Konferencja

II Kongres Edukacja i Rozwój

II Kongres Edukacja i Rozwój
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe.

Hasłami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program tegorocznego Kongresu są:

 • Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.
 • Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, wspiera innowacyjne środowiska uczenia.
 • Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy.

Ideą przewodnią II Kongresu Edukacja i Rozwój jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się na różnych poziomach edukacyjnych oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia wartości dodanej.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe. 

Hasłami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program tegorocznego Kongresu są:

 • Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.
 • Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, wspiera innowacyjne środowiska uczenia.
 • Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy.

Na program Kongresu złożą się równolegle prowadzone konferencje: 

Blok zagadnień odbywających się pierwszego dnia Kongresu Edukacja i Rozwój podczas:

 • Konferencji Edukacja w Samorządach
 • XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 • II Konferencji Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polityka oświatowa, zarządzanie edukacją w skali kraju, regionów i samorządów, placówek oświatowych.

W programie m.in.

 • Edukacja, jako szansa rozwoju regionów i kraju
 • Edukacja a rynek pracy w perspektywie państwa, regionów, oświaty i szkolnictwa wyższego
 • Współpraca z biznesem w realizacji 'inteligentnej" specjalizacji regionu
 • Finansowanie zadań edukacyjnych, instrumenty prawne kontroli wydatków oświatowych
 • Wpływ zmian demograficznych na konieczność optymalizacji wydatków i redefinicji oferty edukacyjnej
 • Szkolnictwo zawodowe i ustawiczne – efekty reformy po Roku Edukacji Zawodowej, edukacja zawodowa poprzez praktykę
 • Współpraca edukacji z pracodawcami, jako warunek efektywności kształcenia
 • Zmiany w prawie i priorytety na rok 2016. Problemy prawne w oświacie i szkolnictwie wyższym 
 • Fundusze europejskie w finansowaniu zadań edukacyjnych w nowej perspektywie finansowej
 • Nowoczesne technologie w organizacji edukacji

Bloki zagadnień odbywających się drugiego dnia Kongresu Edukacja i Rozwój podczas:

 • XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
 • Konferencji dla Nauczycieli i Pedagogów
 • Konferencji Psychologiczno-Pedagogicznej

Budowanie Innowacyjnych środowisk uczenia się w roku Otwartej Szkoły. 

Blok tematyczny poświęcony zagadnieniom budowania przyjaznych, otwartych na środowisko społeczne i przyrodnicze innowacyjnych środowisk uczenia się, rozwoju kompetencji nauczycielskich i pedagogicznych, skierowany do wszystkich uczestników Kongresu zainteresowanych tematami Otwartej i Bezpiecznej Szkoły, efektywnością pracy z uczniem, mądrą dydaktyką i pedagogiką oraz wsparciem psychologicznym. 

W programie m.in.

 • Edukacja i rozwój poprzez zabawę, praktykę i kulturę
 • Pozytywna motywacja, jako warunek niezbędny efektywności uczenia się i pracy
 • Neurobiologia, psychologia, pedagogika – wsparcie nauki w tworzeniu przyjaznego środowiska uczenia się
 • Aranżacja przestrzeni szkoły i przedszkola a zadania edukacyjne
 • Rozwój przez zabawę zabawa w cyberświecie (gry, nowe media w edukacji)
 • Emocje i zabawa, czyli pomysły na pracę wychowawczą w szkole
 • Zabawa w poznawaniu, uczeniu się i pracy, m. in.: zabawki, grywalizacja, zabawa w terapiach dysfunkcji;
 • Edukacja muzealna, kultura, nauka, sport w edukacji;
 • Cyfrowa dydaktyka - nowoczesne technologie w dydaktyce 
 • Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych:
  • Debata – Na czym ma polegać rola nauczyciela we współczesnej szkole? Jaka jest rola nauczyciela w innowacyjnym środowisku uczenia się? Jak w praktyce realizować rolę nauczyciela jako przewodnika?
  • Kompetencje emocjonalne nauczycieli
  • Tutoring, mentoring, coaching, jako skuteczne metody budowania roli nauczyciela jako przewodnika,
  • Wellness, jako element sukcesu zawodowego - strefa rozwoju własnego.
  • Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym, jak osiągnąć dobrostan, jak osiągać stan flow
 • Nowe Trendy w rozumieniu relacji nauczyciel – uczeń. O co chodzi w we współcześnie promowanych rozwiązaniach budowania relacji z uczniem?
 • Neurobiologiczne odkrycia dotyczące dydaktyki – procesy uczenia w świetle badań
 • Twórczość w procesie uczenia się
 • „Inny czy prawdziwy człowiek w szkole? – o zrozumieniu inności w środowisku szkolnym
 • Doświadczenia Międzynarodowe w budowaniu „otwartej szkoły” i innowacyjnych środowisk uczenia się
 • Mądra Dydaktyka w Szkole.
 • Zabawki, które zmieniły świat i edukację.
 • Projekty edukacyjne szkolnictwa wyższego
 • Projekty firm szkoleniowych dla - rozwoju kompetencji kadry nauczycielskiej

„Fakty i mity w pracy psychologa szkolnego i pedagoga” – Konferencja Psychologiczno – Pedagogiczna

W programie m.in.: 

 • Nowe narzędzia badawcze w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
 • Kompetencje psychologa i pedagoga w placówce edukacyjnej i poradni w kontekście nowych wyzwań cywilizacyjnych 
 • Prawne aspekty pracy psychologa/pedagoga w zmieniającej się rzeczywistości społecznej
 • Samobójstwa i próby samobójcze młodzieży – niedostrzegany problem
 • Oszukańcze teorie, narzędzia i metody w psychologii- co „wyrzucić” z poradni a co nabyć?"
 • Zachowania autoagresywne młodzieży - samookaleczenia, czyli bolesne rany .... na ukojenie

__________________________________________________________________________________________

Na program Kongresu złożą się zintegrowane programy spotkań skierowanych do:

