Konkurs

VIII Konkurs Super Dyrektor

VIII Konkurs Super Dyrektor

 

Zapraszamy do udziału w IX edycji Konkursu Super Dyrektor!

 

Przejdź do aktualnej strony Konkursu >>

KORZYŚCI:

 

 • Uhonorowanie dokonań zgłoszonego dyrektora,
 • Prestiżowy tytuł Super Dyrektora 2021 oraz wartościowe nagrody,
 • Promocja reprezentowanej placówki oświatowej,
 • Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń podczas ogólnopolskiej konferencji.

Szczegóły konkursu

O konkursie

O konkursie

 

Wyniki VIII edycji Konkursu Super Dyrektor

 

NAGRODA GŁÓWNA w kategorii Super Dyrektor Przedszkola

Bożena Blachura, dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach

 

NAGRODA GŁÓWNA w kategorii Super Dyrektor Szkoły

Piotr Kędroń, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

 

NOMINOWANI w kategorii Super Dyrektor Przedszkola:

Bożena Blachura, dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Kozach

Monika Ciernia, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Świątnikach Górnych

Lidia Wójciak, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile

 

NOMINOWANI w kategorii Super Dyrektor Szkoły:

dr Bożena Bogucka, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

Romuald Florczak, dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu

Piotr Kędroń, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

Agnieszka Koterla, dyrektor szkół im. KEN Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie

Ewa Rogóż, dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach

Joanna Skopińska, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie

Maciej Szymczyk, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Renata Walewska-Sajdak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie

 

WYRÓŻNIENIA w kategorii Super Dyrektor Przedszkola:

Monika Ciernia, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Świątnikach Górnych

Lidia Wójciak, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile

 

WYRÓŻNIENIA w kategorii Super Dyrektor Szkoły:

dr Bożena Bogucka, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

Joanna Skopińska, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie

Maciej Szymczyk, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

 

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:

Romuald Florczak, dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu – Nagroda Specjalna Jury VIII Konkursu Super Dyrektor

Agnieszka Koterla, dyrektor szkół im. KEN Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie – Nagroda Specjalna Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Edukacji Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Elżbiety Piotrowskiej-Albin

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

O KONKURSIE

 

„Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły” (dawniej „Przed Szkołą”) mają zaszczyt ogłosić

 

VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor

Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli. 

Super Dyrektorzy to świetni pedagodzy i skuteczni menedżerowie. Tworzą atmosferę sprzyjającą edukacji i wzmacniającą samodzielność swoich podopiecznych. Ich wizja placówki zakłada współpracę z rodzicami i społecznością lokalną.

Poprzednie edycje pokazały, że mamy wielu wspaniałych dyrektorów, którzy z wielką pasją dbają o rozwój podległych im placówek oraz wprowadzają nowe rozwiązania pedagogiczne i organizacyjne. Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie ich szerszemu środowisku edukacyjnemu. Na łamach naszych czasopism często prezentujemy sylwetki i osiągnięcia takich osobowości, ale wiemy, że w Polsce jest ich znacznie więcej!

Zgłoszona osoba powinna być czynnym zawodowo dyrektorem i posiadać minimum trzyletni staż pracy na tym stanowisku w danej placówce.

Zgłoszenia należy przysyłać do 31.08.2021 r., zgodnie z zasadami i regulaminem, które znajdą Państwo w zakładkach do niniejszej strony.

Dorobek nagrodzonych dyrektorów prezentujemy na łamach „Dyrektora Szkoły” i „Wczesnej Edukacji”, a o fakcie zgłoszenia do konkursu Super Dyrektor informujemy zarówno Kuratoria Oświaty, jak i organy prowadzące daną placówkę.
 

Kandydatów mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.:

 • pracownicy placówki oświatowej,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • pracownicy organu prowadzącego,
 • pracownicy organu nadzoru pedagogicznego,
 • przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.
   

Ogłoszenie Wyników:

Zwycięzców konkursu w kategoriach Super Dyrektor Szkoły oraz Super Dyrektor Przedszkola wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali, podczas VIII Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 20 i 21 października 2021 roku.


 

Zapraszamy do rozpowszechniania informacji o konkursie oraz zgłaszania kandydatów.

