Szkolenie online

Dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych

Dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Otrzymywana przez szkołę lub placówkę publiczną i niepubliczną dotacja ma na celu przede wszystkim finansowanie wydatków bieżących, a więc wydatków bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem szkoły lub placówki (tj. wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników i składkami od nich naliczanymi, a także wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki). Świadczą o tym zapisy ustawy finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którymi dotacje są przeznaczane na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie podstawy ustalania dotacji dla szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, rozliczania dotacji oraz kontroli jej pobrania i wykorzystania.

 

 Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 

- Czy podwyżki płac nauczycieli mają wpływ na wysokość dotacji w kontekście zapisów ustawy z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

- W jaki sposób dokonać aktualizacji kwot dotacji oraz wyrównania kwot dotacji za dany okres – w tym w sytuacji gdy liczba uczniów w szkole dotowanej ulega zmianie

- Co można sfinansować z dotacji (np. szkolenia, studia dla pracowników, zakup sprzętu, wynagrodzenie dyrektora)

- Która gmina pokrywa koszty dotacji ucznia uczęszczającego do szkoły spoza jej terenu

- Czy wyliczając dotację na ucznia dla szkoły prowadzonej przez inny organ należy przyjąć odpowiednie zwiększenia i zmniejszenia dotacji?

 

 Szkolenie skierowane jest do:

 

- organów dotujących – jednostek samorządu terytorialnego

- dyrektorów oraz osób prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne

 

Szkolenie poprowadzi prof. Antoni Jeżowski

Prelegenci

Prelegenci

prof. Antoni Jeżowski

Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie; ekspert Biura Analiz Sejmowych i Instytutu Badań w Oświacie; autor ponad 200 artykułów oraz kilkunastu książek i broszur z zakresu finansów publicznych i zarządzania oświatą; ekspert Biura Analiz Sejmowych, wpisany na listę europejskich ekonomistów oświaty European Expert Network on Economics of Education; były redaktor naczelny miesięcznika "Dyrektor Szkoły", a obecnie członek jego rady programowej.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 12 września 2019 r. o godzinie 12:00. 

 

Zapisy prowadzone są do godziny 11:00 w dniu szkolenia.​

 

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Prawo Oświatowe,

 

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.


WAŻNE!


Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com