 • Przedstawicieli samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę
 • Dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów, także zawodowych, rządowej administracji edukacyjnej
 • Nauczycieli, Psychologów, Pedagogów 
 • Pracowników administracji uczelnianej, kadry naukowej i akademickiej, studentów
 • Dyrektorów personalnych i kierowników działów szkoleniowych w firmach, przedstawicieli firm szkoleniowych oraz trenerów
 • Instytucji i firm wspierających oświatę, oferujących rozwiązania, projekty oraz produkty, usprawniające i unowocześniające działalność wszystkich placówek edukacyjnych
 • Stowarzyszeń i Fundacji grupujących rodziców
 • Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

Prelegenci

Prelegenci

male

Dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja

Adiunkt w Katedrze Projektowania Architektonicznego RAr-2 Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej; architekt od roku 1994; laureat Nagrody Ministra Budownictwa za pracę doktorską w dziedzinie architektury 2006 [promotor prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa, projekt finansowany ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2003-2005]; autor monografii „Architektura budynku szkolnego lat najnowszych w aspekcie wpływów współczesnej techniki i wymagań społecznych” 2008; zainteresowania naukowe: architektura miejsc edukacji.

female

Iwona Bobrowska-Budny

Trener, konsultant metod analizy osobowości zawodowej oraz partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim pracujący metodami coachingowymi i mentoringowymi. Wykładowca akademicki oraz Partner Merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – jako manager lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assasement/Development Center oraz wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej.

Od ponad 10 lat prowadzi sesje indywidualne i szkolenia, specjalizując się w aspektach: przywództwa, zarządzania zespołami, m.in motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej, prowadzenie ocen okresowych, zarządzanie w sytuacjach konfliktowych, zarządzanie talentami, zarządzanie kompetencjami, efektywne rekrutowanie, organizacja pracy, zarządzanie czasem, zarządzanie efektywnością osobistą, prowadzenie prezentacji i facylitowanie spotkań.

Przygotowała i prowadziła projekty dla szkół – nauczycieli, rodziców, młodzieży oraz dla organizacji, m.in. Osram, Empik, Johnson&Johnson, AXA Polska, Eden Springs, Neinver, Bank BGŻ, VW Bank, Skoda, KGHM Polska Miedź S.A., Stock, Poczta Polska, Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Lasy Państwowe, Państwowy Inspektorat Farmaceutyczny, kadra kierownicza administracji publicznej i urzędów centralnych.

male

Piotr Czekierda

Prezes Collegium Wratislaviense, wiodącego ośrodka szkoleniowo - badawczego specjalizującego się w metodach tutoringu, mentoringu oraz przywództwa. Od 15 lat zajmuje się rozwijaniem liderów, tutorów i mentorów, którzy z powodzeniem działają w sektorze biznesu, nauki, organizacji społecznych 
i polityki. Z wykształcenia jest politologiem, studiował również filozofię i biznes, jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz IESE Business School w Barcelonie. Laureat Nagrody Głównej Pro Publico Bono dla Najlepszej Lokalnej Inicjatywy Edukacyjnej (Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa) oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia (Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny „NURT”). Współautor książki “Skarb Solidarności” (2015) oraz książki „Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków” (2015), która osiągnęła status bestsellera wydawnictwa Wolters Kluwer. Wspólnie z żoną mają trójkę dzieci. Lubi koszykówkę i jazz.

Tomasz Garstka

Psycholog, absolwent UW. Pracował jako socjoterapeuta dzieci i młodzieży. Następnie szkolił się w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej i pracował w tym nurcie z osobami dorosłymi. Z czasem jednak odszedł w swojej pracy od założeń nie znajdujących poparcia w psychologii naukowej. Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych. Jako członek stowarzyszenia non profit Klub Sceptyków Polskich, stara się upowszechniać rzetelną, opartą na dowodach (evidence based) psychologiczną wiedzę naukową i ujawniać działalność pseudonaukową. Autor tekstów w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły” Wydawnictwa Wolters Kluwer. Pracuje też w NZOZ Przychodni Specjalistycznej Prosen w Warszawie.

male

Dr Jürgen Hogeforster

Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego

Jest urzędnikiem przy premierze Dolnej Saksonii: "Polityka fiskalna, rozwój regionalny i gospodarczy". Jest również Głównym Dyrektorem Wykonawczym Prognos AG w Bazylei i szefem Sekcji Doradczej: "Polityka Gospodarcza i Technologii, Planowanie Urbanistyczne i Regionalne" oraz Naczelnym Dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Hamburgu.

Jest Właścicielem firmy specjalizującej się w doradztwie politycznym "Zukunftswerkstatt". Tworzy i moderuje comiesięczny program telewizyjny dotyczący polityki małych i średnich przedsiębiorstw.

Posiada wieloletnie doświadczenie w promocji małych i średnich przedsiębiorstw wynikające z wykształcenia i szkolenia zawodowego. Posiada również doświadczenie specjalistyczne w zakresie realizacji złożonych projektów międzynarodowych składających się z maksymalnie 40 partnerów.

Publikacje: Edukacja Regionu Morza Bałtyckiego 2008; Środki Zagospodarowania Przestrzennego w Regionie Morza Bałtyckiego dla Przedsiębiorstw 2009; Podwójne Studia Licencjackie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego, 2010; Strategie Polityki Edukacyjnej - Dziś i Jutro wokół "Mare Balticum" 2011; Efektywność Energetyczna i Ochrona Klimatu wokół "Mare Balticum " 2012; Agenda 2020: Strategie Polityki Edukacyjnej i Cele dla Regionu Morza Bałtyckiego 2013; Kwalifikacje, Innowacje, Współpraca i Kluczowe Obszary Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego 2014; Innowacyjność Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Podziale na Płeć i Wiek 2015 r.

prof. Antoni Jeżowski

Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie; ekspert Biura Analiz Sejmowych i Instytutu Badań w Oświacie; autor ponad 200 artykułów oraz kilkunastu książek i broszur z zakresu finansów publicznych i zarządzania oświatą; ekspert Biura Analiz Sejmowych, wpisany na listę europejskich ekonomistów oświaty European Expert Network on Economics of Education; były redaktor naczelny miesięcznika "Dyrektor Szkoły", a obecnie członek jego rady programowej.