  

Zgłoszenia

Zgłoszenia

 

Kandydatów mogą zgłaszać pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, a także organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, organizacje i instytucje współpracujące ze szkołą.

 

 
Rejestracja
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Aby wziąć udział w konkursie, należy się zarejestrować, wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce Rejestracja.

 

 
 Link do ankiety oraz indywidualny nr zgłoszenia
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Po dokonaniu rejestracji, na podany w formularzu adres e-mailowy zostanie wysłana automatyczna odpowiedź z linkiem umożliwiającym pobranie ankiety, którą należy wypełnić. Wzór ankiety mogą Państwo obejrzeć tutaj >>.
UWAGA! Prosimy nie wypełniać wzoru, tylko ankietę, do której link otrzymają Państwo w e-mailu.

W e-mailu otrzymają Państwo również indywidualny numer zgłoszenia (wysyłając wypełnioną ankietę, prosimy umieścić go w tytule e-maila bądź dopisać na kopercie) oraz linki do załączników:

 • Załącznik 1. Oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych, które musi wypełnić i podpisać zgłoszony przez Państwa dyrektor.
 • Załącznik 2. Umowę licencyjną, którą muszą wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić i odesłać na podany niżej adres naszej redakcji osoby, które do ankiety dołączają np. film, prezentację czy inny materiał dodatkowy.

UWAGA! Mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia zostaje wygenerowany natychmiast po prawidłowej rejestracji na stronie. W przypadku nie otrzymania maila prosimy sprawdzać SPAM.

 


Wysyłka zgłoszenia
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Po wypełnieniu ankiety można ją odesłać na adres SuperDyrektor@wolterskluwer.pl, wpisując w tytule e-maila indywidualny numer zgłoszenia.

Wypełnioną ankietę muszą Państwo wydrukować, podpisać i najpóźniej do 31 sierpnia 2021 r. wysłać wraz z wyżej wymienionymi załącznikami oraz ewentualnie materiałami dodatkowymi pocztą tradycyjną na adres:

Redakcja miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Wczesna Edukacja”
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33 
01–208 Warszawa

Na kopercie prosimy dopisać Konkurs Super Dyrektor oraz indywidualny numer zgłoszenia (otrzymany pocztą elektroniczną).

UWAGA! Oprócz wypełnionej ankiety i załączników zgłoszenie może zawierać materiały dodatkowe w postaci plików filmowych, dźwiękowych, obrazów bądź prezentacji. Wysyłając ankietę pocztą- tradycyjną, materiały dodatkowe prosimy nagrać na pendrive, oznaczyć numerem zgłoszenia i dołączyć do wypełnionej ankiety. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej www.SuperDyrektor.pl oraz przesłanie pocztą tradycyjną wypełnionej ankiety wraz z załącznikami i ewentualnymi materiałami dodatkowymi. Wszystkie dokumenty, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, muszą zostać wysłane najpóźniej do 31 sierpnia 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego. Materiały wysłane po tej dacie nie będą brane pod uwagę przez jury.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

  

Jury

Jury

Jury VIII edycji Konkursu Super Dyrektor

Jury VIII edycji Konkursu Super Dyrektor

Zgłoszone kandydatury poddane zostaną skrupulatnej analizie i ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami najpierw przez jury wyłonione z grona redakcyjnych ekspertów, a następnie przez Kapitułę konkursu, do której zaprosiliśmy osobowości świata edukacji.

Jury zastrzega sobie prawo kontaktu ze zgłoszonymi kandydatami.

 

W skład Jury wchodzą:

dr Danuta Elsner

dr Danuta Elsner

Przewodnicząca Jury Konkursu Super Dyrektor

Małgorzata Pomianowska

Małgorzata Pomianowska

Redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Wczesna Edukacja”

Katarzyna Szczepkowska

Katarzyna Szczepkowska

Redaktor prowadząca kwartalnika „Wczesna Edukacja”

Anna Satel

Anna Satel

Sekretarz redakcji miesięcznika „Dyrektor Szkoły”

Anna Jakubiec

Anna Jakubiec

Sekretarz redakcji kwartalnika „Wczesna Edukacja”

