dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja
Millennium Plaza, Golden Floor, Warszawa 15.03.2017

X Konwent Prawa Pracy - Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.

X Konwent Prawa Pracy - Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2017 r.
Cena
650,00 zł/ os netto
(799,50 zł/os brutto)

Podczas konferencji zostaną omówione zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. tj. minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców,  nowych uprawnień kontrolnych PIP, zmienionych zasad wydawania świadectwa pracy, a także nowych zasad tworzenia regulaminów pracy, wynagrodzeń i ZFŚS.
 

Oprócz zmian, które weszły w życie na początku roku eksperci przybliżą Uczestnikom również zakres zmian, których wejście w życie zostało zaplanowane na czerwiec 2017 r., mowa tu przede wszystkim o rewolucji w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a także o skróceniu okresu przechowywaniu akt pracowniczych czy elektronicznej formie składania oświadczeń woli. Z uwagi na obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. poruszony zostanie także temat wpływu reformy emerytalnej na zakres ochrony przedemerytalnej.

Przez cały czas trwania wydarzenia do dyspozycji uczestników będą eksperci Doradztwa Kadrowego – Centrum Pomocy Profesjonalisty, którzy podczas dyżuru przy stolikach eksperckich rozwiążą Państwa problemy z zakresu kadr.

Szczegóły konferencji

Program

Program

08:20 – 09:00  Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę
09:00 - 09:05 Otwarcie konferencji
09:05 - 09:50

Rewolucja w umowach cywilnoprawnych. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców

Michał Plocke

09:50 - 10:00 Praktyczne rozwiązania dla działów kadrowych
10:00 - 10:15 Przerwa Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji!
10:15 - 11:00

Kontrole PIP po zmianach - prawa i obowiązki pracodawcy 

Grzegorz Łyjak

11:00 - 11: 45

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacja oraz wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej - zmiany od 1 czerwca 2017 r. 

Maria Sobieska

11:45 - 12:00 Przerwa Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji!
12:00 - 12:45

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r.

Magdalena Rycak

12:45 - 13:30

 Skutki obniżenia wieku emerytalnego dla ochrony przedemerytalnej

Paulina Zawadzka-Filipczyk
13:30 - 14:15 LUNCH
14:15 - 15:00

Umowy terminowe po zmianach - najczęstsze problemy

Anna Sokołowska

15:00 - 15:45

ZFŚS, regulaminy oraz termin odwołania do sądu pracy - najnowsze zmiany

Agata Kamińska

15:45 - 16:30

Nowe zasady wydawania świadectwa pracy

Joanna Stępniak

16:30 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

Konferencja ma na celu omówienie zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. tj. minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców,  nowych uprawnień kontrolnych PIP, zmienionych zasad wydawania świadectwa pracy, a także nowych zasad tworzenia regulaminów pracy, wynagrodzeń i ZFŚS.
 

Oprócz zmian, które weszły w życie na początku roku eksperci przybliżą Uczestnikom również zakres zmian, których wejście w życie zostało zaplanowane na czerwiec 2017 r., mowa tu przede wszystkim o rewolucji w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a także o skróceniu okresu przechowywaniu akt pracowniczych czy elektronicznej formie składania oświadczeń woli. Z uwagi na obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. poruszony zostanie także temat wpływu reformy emerytalnej na zakres ochrony przedemerytalnej.

Prelegenci

Prelegenci

Małgorzata Skibińska

Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy. W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów z zakresu prawa pracy.

Maria Sobieska

Ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa na Wydziale Prawa . Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym również outsourcingu -w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-płacowych. W zakresie swoich dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących sprawach z zakresu twardego HR ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru. W swojej karierze realizowała projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych i tworzenia koncepcji tych systemów pod kontem rozwiązań prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta.
Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie do tworzenia opinii , komentarzy i porad prawnych, co powoduje że stają się one żywym odzwierciedleniem problemów z jakim służby HR stykają się w swojej codziennej pracy.

Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.

dr Anna Sokołowska

Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywała zajmując się w ramach pracy zawodowej pracami o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy. Koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracyWykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznychautor publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz  Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Ukończyła Instytutu Nauk Prawny Polskiej Akademii Nauk oraz w 2000 r. złożyła egzamin państwowy i otrzymała uprawnienia inspektora pracy. 

dr Magdalena Barbara Rycak

Od 2009 r. kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktor nauk prawny. Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od października 2015 r. ekspert w Zespole Prawa Pracy NSZZ "Solidarność" przy Radzie Dialogu Społecznego. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

Agata Kamińska

Ukończyła aplikację sądową. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych. Doradza także w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz ochrony danych osobowych. Zdobyła doświadczenie doradzając podmiotom gospodarczym w tym z branży elektroenergetycznej, finansowej i TSL - zajmując się ich bieżącą obsługą prawną, a w szczególności opracowywaniem kontraktów i ich negocjowaniem. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer  przygotowując publikacje dla internetowego serwisu prawa pracy. Uzyskała wpis na listę radców prawnych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.
 

male

dr Grzegorz Łyjak

Ekspert w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach związanych z oceną warunków środowiska pracy, zapobieganiem wypadkom przy pracy oraz przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie początkowo jako inspektor pracy, a później jako dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz zastępca Głównego Inspektora Pracy zajmował się zarówno działaniami o charakterze legislacyjnym, opiniotwórczym jak również oceniającymi w praktyce efekty wprowadzonych zmian w systemie prawa pracy. Był odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. Inicjował, realizował i nadzorował działania kontrolne. W okresie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy był zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz był zastępcą Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia inspektora pracy. Obecnie swoją pracę w obszarze prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy kontynuuje jako Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jest koordynatorem i uczestnikiem projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, autor publikacji oraz organizator i uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Joanna Stępniak

Adwokat, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach czasu pracy, w tym czasu pracy różnych branż, oraz wynagrodzenia za pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy.W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli GIP była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Paulina Zawadzka-Filipczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; studiowała również na Università degli Studi di Bari we Włoszech. Posiada doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu spraw prawnych dla podmiotów gospodarczych nabyte w poznańskich kancelariach radcowskich, w tym kilkuletnie w wyspecjalizowanym dziale prawa pracy. Zdobyła praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa karnego wykonując zawód asystenta sędziego. Miała również okazję zaznajomienia się z praktyką stosowania przepisów dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkopolskim Oddziale NFZ. W 2011 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie prawa pracy. Od ponad 6 lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer SA w zakresie przygotowywania publikacji z zakresu prawa pracy.