male

dr Magdalena Kaczmarek

Absolwentka studiów międzywydziałowych na Uniwersytecie Warszawskim, od 2001 roku pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), gdzie w 2004 roku obroniła doktorat na temat uwarunkowań stresu pourazowego u dzieci, które brały udział w katastrofie naturalnej.  Od początku swojej pracy naukowej interesuje się przede wszystkim problematyką wpływu różnic indywidualnych (temperament, osobowość, przekonania na temat siebie) na radzenie sobie człowieka z takimi wyzwaniami, jak udział w katastrofie naturalnej czy wypadku drogowym, ale także z podejmowaniem takich wyzwań jak zakładanie własnej firmy. Interesuje się także pomiarem psychologicznym – konstruuje testy i kwestionariusze psychologiczne.

male

dr hab. Grażyna Katra

Dr hab. nauk humanistycznych, psycholog wychowawczy i rozwojowy, pracownik dydaktyczno – naukowy Zakładu Psychologii Wychowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zajmuje się problematyką dorastania oraz kształtowania się przyszłościowej perspektywy czasowej i planowania życia przez młodzież.
Jest autorką książki „Aktywność prospektywna młodzieży” (2008) i współautorem i współredaktorem książki „Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole” (2010) oraz kilkunastu artykułów z zakresu psychologii młodzieży i orientacji przyszłościowej. Obecnie jest kierownikiem specjalizacji Psychologia Wychowawcza Stosowana i kierownikiem Studiów Podyplomowych „Psycholog i pedagog we współczesnej szkole” oraz Psychologia w wychowaniu i nauczaniu dziecka”, na których prowadzi wykłady, seminaria i warsztaty z psychologii wychowania, z doradztwa zawodowego i psychoprofilaktyki. Odbyła szereg szkoleń z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

male

Andrzej Kiebała

Adwokat, partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Kiebała, Majcherek i Partnerzy spółka partnerska w Tarnowie; członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępca przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady; ekspert Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; autor publikacji z m.in. z zakresu procedur uzyskiwania stopni i tytułu naukowego.

male

dr Kamilla Kurczewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (1997) i Wydziału Filozofii (1997) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych - specjalność prawo administracyjne, magister Filozofii. Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od 2000 r. Prodziekan Wydziału Administracyjno-Informatycznego WSIiZ (2003-2005), Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego (2003-2007), ekspert Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (od 2013). Aktualne zainteresowania badawcze: zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w wybranych formach działania administracji publicznej oraz odpowiedzialność dyscyplinarna w środowisku akademickim

male

Prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski

 • dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993 – 2007);
 • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2009 - 2015);
 • przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007 – 2011);
 • zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011 - );
 • zastępca przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN (2012 – 2014);
 • sekretarz naukowy Komitetu Prognoz „Polska 2000plus” przy Prezydium PAN (2007);
 • ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2005 – 2011);
 • członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011 – 2012);
 • doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (2010);
 • autor, współautor, redaktor naukowy 86 druków zwartych;
 • autor ponad 550 artykułów,
 • autor ponad 600 recenzji wydawniczych i recenzji projektów badawczych;
 • promotor w 44 przewodach doktorskich;
 • recenzent w 105 przewodach doktorskich;
 • recenzent w 32 przewodach habilitacyjnych;
 • recenzent w 14 przewodach o nadanie tytułu profesora;
 • recenzent w 2 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa.
male

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS filia w Rzeszowie. Egzamin sędziowski (2003). Doktor nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie) – specjalność publiczne prawo gospodarcze, prawo bankowe. Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ds. kierunku Administracja. Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich. Zainteresowania naukowe: publiczne prawo gospodarcze, odpowiedzialność władzy publicznej, odpowiedzialność dyscyplinarna w środowisku akademickim.

Ewa Maksymowska

Psycholog, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno Psychologicznej w Warszawie, superwizor Grupy Interwentów Kryzysowych Biura Edukacji miasta st. Warszawy. Prowadzi praktyczne szkolenia z zakresu oświatowych interwencji kryzysowych i rozwiązywania konfliktów dla Rad Pedagogicznych, dyrektorów placówek oświatowych i Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Polsce.  Współpracownik Wydziału Zamiejscowego w Warszawie Staropolskiej Szkoły Wyższej.

male

dr Dorota Mielcarek

Psycholog o bogatych kompetencjach i doświadczeniu zdobywanym w pracy na uczelniach wyższych jak i w praktyce poradnianej. Jest wykładowcą, terapeutą rodzinnym, mediatorem, interwentem kryzysowym, ekspertem, doradcą metodycznym; autorka kilku programów terapeutycznych wykorzystywanych w poradniach. Publikuje liczne artykuły na tematy poradnictwa psychologicznego, dysleksji, prawa oświatowego, doradztwa zawodowego, interwencji kryzysowej. W ostatnich latach prowadzi szkolenia dla psychologów, pedagogów, dyrektorów szkół  i placówek oświatowych na  tematy związane z interwencją kryzysową w szkołach i  placówkach oświatowych, orzecznictwa i opiniowania, terapii pedagogicznej, trudnych sytuacji rodzinnych, oraz na temat nowych sytuacji i problemów dzieci i nauczycieli, szans i zagrożeń dla- 6 latków w I klasie, 9 latków w IV klasie, 12 latków w gimnazjum. Jej szkolenia oceniane są  jako ciekawe, dynamiczne, inspirujące do przemyśleń.

female

Agnieszka Olszewska

prawnik, mediator rodzinny, prawnik kanonista (mgr prawa kanonicznego), trener szkoleniowy, pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", oraz Fundacji Aktywizacja, współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, autorka wielu artykułów i publikacji (m.in. stała współpraca ze "Światem Problemów", "Niebieską Linią", "Wychowaniem w Przedszkolu", "Emocjami", Studium Prawa Europejskiego). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Posiada Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia).

male

Andrzej Niedziałek

Prezes Zarządu – Art3D Technology Sp. z o.o., Kierownik Sekcji Wytwarzania Systemów Informatycznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odpowiedzialny zaprojektowanie, koordynację oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych dla uczelni oraz podmiotów zewnętrznych, kierownik projektu – wdrożenie mechanizmów distance learning oraz aplikacji typu elektroniczny obieg dokumentów na uczelni w ramach projektu RPO „System digitalizacji procesu kształcenia na uczelni wyższej – E-edukator” – 2012 – 2013 r., Specjalista w projekcie „Manage IT – adaptacja rozwiązań wspomagających współpracę sfery nauki i biznesu” – 2015 r, posiadacz certyfikatów: Microsoft MCDBA, PRINCE2 Practitioner, CISCO CCNA, współtwórca, jednego z wiodących w kraju, systemu antyplagiatowego.