Partnerzy

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Fundatorzy

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji naukowych, ukazujących związek nauki z kulturą i codziennością. Dając zwiedzającym możliwości samodzielnego eksperymentowania rozbudza ciekawość, a także pomaga w poznawaniu świata i uczeniu się.
Jako jeden z największych w Europie interaktywnych ośrodków nieformalnej edukacji naukowej objaśnia otaczający nas świat i wiele spośród rządzących nim praw. 
W budynku o powierzchni ponad 20 000 metrów kwadratowych znajduje się sześć wystaw stałych: Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Strefa światła, Korzenie cywilizacji, Bzzz! Re: generacja oraz przestrzeń eksperymentalna - Majsternia. Poza ekspozycją, Centrum wyposażone jest także w cztery laboratoria (chemiczne, biologiczne, fizyczne i robotyczne), umożliwiające prowadzenie zajęć dla szkół ponadpodstawowych. Zbiór atrakcji Kopernika uzupełnia Teatr Robotyczny, Teatr Wysokich Napięć oraz nowoczesne planetarium Niebo Kopernika.

TP-Link

Od 25 lat TP-Link redefiniuje sposób w jaki myślimy o sieciach bezprzewodowych. Stawiając na niezawodność i wydajność, producent może pochwalić się portfolio produktów, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wymagań i budżetów.  Stawianie klienta na pierwszym miejscu sprawiło, że marce zaufały setki milionów osób w ponad 170 krajach, czyniąc firmę światowym liderem rynku WLAN.

 

Bez wątpienia nasza codzienność jest coraz silniej poddawana cyfryzacji - TP-Link jednak jest gotowy na te zmiany i wyzwania jutra. Poza efektywnymi urządzeniami sieciowymi dla domu, biura czy też instytucji publicznych, firma oferuje rozwiązania smart home oraz monitoring CCTV.

ENERGYLANDIA

ENERGYLANDIA to największy Park Rozrywki w Polsce, oferujący kilkadziesiąt atrakcji, które znajdują się na obszarze 35 hektarów, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Nowa Era

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty, w tym także języki obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Ofertę Grupy Nowa Era uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN) oraz produkty z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym popularna seria eduSensus (dotychczas firma Young Digital Planet).

Nowa Era to również wydawca najstarszego w Europie czasopisma literackiego dla najmłodszych „Świerszczyk”.

Jesteśmy  liderem nie tylko w skali swojej działalności, ale przede wszystkim w obszarze najwyższej jakości rozwiązań edukacyjnych. Nasze publikacje można znaleźć niemal w każdym szkolnym tornistrze. Towarzyszą one uczniom od początku ich przygody z książką aż do najważniejszego egzaminu – matury.

Da Vinci Kids

Aplikacja Da Vinci Kids przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zawiera w sobie setki godzin starannie dobranych programów edukacyjno-rozrywkowych i pobudzających mózg gier. Ma ona za zadanie pielęgnować naturalną dziecięcą ciekawość i przekształcać ją w miłość do nauki na całe życie. Uczy dzieci świata, zachęca do odkrywania, eksperymentowania i tworzenia. Wszystkie treści są starannie dobierane przez ekspertów edukacyjnych i pokrywają szereg angażujących tematów, takich jak nauka, technologia, sport, przyroda, sztuka, historia oraz otaczający nas świat.

Programy w aplikacji Da Vinci Kids to te same, które można oglądać na antenie kanału telewizyjnego Da Vinci – tworzą przestrzeń, w której cała rodzina może przeżywać edukacyjne przygody i wspólnie poznawać świat. Patron kanału, Leonardo da Vinci, był artystą, uczonym i wynalazcą. Idąc za jego przykładem twórcy programu pokazują, jak piękne i twórcze mogą być efekty ludzkiej dociekliwości, zarówno w nauce, jak i sztuce czy technice. Da Vinci tworzy bezpieczne środowisko bez przemocy i niedozwolonych treści.

Learnetic

Założona w 2010 roku firma Learnetic to lider we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Technologie Learnetic zdobyły uznanie w ponad 30 krajach świata. W Polsce firma uczestniczy w realizacji edukacyjnych projektów unijnych, tworząc systemy edukacyjne i nowoczesne materiały dla szkolnictwa. W ostatnich latach Learnetic zdobył wiele prestiżowych nagród w Polsce (m.in. tytuł Firmy Roku 2017 w plebiscycie Gazety Wyborczej Trójmiasto) i za granicą (Top Authoring Tools Companies od amerykańskiego portalu Training Industry), a produkty firmy są rekomendowane przez cenione organizacje (np. rekomendacja PTD dla produktu mTalent).

