Akademia Edukacji Elementarnej "Edukacja przedszkolna w kształtowaniu dojrzałości szkolnej dzieci"

Akademia Edukacji Elementarnej "Edukacja przedszkolna w kształtowaniu dojrzałości szkolnej dzieci"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Rola edukacji przedszkolnej - omówienie wyników ogólnopolskiego badania sześciolatków z 2006 roku.
 2. Pojęcie "dojrzałości szkolnej" jako wypadkowej procesów dojrzewania i uczenia się. Koncepcja dojrzałości szkolnej Stefana Szumana.
 3. Kryteria dojrzałości szkolnej oraz możliwości przedszkoli we wspomaganiu i stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dzieci:
  • Dojrzałość fizyczno-ruchowa (rola zabaw ruchowych i dydaktycznych w jej rozwoju):
   • sprawności ruchowe, równowaga, koordynacja, płynność i zwinność ruchów
   • sprawność rąk, rozwój grafomotoryki , koordynacja ruchów rąk i wzrokowo-ruchowa.
   • Dojrzałość szkolna w zakresie procesów poznawczych (rola zajęć ogólnorozwijających):
    • poziom uwagi (celowe kierowanie rozwojem uwagi przez nauczycielki przedszkoli)
    • poziom procesów pamięciowych (rozwijanie pamięci w zabawach)
    • spostrzeganie wzrokowe jako podstawa nauki pisania i czytania (wspomaganie rozwoju przez zabawy i kierowanie spostrzeganiem dzieci)
    • spostrzeganie słuchowe jako podstawa czytania , pisania i nie tylko (zabawy stymulujące rozwój spostrzegania, nauka słuchania i rozumienia czytanych tekstów, teatrzyki dziecięce)
    • mowa dziecka - kształtowanie artykulacji, słownika, rozumienia mowy i wypowiadania się dzieci
    • myślenie dziecka, w tym rozumowanie arytmetyczne - kształtowanie w zabawach operacji myślowych (porównywania, klasyfikowania, uogólniania), kształtowanie pojęcia liczby, odwracalności myślenia; kształtowanie wnioskowania, myślenia przyczynowo-skutkowego itp.
    • Dojrzałość szkolna w zakresie emocjonalno-motywacyjnym:
     • rozumienie własnych emocji i emocji innych dzieci - uczenie empatii (teatrzyki, bajki)
     • uczenie kontrolowania emocji i radzenia sobie z emocjami negatywnymi (rola bajek, gier)
     • kształtowanie umiejętności pokonywania trudności ( zabawy ruchowe, dydaktyczne itp.)
     • kształtowanie emocji i potrzeb poznawczych.
     • Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju społecznego:
      • kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
      • uczenie współdziałania, współpracy, wzajemnego pomagania sobie (rola bajek, książek, zabaw tematycznych, konstrukcyjnych itp.).
      • Podsumowanie - pytania i uwagi słuchaczy.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja.
 

Prelegenci

Prelegenci

female

Bożena Janiszewska

magister psychologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji psychologia wychowawcza i rozwojowa. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy bezpośredniej z dziećmi. Wykładowca akademicki, autorka książek dla dzieci oraz poradników dla psychologów i nauczycieli.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresatami szkolenia są Rady Pedagogiczne przedszkoli oraz metodycy i nauczyciele edukacji przedszkolnej.
 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com