male

dr Aleksandra Piotrowska

doktor psychologii. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej współpracując w tym zakresie m.in. ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich. Prywatnie nałogowy czytelnik (na granicy uzależnienia od czytania) literatury wszelakiej – od rosyjskiej i angielskiej klasyki po współczesne reportaże, science-fiction i fantazy. Miłośniczka wyjazdów narciarskich i podróży. Matka dwójki dzieci i babcia dwójki wnucząt (z nadzieją na rozwój w tej dziedzinie).

male

dr Andrzej Rozmus

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: socjologii edukacji, psychologii społecznej, kształtowania i badania opinii publicznej. Autor wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych. Brał udział w pracach nad „Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020″ kierowanych przez Fundację Rektorów Polskich. Członek Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (w okresie 2010-2011). Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, Sekretarz Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie (w okresie 2011–2012). Od 2014 roku ekspert MNiSW pracujący w zespole ds. strategii. Redaktor naukowy podręcznika dla dydaktyków: „Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego”, wydanego i wznawianego przez Wolters Kluwer Polska. Licencjonowany Trener – Konsultant w zakresie zastosowania psychologii praktycznej w biznesie – absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Twórca współpracujący z Polskim Radiem. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Współredaktor monografii „Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja”.

male

dr hab. prof UAM Jacek Pyżalski

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz tradycyjnej przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy wśród młodzieży. W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801) oraz członkiem międzynarodowego konsorcjum dotyczącego wizerunku młodzieży, w tym w internecie (COST IS1210)    Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.

female

Agnieszka Ryniec

Ukończyła studia podyplomowe „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, a także studia podyplomowe „Zamówienia publiczne w Polsce i UE” prowadzone przez Grupę Doradczą Sienna i organizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze pozyskiwania finansowania ze źródeł unijnych i innych środków zewnętrznych buduję od roku 2004. W swoim portfolio posiada projekty finansowane ze wszystkich programów operacyjnych Unii Europejskiej, a także z Norweskiego Mechanizmu  Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Przygotowywała także projekty przyłączenia dwóch firm do Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego (ProgMan Software oraz Pomorski Ośrodek Badań Edukacyjnych), które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Naukową PPNT. Współpracowała z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. jako ekspert zewnętrzny i oceniałam możliwości rozwoju gmin i organizacji lokalnych w zakresie absorpcji środków unijnych.

male

Jarosław Szulski

Nauczyciel w Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana, przedsiębiorca, manager Akademii Psychologii Przywództwa realizowanej przez Values i Szkołe Biznesu Politechniki Warszawskiej, wydawca - założyciel JS & CO Dom Wydawniczy, autor powieści o szkole: "Zdarza się" i "Sor"

male

dr Błażej Sajduk

Politolog i historyk myśli politycznej, Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, pracownik Zakładu Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne i szkolenia.

Autor monografii oraz kilkudziesięciu opracowań, artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu dydaktyki akademickiej, współczesnej politologii, stosunków międzynarodowych oraz polskiej myśli politycznej. Zainteresowania badawcze: wymiary etyczny i społeczny wykorzystania najnowszych technologii, analiza polityczna i filozofia polityki. M.in., autor e-książki: Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy?

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca zarządzania zasobami ludzkimi na studiach MBA oraz podyplomowych w Polish Open University, Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi też wykłady gościnne na uniwersytetach w Białymstoku, Łodzi i Krakowie.

Autorka wielu książek, w tym takich pozycji, jak: Etycznie aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Motywowanie. Wynagradzanie. Nagradzanie., Zarządzanie personelem w małej firmie, Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków. Jest współtwórcą i wykładowcą Podyplomowych Studiów Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu prowadzonych wspólnie przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Od osiemnastu lat pracuje jako trener i konsultant ds. HR w organizacjach różnych branż i wielkości, zarówno o charakterze biznesowym, jak i administracyjnym. Jest autorką kilkudziesięciu programów szkoleniowych, w tym kilkunastu programów szkoleń e-learning. W 2012 roku otrzymała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

W roku 2011 magazyn „Nowoczesna Firma” zaprosił przedstawicieli branży personalnej do odpowiedzi na pytanie, kto ich zdaniem wywarł największy wpływ na kształtowanie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Małgorzata Sidor-Rządkowska znalazła się w gronie najczęściej wymienianych osób (por. „20 lat HR w Polsce. Wewnętrzna siła i pasja – naukowcy, politycy, doradcy i praktycy, którzy kształtowali oblicze polskiego HR-u”, magazyn „Nowoczesna Firma”, kwiecień 2011).

male

prof. Jerzy Stępień

Prorektor, Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w latach 2006-2008 prezes Trybunału Konstytucyjnego. Współzałożyciel „Solidarności” w Regionie Świętokrzyskim, sekretarz I Zjazdu NSZZ „Solidarność” w gdańskiej Oliwii, internowany w stanie wojennym, a następnie dwukrotnie więziony z przyczyn politycznych. Senator I i II kadencji (1989-93), współtwórca reform administracji publicznej w latach 1990-1999. Przewodniczący rządowych zespołów do spraw reorganizacji administracji publicznej (1991-1994), podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (1997-1999). Współzałożyciel i aktualnie prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W latach 1991-2006 wykładowca w Instytucie Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa publicznego, historii najnowszej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Gedymina, Medalem Bene Merentibus Iustitiae oraz brązowym Medalem Gloria Artis. Członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego od 1977r.