Firma prowadzi wiele inicjatyw mających za zadanie kształtowanie kluczowych kompetencji wśród uczniów. Do najbardziej znanych należy największy w Polsce, bezpłatny konkurs informatyczny Bóbr, którego ostatnia odsłona przyciągnęła ponad 25 000 uczniów. Learnetic jest sygnatariuszem „Partnerstwa na rzecz Dostępności” MIiR, członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Edukacyjnych (EEPG) oraz wielu innych organizacji.

Najważniejsze produkty firmy to: platforma mAuthor (skierowana do wydawców pragnących tworzyć interaktywne materiały edukacyjne), Dzwonek.pl, czyli platforma edukacyjna dla uczniów i nauczycieli zawierająca rozwiązania do nauki zdalnej oraz e-podręczniki różnych wydawnictw, portal eKreda.pl do tworzenia lekcji interaktywnych, zestawy LaboLAB (szkolne pracownie przyrodnicze), seria IPP oraz MPP z zasobami na komputery i tablice interaktywne oraz wielokrotnie nagradzana seria mTalent do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Muzeum Sportu i Turystyki

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie jest jedną z najstarszych tego typu instytucji na świecie. Założone w 1952 roku, funkcję strażnika pamięci polskiego sportu i ruchu olimpijskiego pełni już od ponad 60 lat. Zgromadziło w tym czasie kolekcję ponad 45 tys. muzealiów, związanych przede wszystkim ze sportem polskim. Są to nie tylko medale (w tym także olimpijskie), puchary, sztandary, stroje czy sprzęt sportowy, lecz także dzieła sztuki – rzeźby, malarstwo, grafika. Zbiory obejmują również ponad 15 tys. fotografii, 19 tysięcy książek oraz blisko sześć tysięcy archiwaliów i dokumentów. Kolekcję uzupełnia dokumentacja filmowa i dźwiękowa.

 

Muzeum ma w swoim dorobku ponad 150 wystaw czasowych, prezentowanych we własnej siedzibie oraz w innych muzeach w kraju i za granicą. Organizowane są także imprezy cykliczne, takie jak Noc Muzeów, Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz, giełdy kolekcjonerów pamiątek sportowych.

 

Muzeum prowadzi także szeroką działalność edukacyjną. W ofercie znajdują się zajęcia i lekcje dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży, a także studentów. Muzeum współpracuje z wieloma instytucjami kultury i edukacji, prowadzi spotkania metodyczne z kadrą nauczycielską, wydaje własne publikacje monograficzne i okolicznościowe.

Patroni medialni

miesięcznik "DYREKTOR SZKOŁY"

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

kwartalnik "WCZESNA EDUKACJA"

"Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły" to kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną - poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Znaleźć w nim można m.in.: informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów, materiały związane z finansami w przedszkolu, informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu jak również artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.
Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki. 
 

Prawo.pl

Prawo.pl

Prawo.pl to nowy serwis informacyjny Wolters Kluwer Polska, który jest połączony z systemem LEX – największą prawną bazą wiedzy w Polsce. Serwis zawiera codzienne informacje z zakresu prawa, podatków, ale także tematyki kadrowej, samorządowej, zdrowotnej czy oświatowej. Znajdują się w nim zarówno tzw. newsy prawne, jak i opinie, komentarze, wywiady oraz aktualne orzeczenia i interpretacje. 
Serwis jest tworzony przez zespół doświadczonych dziennikarzy prawnych, którzy pracowali w ogólnopolskich opiniotwórczych mediach.
Prawo.pl - Całe prawo w jednym miejscu!

Nagrody

Nagrody

 

Dla laureatów: 

 

Prestiżowy tytuł Super Dyrektor w kategorii Szkoły lub PrzedszkolaBezpłatne zaproszenie na VIII Kongres Edukacja i Rozwój, 20-21.10.2021 r.

