Akademia Edukacji Elementarnej "Dziecko sześcioletnie w klasie I. Problem dojrzałości szkolnej"

Akademia Edukacji Elementarnej "Dziecko sześcioletnie w klasie I. Problem dojrzałości szkolnej"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 

 1. Przyczyny podjęcia decyzji o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego.
 2. Podstawowe prawa rozwoju - zależność między dojrzewaniem a uczeniem się (rola skoku rozwojowego).
 3. Podstawowe rodzaje aktywności dziecięcej i ich znaczenie dla rozwoju - szczególna rola zabawy jako głównej aktywności dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
 4. Charakterystyka sfery fizycznej i ruchowej oraz jej rola w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
 5. Właściwości procesów orientacyjnych (uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe) u dzieci sześcioletnich oraz ich rola w uczeniu się.
 6. Rola mowy w uczeniu się. Właściwości mowy dzieci sześcioletnich oraz możliwości stymulacji mowy dzieci w warunkach szkolnych.
 7. Procesy intelektualne u sześciolatków. Charakterystyka myślenia konkretno-wyobrażeniowego przedoperacyjnego u dzieci.
 8. Charakterystyka procesów emocjonalnych i motywacyjnych u sześciolatków - właściwości tych procesów jako głównych motywów działania (uczenia się). Rola potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania w kształtowaniu samooceny u dziecka i jego poczucia własnej wartości.
 9. Właściwości procesów społecznych sześciolatków - jak można grupę indywidualistów powoli przekształcać w zbiorowość klasową?
 10. Trudności mogące występować u dzieci w początkowym okresie nauki, jak je poznać, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy. Rozporządzenia prawne regulujące te problemy.
 11. Współpraca z rodzicami - to nasze wspólne dzieci i będziemy próbować wspólnie im pomagać i wspólnie rozwiązywać problemy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja.

   
 •  

Cele

Cele

 • Zapoznanie uczestników z możliwościami dzieci sześcioletnich, które znacząco różnią się od dzieci siedmioletnich w sferze ruchowej, poznawczej, a zwłaszcza emocjonalnej.
 • Poznanie przyczyn znaczących różnic między dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi.
 • Przedstawienie sposobów motywowania dzieci sześcioletnich do pracy i nauki.

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie realizowane jest dla nauczycieli klas zerowych i klas I-III, gdzie do klasy I uczęszczają już dzieci sześcioletnie lub będą uczęszczać.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com