Anna Świebocka-Nerkowska

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w  Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła „Studium Integracji Europejskiej” w KSAP we współpracy z Ecole Nationale d’Administration we Francji. Od 1998 roku pracowała w Departamencie Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2003 roku zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Od 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

male

Piotr Światek

Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, radca prawny, autor publikacji w zakresie finansowania niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz wychowania wczesnoszkolnego (żłobki, kluby dziecięce). Uczestniczy w działalności szkoleniowej na potrzeby administracji samorządowej z tematyki dotyczącej finansów publicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Grzegorz Więcław

Absolwent wydziału psychologii i komunikacji na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej na University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finlandia). Obecnie mieszka w rodzinnych Gliwicach i zajmuje się treningiem mentalnym w sporcie i szeroko pojętej kulturze fizycznej. Współpracuje z zawodnikami, trenerami, nauczycielami WF oraz całymi organizacjami sportowymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Do tego jeszcze pisze autorskiego bloga „Głowa Rządzi”, publikuje w prasie branżowej i tłumaczy książki powiązane z tematyką psychologii w sporcie. Wszystko to robi z wielkim przekonaniem i pasją do psychologii sportu.

female

Jolanta Wasilewska

Posiada wykształcenie z zakresu wychowania przedszkolnego i wieloletni staż pracy jako nauczyciel przedszkola a od 19 lat dyrektor. Jest mediatorem sądowym, trenerem i tutorem. Przez rok była redaktorem prowadzącym ogólnopolskiego czasopisma dla dyrektorów przedszkoli. Jest autorką wielu publikacji z zakresu zarządzania przedszkolem.

male

Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym UW. Współkoordynatorka w latach 2006-2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowe oraz szkolne uwarunkowania. Współautorka pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy” wspierającego rozwój umiejętności matematycznych dzieci w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Zainteresowania naukowe: rozwój i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, monitorowania osiągnięć szkolnych uczniów i problematyka oceniania wspierającego proces uczenia się, kształcenie nauczycieli. 

Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe) oraz PTP (Polskie Towarzystwo Pedagogiczne). Członkini komitetu naukowego czasopisma Problemy Wczesnej Edukacji, Przewodnicząca rady naukowej fundacji Edukacja na Nowo. Autorka lub współautorka 12 książek, 41 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, 47 rozdziałów w książkach o tematyce pedagogicznej i psychologicznej.

male

dr Piotr Żmijewski

Zastępca Dyrektora Instytutu Sportu, Redaktor Naczelny Biology of Sport – anglojęzycznego czasopisma naukowego notowanego w Journal Citation Report, członek Rady Redakcyjnej hiszpańskiego Journal of Human Sport & Exercise oraz recenzent w kilku anglojęzycznych czasopismach naukowych. Fizjolog i członek Komisji Medycznej Polskiego Związku Pływackiego, prowadzi badania w obszarze identyfikacji i wspierania talentów oraz wsparcia przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Kierownik i wykonawca kilkunastu projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, m. st. Warszawę, Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wykładowca kilkudziesięciu konferencji naukowych, metodyczno-szkoleniowych i kursów trenerskich. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących genetycznych podstaw zdolności wysiłkowej, efektów treningowych oraz prozdrowotnej aktywności fizycznej, których publikacja była rezultatem krajowej i międzynarodowej współpracy międzyośrodkowej. Trener pływania i instruktor szermierki.

Partnerzy

Partnerzy

KOWEZIU

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Działania wspierające zmiany w kształceniu zawodowym realizowane 
przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 
Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego to główny cel działań podejmowanych przez KOWEZiU w ramach zadań statutowych i projektów systemowych dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W KOWEZiU są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce. Szczególną rolę Ośrodek odegrał we wdrażaniu reformy kształcenia zawodowego (od 2012 r.): to tutaj powstały projekty nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach, przykładowe szkolne plany i programy nauczania, narzędzia służące podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego; poradnictwo zawodowe doczekało się należnej mu rangi, a kształcenie na odległość ma szanse zagościć w szkołach i placówkach dzięki doskonaleniu i kursom e-learningowym o różnorodnym spektrum tematów. Dużą wagę przywiązuje się do współpracy pracodawców ze szkołami. Oferta doskonalenia uwzględnia merytoryczne wsparcie dyrektorów i nauczycieli szkół/placówek w modernizacji kształcenia zawodowego. Każdy nauczyciel może skorzystać z puli 169 e-kursów do kształcenia zawodowego, z wielu cennych publikacji i poradników, filmów i portali edukacyjnych a także tematycznych sieci wsparcia. Z myślą o młodzieży i rodzicach przeprowadzono kampanię promującą kształcenie zawodowe, w skład której weszły: spot reklamowy, filmy, wkładki informacyjne do gazet, plakaty oraz spotkania z gimnazjalistami.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
ul. Spartańska 1B
02-637 Warszawa
e-mail: sekretariat@koweziu.edu.pl 
Centrala
tel. 22 844-07-40, 844-08-67, 844-18-68,
fax 22 646-52-51
http://new.koweziu.edu.pl/

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji naukowych, ukazujących związek nauki z kulturą i codziennością. Dając zwiedzającym możliwości samodzielnego eksperymentowania rozbudza ciekawość, a także pomaga w poznawaniu świata i uczeniu się.
Jako jeden z największych w Europie interaktywnych ośrodków nieformalnej edukacji naukowej objaśnia otaczający nas świat i wiele spośród rządzących nim praw. 
W budynku o powierzchni ponad 20 000 metrów kwadratowych znajduje się sześć wystaw stałych: Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Strefa światła, Korzenie cywilizacji, Bzzz! Re: generacja oraz przestrzeń eksperymentalna - Majsternia. Poza ekspozycją, Centrum wyposażone jest także w cztery laboratoria (chemiczne, biologiczne, fizyczne i robotyczne), umożliwiające prowadzenie zajęć dla szkół ponadpodstawowych. Zbiór atrakcji Kopernika uzupełnia Teatr Robotyczny, Teatr Wysokich Napięć oraz nowoczesne planetarium Niebo Kopernika.

Muzeum Sportu i Turystyki

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie jest jedną z najstarszych tego typu instytucji na świecie. Założone w 1952 roku, funkcję strażnika pamięci polskiego sportu i ruchu olimpijskiego pełni już od ponad 60 lat. Zgromadziło w tym czasie kolekcję ponad 45 tys. muzealiów, związanych przede wszystkim ze sportem polskim. Są to nie tylko medale (w tym także olimpijskie), puchary, sztandary, stroje czy sprzęt sportowy, lecz także dzieła sztuki – rzeźby, malarstwo, grafika. Zbiory obejmują również ponad 15 tys. fotografii, 19 tysięcy książek oraz blisko sześć tysięcy archiwaliów i dokumentów. Kolekcję uzupełnia dokumentacja filmowa i dźwiękowa.