 

 

Nowości książkowe Wydawnictwa Wolters Kluwer >

 


 

Roczna prenumerata czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Wczesna Edukacja” 

Gadżety Wolters Kluwer

 Przenośny hotspot M7200, nagroda ufundowana przez firmę TP-Link

 • Obsługa do 10 połączeń bezprzewodowych jednocześnie 
 • Bateria o pojemności 2000mAh, działająca do 8 godzin
 • Obsługa najnowszej generacji połączeń 4G FDD/TDD-LTE
 • Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji tpMiFi

Po 33 wejściówki (ważne do 31.03.2022r.), nagroda ufundowana przez Centrum Nauki Kopernik 

 

Po 2 bilety (ważne do 30.06.2022r.), nagroda ufundowana przez Energylandia

 

Multimedialne programy EDUSensus, nagroda ufundowana przez wydawnictwo Nowa Era

 

EduSensus to multimedialne programy, pomoce edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt, dzięki którym każde dziecko ma szanse na rozwój. Innowacyjne programy z serii eduSensus od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Programy eduSensus umożliwiają znalezienie ścieżki rozwoju odpowiedniej dla każdego dziecka, dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Pomagają nabywać nowe umiejętności i cieszyć się postępami. W przyjaznej dzieciom atmosferze wprowadzisz je do fascynującego świata słów, liczb, gestów i emocji.
Dla kogo?
        •    Dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów pracujących z dziećmi.

Gdzie znajdą zastosowanie?
        •   w przedszkolach, szkołach oraz we wszystkich ośrodkach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
        •   na zajęciach dydaktycznych, wyrównawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, w pracy indywidualnej i w małych grupach,
        •   w pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi i przejawiającymi większą niż przeciętna ciekawość świata – na zajęciach prowadzonych metodą projektu i w kołach zainteresowań.


 Darmowa subskrypcja aplikacji Da Vinci Kids na 1 rok oraz upominki (tobra bawełniana, zeszyt, długopis), nagroda ufundowana przez firmę Da Vinci


 

 Multimedialny program mTalent. Zajęcia Logopedyczne, nagroda ufundowana przez firmę Learnetic SA

Seria programów mTalent została zaprojektowana w celu wspomagania współczesnego terapeuty i nauczyciela w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Produkty z serii mTalent to gotowe narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne zawierające tysiące interaktywnych ćwiczeń.

Seria mTalent została przygotowana przez polską firmę Learnetic SA, która zajmuje się tworzeniem multimedialnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych. Materiały przygotowywane są przez specjalistów z ponad 30-letnim doświadczeniem – twórców najpopularniejszych i najbardziej uznanych na polskim rynku produktów wspierających pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

mTalent. Zajęcia Logopedyczne to blisko 2000 ekranów interaktywnych oraz zestaw materiałów dodatkowych – do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. Materiały zostały przygotowane dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej dziecka.

 

 

 Bezpłatne zwiedzanie MSiT dla trzech zorganizowanych grup po 25 osób, nagroda ufundowana przez Muzeum Sportu i Turystyki

 

Dla nominowanych:

 Bezpłatne zaproszenie na VIII Kongres Edukacja i Rozwój, 20-21.10.2021 r.,

 Nowości książkowe Wydawnictwa Wolters Kluwer >,

 Gadżety Wolters Kluwer,

 Darmowa subskrypcja aplikacji Da Vinci Kids na 3 miesiące oraz upominki (tobra bawełniana, zeszyt, długopis), nagroda ufundowana przez firmę Da Vinci,

 Smart żarówka Tapo L510E, nagroda ufundowana przez firmę TP-Link,

 • Żarówka Smart Wi-Fi ze ściemniaczem
 • Zmienne światło (dostosowywanie jasności) – Dostosuj oświetlenie do sytuacji i pory dnia, by zawsze czuć się w swoim domu komfortowo.
 • Zmienne światło (zapisywanie ustawień) – Udało Ci się znaleźć idealne światło do oglądania filmów? Zapisz to ustawienie i wzbogacaj każdy wieczór filmowy o odpowiednią oprawą oświetleniową.
 • Harmonogram (czasy własne) – Ustal o jakich porach światło będzie się zapalać i przygasać.
 • Harmonogram (tryb wschodu i zachodu słońca) – Włącz automatyczne, zgodne z Twoją strefą czasową zapalanie się światła.
 • Kontrola głosem – Połącz się z Alexa Amazon lub Asystentem Google i za pomocą prostych poleceń kontroluj swoją żarówkę.
 • Zdalne zarządzanie – Kontroluj światło żarówki, niezależnie od tego gdzie się znajdujesz. Wystarczy, że na swojego smartfona pobierzesz aplikację Tapo.
 • Tryb Poza domem – Włącz ten tryb, gdy wychodzisz z domu, aby żaden nieproszony gość nie zawitał w jego wnętrzu. Zmieniające się oświetlenie będzie symulowało Twoją obecność w domu.

