Konferencja

Konferencja: Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego

Konferencja: Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego
PROMOCJA
Udział już od 590,00 zł/os. netto (725,70 zł brutto)

Szczegóły konferencji

Cele

Cele

Wyzwaniem dla praktyki jest stosowanie nowych uregulowań, które radykalnie zmieniły kształt procesu cywilnego m.in. w zakresie sposobu organizacji postępowania, reguł koncentracji materiału procesowego, postępowania dowodowego czy zaskarżania orzeczeń. Kłopoty generuje przywrócone sformalizowane postępowanie w sprawach gospodarczych, istotnie przebudowano inne postępowania odrębne. Liczne „pułapki procesowe” wynikają także z nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ponadto sytuacja pandemiczna i pojawiające się obostrzenia oraz zakłócenia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości utrudniają ujednolicanie praktyki.

 

To nagromadzenie zmian – z których liczne miały charakter radykalny, odwracający dotychczas obowiązujące zasady – stanowi ogromne wyzwanie dla zawodowych prawników. Zarówno sędziowie, jak i strony oraz ich zawodowi pełnomocnicy muszą wziąć na siebie ciężar stosowania nowych przepisów, a zwłaszcza ich wkomponowania w dotychczasowe konstrukcje procesowe, co niejednokrotnie wymaga zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Jest to tym trudniejsze, że poszczególne zmiany wpływają wzajemnie na siebie, a nowelizacja nie zawsze jest wewnętrznie spójna, także w zakresie terminologii stosowanej w nowych przepisach. Wiele zdawkowych regulacji ustawowych wymagało i w dalszym ciągu wymaga doprecyzowania i wyjaśnienia już na sali sądowej. Prawnicy wielokrotnie przekonują się, że tradycyjna, literalna wykładnia nowych regulacji zawodzi, co wymaga nieraz sięgania do wykładni celowościowej i systemowej oraz bacznej obserwacji tworzącej się linii orzeczniczej.

 

Założeniem konferencji jest zgromadzenie grona najwybitniejszych specjalistów z dziedziny prawa procesowego cywilnego, łączących działalność naukową na kilkunastu wiodących polskich uniwersytetach z praktyką, sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych i notariusza celem przedstawienia wpływu wprowadzonych rozwiązań na rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów cywilnych.

 

Szczegółowy program: 

http://nowelizacjakpc2019.pl/2020/

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Informacje o cenie

  • uczestnictwo w konferencji online,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w tym wydarzeniu,
  • dostęp do nagrań wykładów i debat przez 7 dni po terminie konferencji.

Cena szkolenia:

590,00 zł / os netto
( 725,70 zł/os brutto )
Termin i miejsce:
Wkrótce nowe terminy

Zgłoszenia

Kontakt w sprawie zgłoszeń:
Agnieszka Rożko
agnieszka.rozko@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com