 

Muzeum ma w swoim dorobku ponad 150 wystaw czasowych, prezentowanych we własnej siedzibie oraz w innych muzeach w kraju i za granicą. Organizowane są także imprezy cykliczne, takie jak Noc Muzeów, Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz, giełdy kolekcjonerów pamiątek sportowych.

 

Muzeum prowadzi także szeroką działalność edukacyjną. W ofercie znajdują się zajęcia i lekcje dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży, a także studentów. Muzeum współpracuje z wieloma instytucjami kultury i edukacji, prowadzi spotkania metodyczne z kadrą nauczycielską, wydaje własne publikacje monograficzne i okolicznościowe.

Patroni instytucjonalni

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Sponsorzy

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe PWN zostało założone w 1951 roku i jest jednym z największych i zarazem najbardziej rozpoznawalnych wydawnictw w Polsce. 
Od ponad 60 lat PWN konsekwentnie realizuje misję nowoczesnego, rzetelnego wydawnictwa wychodzącego naprzeciw potrzebom swoich czytelników i klientów. Dostarczanie wiarygodnej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, służących edukacji przez całe życie to cel i misja przyjęte przez całą Grupę PWN.
Nakładem wydawnictwa ukazuje się około 500 tytułów rocznie – są to publikacje książkowe, e-booki i produkty multimedialne. Wiodącymi publikacjami są podręczniki akademickie, publikacje naukowe, popularno-naukowe, książki dla profesjonalistów, słowniki języka polskiego i inne służące poszerzaniu wiedzy czytelników. 
Publikacje PWN wyróżnia najwyższa jakość i wiarygodność – współpracujemy z czołowymi specjalistami niemal wszystkich dziedzin nauki, a nasi redaktorzy czuwają nad poziomem opracowania publikacji. Stąd od pokoleń PWN cieszy się popularnością i uznaniem czytelników.
 

Image Recording Solutions Sp. z o.o.

Jest doświadczonym dostawcą, projektantem i integratorem rozwiązań technologicznych skierowanych dla edukacji. W ciągu 20 lat działalności IRS wyposażyła ponad 15 000 klas lekcyjnych w tablice interaktywne SMART, dostarczyła ponad 40 000 projektorów do szkół, instytucji publicznych, dodatkowo przeszkoliła kilka tysięcy osób w obsłudze urządzeń multimedialnych. Od początku istnienia Image Recording Solutions dobiera produkty najwyższej jakości oraz renomowanych producentów. Dzięki czemu klienci zawsze mogą być pewni, że proponowane przez nas rozwiązania są dedykowane specjalnie dla nich i dostosowane do warunków w których będą pracować. 20 letnie doświadczenie i umiejętności pozwalają na współpracę z klientami na najwyższym możliwym poziomie.
W ofercie edukacyjnej Image Recording Solutions znajdują się:

*         Urządzenia interaktywne SMART
*         Projektory Hitachi
*         Laboratoria przyrodnicze PASCO 
*         Komputery i tablety
*         Laboratoria językowe Sanako 

Multitablica

Jesteśmy firmą, której misją jest popularyzacja i promocja nowoczesnej edukacji. Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych. Chcemy, by nasze działania przyczyniły się do zmian w polskim systemie edukacyjnym.

Przekazując w ręce klientów nasze urządzenia gwarantujemy ich nowoczesność, praktyczność i niezawodność w każdej sytuacji. Instalując w szkołach tablice interaktywne i nowoczesne monitory dotykowe wspomagamy rozwój polskiego szkolnictwa. Chcemy, by weszło ono na wyższy poziom, dzięki czemu uczniowie będą lepiej przyswajać wiedzę. To z kolei będzie mieć pozytywny wydźwięk w ich przygotowaniu do dalszego życia.

Multitablica jest niezwykle przydatnym narzędziem o szerokim zastosowaniu, które 
powinno znaleźć się w każdej sali szkolnej. Nasze rewelacyjne oprogramowanie sprawi, że wiedza przekazywana będzie w innowacyjny sposób, skutecznie przykuwając uwagę uczniów, którzy z łatwością ją przyswoją.

Nasze tablice interaktywne oraz unikalne programy edukacyjne wspomagają pracę nauczycieli, którzy dzięki nim mogą tworzyć przyjemne i ukierunkowane lekcje. Korzystanie z naszych urządzeń wspomaga koncentrację i skupiają uwagę uczniów, pozytywnie wpływają na współpracę w grupie i zaangażowanie w odbieranie treści lekcyjnych, a także oszczędzają czas nauczycieli poświęcający go na przygotowanie lekcji.

Cele naszej działalności realizujemy lokalnie oraz ogólnokrajowo, poprzez współpracę z instytucjami edukacyjnymi. Wraz z nimi organizujemy konferencje, szkolenia, prezentacje i festiwale edukacyjne. 

Jesteśmy też współtwórcami projektów europejskich. Z nami edukacja wchodzi na wyższy poziom.

Oxford University Press Polska Spółka z o.o.

Jest wydziałem jednego z największych, najstarszych i najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie. Wydawnictwo istnieje od ponad 500 lat i realizuje misję Uniwersytetu Oksfordzkiego poprzez dostarczanie najwyższej jakości materiałów edukacyjnych na całym świecie, publikując ponad 4 tysiące tytułów rocznie. Miliony ludzi korzystają z prac naukowych ze wszystkich dziedzin akademickich, podręczników dla szkół i wyższych uczelni, książek dla dzieci, a także materiałów do nauki języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Wierzymy, że edukacja zmienia świat na lepsze i chcemy się do tej zmiany przyczyniać, oferując całe doświadczenie i wiedzę, jaką dysponujemy.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to nowoczesne centrum edukacyjno-kulturalne i platforma dialogu społecznego. Sercem Muzeum jest interaktywna wystawa stała, prezentująca tysiącletnią historię polskich Żydów oraz ich kulturę i dziedzictwo. Osiem galerii przedstawia kolejne odsłony obecności Żydów na ziemiach polskich: od pierwszych osadników w średniowieczu aż po stopniowe odradzanie się społeczności polskich Żydów po 1989 roku. Na wystawie zwiedzający zanurza się w historię opowiadaną przez przedmioty, malowidła, interaktywne instalacje, projekcje wideo, dźwięki i źródła pisane. Przywracając pamięć o bogatej kulturze i dziedzictwie polskich Żydów, ekspozycja uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Wystawa stała nie podsuwa gotowych odpowiedzi. Nie wykłada jedynej prawdy o przeszłości. Zachęca do stawiania pytań, do poszukiwania odpowiedzi w dialogu z innymi. Opiera się na historycznych obiektach i oryginalnych świadectwach, ale interpretację pozostawia zwiedzającym.

