Szkolenie online

Dostosowanie zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami do znowelizowanej ustawy o odpadach

Dostosowanie zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami do znowelizowanej ustawy o odpadach
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mocą ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592), które w większości weszły w życie dnia 5 września 2018 r. miały na celu przede wszystkim rozwiązanie problemu porzucania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, jak również problemu zjawiska pożarów nagromadzonych odpadów poprzez doprecyzowanie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także postępowania w przypadku wystąpienia pożarów. Dla prawidłowego funkcjonowania znowelizowanego systemu niezbędne jest prawidłowe dostosowanie zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie/zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów wprowadzonych wskazaną wyżej ustawą nowelizującą. Posiadacze odpadów, którzy przed dniem 5 września 2018 r. uzyskali tego typu decyzje administracyjne mają obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji. Termin na złożenie takiego wniosku został wydłużony do dnia 5 marca 2020 r.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wskazówki dotyczące konstruowania wniosku o zmianę wskazanych zezwoleń, ze szczególnym uwzględnieniem m. in. problematyki masy odpadów, zabezpieczenia roszczeń oraz operatów przeciwpożarowych.

 

Ramowy program:

 

  • wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów – elementy, konstrukcja, termin na złożenie, organy właściwe do przyjęcia wniosku
  • maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku jako nowy element wniosku
  • największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów jako nowy element wniosku
  • całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów jako nowy element wniosku
  • proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń jako nowy element wniosku
  • nowe załączniki do wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów – wskazówki dotyczące ich sporządzania lub uzyskiwania

Prelegenci

Prelegenci

Adrianna Ogonowska

Prawnik, asystent w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących odpadów komunalnych oraz ocen oddziaływania na środowisko.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 31 stycznia 2020 r. o godzinie 13:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 12:00 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Ochrona Środowiska Standard/Optimum/Premium; Prawo Ochrony Środowiska

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.

 


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

 

 


Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

 

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com