 

Dla wyróżnionych: 

 Nowości książkowe Wydawnictwa Wolters Kluwer >

 Gadżety Wolters Kluwer

Historia

Historia


konkursu Super Dyrektor odbyła się w 2020 roku.   


Tytuł Super Dyrektor Szkoły zdobyła:
Pani EWA WAWRZAK
dyrektor Szkoły Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach


Tytuł Super Dyrektor Przedszkola zdobyła:
Pani ANNA FLOREK
dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w Warszawie


konkursu Super Dyrektor odbyła się w 2019 roku.


Tytuł Super Dyrektor Szkoły zdobyła:
Pani LILLA BŁASZCZYK
dyrektor Szkoły Podstawowej w PukininieTytuł Super Dyrektor Przedszkola zdobyła:
Pani MAŁGORZATA STASTNY
dyrektor Przedszkola Niepublicznego
„Kraina Uśmiechu” w Krakowie


konkursu Super Dyrektor odbyła się w 2018 roku.


Tytuł Super Dyrektor Szkoły zdobyła:
Pani EWA SZCZERBA 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim


Tytuł Super Dyrektor Przedszkola zdobyła:
Pani JOLANTA MRÓWCZYŃSKA
dyrektor Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu


konkursu Super Dyrektor odbyła się w 2017 roku.


Tytuł Super Dyrektor Szkoły zdobył:
Pan JERZY MADUZIA
dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju


Tytuł Super Dyrektor Przedszkola zdobyła:
Pani JOLANTA KOSCZIELNY
dyrektor Przedszkola nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu


konkursu Super Dyrektor odbyła się w 2016 roku.


Tytuł Super Dyrektor Szkoły zdobył:
Pan DARIUSZ ROWIŃSKI
dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku


Tytuł Super Dyrektor Przedszkola zdobyła:
Pani HALINA SMAROŃ
dyrektor Publicznego Przedszkola nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju


konkursu Super Dyrektor odbyła się w 2015 roku.


Tytuł Super Dyrektor Szkoły zdobyła:
Pani WANDA AGNIESZKA JABŁOŃSKA
dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych
w Olsztynie


Tytuł Super Dyrektor Przedszkola zdobyła:
Pani KATARZYNA DRYJAS 
dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16
w Ostrowcu Świętokrzyskim

konkursu Super Dyrektor odbyła się w 2014 roku.


Tytuł Super Dyrektor Szkoły zdobyła:
Pani MAŁGORZATA KUŁACZKOWSKA
dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Tytuł Super Dyrektor Przedszkola zdobyła
Pani JANINA SZAJNY
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu

Kontakt

Kontakt w sprawie Konkursu Super Dyrektor

Kontakt w sprawie Konkursu Super Dyrektor

Monika Gamdzyk

tel. +48 696 490 901

monika.gamdzyk@wolterskluwer.com

Redakcja miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i „Wczesna Edukacja”

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01–208 Warszawa SuperDyrektor@wolterskluwer.pl tel.: +48 539 950 580

Reklama i Sponsoring

Bogdan Brzozowski kom. 728 323 642 e-mail: Bogdan.Brzozowski@wolterskluwer.com

Marketing i Promocja

Monika Gamdzyk e-mail: Monika.Gamdzyk@wolterskluwer.com

Regulamin

Regulamin

Regulamin VIII edycji Konkursu Super Dyrektor
Pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu - oświadczenie i zgody
Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu - umowa licencyjna
Pobierz

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Prawo.pl
Fundator
Fundator
Fundator
Fundator
Fundator
Fundator
Fundator

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com