Budynek Muzeum zaprojektowany przez fińską pracownię Lahdelma&Mahlamäki to prawdziwa perła architektury – wizytówka nowoczesnej Warszawy i pomnik jej wielobarwnej przeszłości. Muzeum POLIN powstało w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy: na terenie dzielnicy, którą przed wojną zamieszkiwali głównie Żydzi. W 1940 roku Niemcy stworzyli tu getto. Muzeum dopełnia historię tego miejsca: pobliski pomnik Bohaterów Getta upamiętnia, jak polscy Żydzi ginęli, Muzeum zaś przypomina, jak żyli. Dlatego nazywamy je „muzeum życia”.

Działalność wystawiennicza i naukowa Muzeum łączy się z bogatym programem kulturalnym i edukacyjnym. Jeszcze przed otwarciem wystawy stałej Muzeum rozpoczęło organizowanie warsztatów, wystaw, koncertów, spektakli teatralnych i seansów filmowych. Odbywają się tu wykłady i debaty z udziałem naukowców i osobistości życia społecznego, spotkania ze Sprawiedliwymi i Ocalałymi oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Niezwykle istotną sferą działalności Muzeum jest współpraca ze szkołami: zajęcia dla uczniów ze wszystkich poziomów edukacji, a także warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Muzeum jest również aktywne w Internecie.

Muzeum POLIN powstało jako pierwsza w Polsce instytucja kultury utworzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawę i stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Strona publiczna sfinansowała budowę budynku Muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za stworzenie wystawy stałej, zasila również bieżący budżet na działalność programową Muzeum. Na stworzenie wystawy środki przekazało wielu darczyńców z Polski i świata.

eTornister

eTornister to projekt wspierający rozwój edukacji w oparciu o najnowsze technologie informacyjne.
Każdy uczeń oraz nauczyciel posiada tablet wraz z maksymalną dostępną ilością multimedialnych podręczników. E-podręczniki nie są zwykłymi PDF-ami, posiadają hiperlinki pozwalające na swobodne przechodzenie między treściami, filmy edukacyjne, doświadczenia czy interaktywne zadania.
Projekt eTornister stworzony jest tak, by zaspokajać indywidualne potrzeby Klientów. 
Dzięki dowolności kombinacji Klient może sam zdecydować jakie urządzenie oraz podręczniki wybrać.
Posiadamy 3 letnie doświadczenie i duże kompetencje, które  zdobyliśmy dzięki realizacji pierwszego w Polsce projektu pilotażowego, realizowanego we wszystkich publicznych gimnazjach Ostrowa Wielkopolskiego, nieprzerwanie od 2011 roku.
Przyszłość edukacji rozgrywa się na naszych oczach, dlatego pragniemy by nowoczesne nauczanie stało się nie tylko ciekawe, ale także podążało za dynamicznie rozwijającymi się technologiami informacyjnymi.

Cambridge English

to instytucja tworząca wiodące egzaminy dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli tego języka. Jest częścią Uniwersytetu Cambridge. Co roku ponad  5 mln osób w 130 krajach zdaje egzaminy Cambridge English - certyfikaty są uznawane przez przeszło 20 000 instytucji: pracodawców, uczelni, agend rządowych (w tym 550 w Polsce). 

Sad Sp.z.o.o.

Firma Sad sp. z o.o. powstała w 1991 r. jako wyłączny przedstawiciel firmy Apple i dystrybutor na terenie Polski produktów tej firmy. Przez 17 lat rozwijaliśmy w Polsce sprzedaż komputerów Macintosh, odtwarzaczy iPod, oprogramowania i rozwiązań profesjonalnych firmy Apple. Firma nasza została też dystrybutorem innych firm z rynku rozwiązań IT, takich jak FileMaker, Quark, Aja, Blackmagic Design, Building4Media, DeltaGraph, Stalker Software i innych. SAD jako Apple Solutin Experts(ASE) Firma Sad dzięki kompetencjom specjalistów potwierdzonym wymaganymi certyfikatami oraz obrotami uzyskiwanymi na odpowiednich rynkach posiada status:

 • Apple Premium Reseller – sieć sklepów iSpot
 • Apple Authorised Training Center – szkolenia z zakresu rozwiązań Apple
 • Apple Authorised Service Provider – usługi serwisowe.

SAD jako Aplle Solutin Experts (ASE) 
Ekspert w zakresie edukacyjnych rozwiązań firmy Apple.

Nasza firma jest Edukacyjnym Integratorem urządzeń firmy Apple (ASE) i jej Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym (AATC). Legitymujemy się długą i efektywną współpracą ze szkołami. Do dziś sprawnie wyposażyliśmy ponad 2 tysiące szkół w pracownie komputerowe, skutecznie przeszkoliliśmy 8,5 tysiąca nauczycieli. Uczestniczyliśmy w licznych projektach wdrożeń technologii Apple na uczelniach wyższych. Te doświadczenia pozwalają nam być wykwalifikowanym i rzeczowym konsultantem edukacyjnym o znakomitej znajomości rynku szkolnego i akademickiego. Doradzamy szkołom w jaki sposób wykorzystywać technologie informacyjne w szkołach. Oferujemy kompleksowe wdrożenia, gotowi jesteśmy służyć zapleczem eksperckim szkołom i wyższym uczelniom. Ponadto SAD jako ASE cieszy się wsparciem producenta w zakresie działań marketingowych i sprzedażowych. Dzięki tej autoryzacji możemy naszym edukacyjnym klientom przedstawiać najlepsze oferty pod względem ceny i jakości produktów.