 

Odbiorcy

Odbiorcy

Konferencja skierowana jest do pracodawców, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych, pracowników działów Kadr i HR oraz osób zajmujących się i interesujących się prawem pracy.

Partnerzy

Partnerzy

Uczelnia Łazarskiego

Jesteśmy wiodącą uczelnią ekonomiczno-prawniczą w Warszawie. Zostaliśmy uznani za najlepszą polską szkołę wyższą w globalnym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Przodujemy też w krajowych  rankingach. W notowaniach „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej” mamy najlepszy Wydział Prawa i Administracji wśród uczelni niepublicznych. Nasz Wydział Ekonomii i Zarządzania plasuje się jako najlepszy praktycznie kształcący na rynku w ratingu „Briefu”. Oferujemy studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, szkolenia, kursy językowe oraz studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Budujemy swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit. W budowie i realizacji programów opieramy się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi. Wśród grona partnerów znajdują się m.in.: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO),  Związek Powiatów Polskich, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Izba Gospodarki Elektronicznej E-commerce Polska. Przygotowujemy  studentów do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje.


Odwiedź stronę

Partnerzy merytoryczni

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

LEX Navigator Prawo Pracy

LEX Navigator Prawo Pracy prezentuje najważniejsze i najczęściej stosowane procedury z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP w formie interaktywnych diagramów. 
Schematy pokazują wariantowe scenariusze przebiegu postępowania, terminy do dokonania czynności procesowych oraz potencjalne reakcje innych uczestników postępowania (np. sądów, PIP, ZUS). Procedury są opatrzone autorskimi poradami oraz komentarzem eksperckim, orzecznictwem i podstawami prawnymi. 

Odwiedź stronę

Serwis HR

Serwis HR to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o dyrektorach i specjalistach ds. personalnych. Serwis HR to narzędzia i wiedza, jak realizować procesy HRM, by wspierały osiąganie celów biznesowych firmy w  zgodzie z obowiązującym prawem i  trendami z obszaru HR. Pomaga rozwiązywać codzienne problemy, dostarcza inspiracji do wdrażania projektów oraz narzędzia do ich realizacji.

 

Zawiera analizy praktycznych tematów, procedury wdrażania procesów HRM, studia przypadków, odpowiedzi na pytania użytkowników, raporty rynkowe, materiały szkoleniowe i narzędzie do zarządzania nimi oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu personalnego. W wersji on -line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

Patroni medialni

kadry.ABC.com.pl

Serwis prawny poświęcony tematyce kadrowej, prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym i HR. Prezentowane są w nim praktyczne informacje dotyczące kadr i zarządzania kadrami, praktyczne analizy tematów kadrowych, odpowiedzi na problematyczne pytania, analizy i opinie ekspertów. Na bieżąco śledzi wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach od początku procesu legislacyjnego aż po jego ukończenie i przedstawia skutki tych zmian w codziennej aktywności pracodawców i kadrowców. Przypomina o ważnych terminach i wydarzeniach kadrowych.W Serwisie omawiane jest najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje wydawane przez SN, NSA, MPiPS, ZUS oraz PIP, a także przedstawiane są opinie ekspertów i ich odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

 

Na stronach Serwisu zamieszczane są informacje o szkoleniach i konferencjach z zakresu kadr i HR, które pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Prezentowana jest bogata oferta publikacji Wolters Kluwer poświęconych problematyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz HR.

Odwiedź stronę

 

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się 15 marca 2017 r., w Warszawie, w biurowcu Millenium Plaza, Golden Floor, al. Jerozolimskie 123A, w sali L na 25 piętrze

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

W sprawach merytorycznych:

Laura Szypowska-Żywica
lszypowska@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Partner
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny

Informacje o cenie

  • całodzienny serwis kawowy,
  • lunch,
  • materiały konferencyjne,
  • zaświadczenia ukończenia konferencji,
  • możliwość konsultacji z ekspertami.

Cena szkolenia:

650,00 zł / os netto
( 799,50 zł/os brutto )

Termin i miejsce:

15.03.2017 , Millennium Plaza, Golden Floor, Warszawa

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń upływa:
2017-03-15 r.
Kontakt w sprawie zgłoszeń:
Agata Fiodorow
Kierownik ds. szkoleń i konferencji
tel. +48 22 535 80 99 agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 0 801 04 45 45

Obsługa szkoleń:

Kancelaria Prawna, Administracja, Samorząd

Małgorzata Libuda

tel: 600 485 180

Banki, Compliance, Ochrona Zdrowia, Edukacja i Oświata, Nieruchomości, Budownictwo

Joanna Kozerska

tel: 728 396 892

Księgowość, Podatki, HR-kadry, Ochrona Środowiska

Agata Fiodorow

tel: 664 729 369

Szkolenia Produktowe (Progman)

Rafał Rymkiewicz

tel: 516 005 818