 • Uczelniom i szkołom oferujemy nowoczesne rozwiązania takie jak mobilna pracownia komputerowa, rozwiązania do opracowywania i upowszechniania informacji w postaci multimedialnej, nauczania na odległość z wykorzystaniem technologii podcastów.
 • Szkołom oferujemy pracownie wyposażone we wszystkie narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć z informatyki,technologii informacyjnej, a przede wszystkim na lekcjach różnych przedmiotów.
 • Zapewniamy instalację, integrację z istniejącą strukturą informatyczną, profesjonalny serwis, pomoc techniczną i szkolenia. Oferujemy pomoc w przygotowaniu rozwiązań dostosowanych do określonego poziomu i programu nauczania, a także projektów obejmujących dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Kupiec

Firma Kupiec jest obecna na polskim rynku od 1987 roku. Należy do największych producentów zdrowej żywności dostarczających wysokiej jakości produktów. Potwierdzają to niezależne badania przeprowadzone przez ośrodek badawczy Millward Brown z 2014r. 
Firma dba o prawidłowe nawyki żywieniowe Polaków, aktywnie uczestnicząc w akcjach promujących zdrowy tryb życia i odżywiania. Z powodzeniem przekonuje coraz większą liczbę osób, że "Zdrowe nie znaczy nudne!". Od 1 września br.
firma wprowadza do Szkół Podstawowych program edukacyjny Zdrowe nie Trudne, który ma na celu krzewienie prawidłowych nawyków i postaw żywieniowych wśród dzieci w klasach 1-3. 

Produkty marki Kupiec to wybór dla wszystkich aktywnych, będących na diecie, smakoszy, jak również miłośników klasycznej polskiej kuchni. Cieszą także zwolenników szybkich rozwiązań kulinarnych. 
Oferta produktowa to wachlarz różnorodnych gatunków ryżu, wyjątkowych kasz dostępnych w tradycyjnych opakowaniach i wygodnych saszetkach, a także wartościowe rośliny strączkowe, będące podstawą zdrowego menu. Ponadto, marka oferuje produkty z serii "Coś na Ząb" - musli, owsianki, crunchy, oraz wafle i kruche ciasteczka zbożowe, które docenią wszyscy wielbiciele zdrowych przysmaków.

mProfi.pl

mProfi.pl jest platformą komunikacyjną pozwalającą użytkownikom na samodzielne konfigurowanie usług opartych o wiadomości tekstowe i głosowe oraz na automatyczną rejestrację odbiorców. Dzięki prostej obsłudze, wszechstronnemu dostępowi oraz możliwościom wielokanałowej i dwukierunkowej komunikacji znajduje ona wiele zastosowań w biznesie, usługach, handlu, administracji, opiece medycznej, edukacji i wielu innych. 
Usługa realizowana jest przez Materna Communications (nr ew. UKE 9934), działającą w ramach międzynarodowej Grupy MATERNA - jednego z największych europejskich dostawców usług telekomunikacyjnych oraz producentów oprogramowania, który zatrudnia blisko 1500 osób - w centrali mieszczącej się w Dortmundzie oraz w wielu oddziałach w Europie. W ramach zakresu swojej działalności, oferujemy m.in. wysyłkę wiadomości SMS, MMS oraz głosowych na skalę masową.  Tworzymy również aplikacje dedykowane na platformy iOS, Android i Windows Phone, a także przygotowujemy kompleksowe systemy informatyczne dostosowane do wymagań i potrzeb Klientów. Do grona naszych odbiorców zaliczmy operatorów telekomunikacyjnych, firmy z branż ochrony zdrowia, finansowej, ubezpieczeniowej, marketingowej i handlowej. Z naszych usług korzystają również instytucje administracji publicznej, samorządy, organizacje społeczne, wspólnoty wyznaniowe, szkoły i fundacje.

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK jest trzecią siłą sektora bankowego w Polsce. Coraz silniejszą pozycję zawdzięcza dynamicznemu rozwojowi, dobrym produktom, innowacyjności, konsekwentnemu budowaniu marki i stałemu dążeniu do perfekcji w relacjach z klientami. To lider rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń oraz bank przyjazny klientom indywidualnym i biznesowym. W lipcu 2015 r. został uznany za Najlepszy Bank w Polsce przez prestiżowy brytyjski Euromoney Magazine.

Od 2011 roku Bank Zachodni WBK należy do Grupy Santander obsługującej ponad 100 mln klientów w 30 krajach świata. Dzięki różnorodności rynków jest jedną z największych grup finansowych świata i największą instytucją finansowa w strefie euro.

Bank w swoich działaniach promuje nie tylko projekty wspierające działalność biznesową. Wspiera lokalne społeczności, środowisko naturalne, działa na rzecz polskiej edukacji, kultury oraz dziedzictwa narodowego. Jednym z głównych projektów jest Santander Universidades – program współpracy z uczelniami, inwestycje w badania, znajdowanie przyszłych liderów i rozwijanie ich kompetencji. Flagowym projektem kulturalnym Banku jest Santander Orchestra - skierowany do studentów uczelni artystycznych. Już pod koniec tego roku orkiestra wyruszy w tournée pod batutą światowej sławy dyrygentów, Johna Axelroda i Krzysztofa Pendereckiego. W 2015 roku Bank został Mecenasem XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, wspierając jego organizację zarówno w warstwie finansowej, jak i komunikacyjnej.

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) – polska organizacja pozarządowa o statusie fundacji powstała w 2007 z inicjatywy Leszka Balcerowicza, byłego Prezesa Narodowego Banku Polskiego, aby skutecznie chronić wolność oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Naszym celem jest zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym.
FOR realizuje swoje cele poprzez organizację debat oraz publikację raportów i analiz podejmujących ważne tematy społeczno-gospodarcze, a w szczególności: stan finansów publicznych, sytuację na rynku pracy, wolność gospodarczą, wymiar sprawiedliwości i tworzenie prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w Internecie został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa. Działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz udział w kampaniach na rzecz zwiększania frekwencji wyborczej.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i współpracy z uznanymi autorami, dyrektorami szkół i nauczycielami, przygotowują podręczniki oraz materiały dydaktyczne dla wszystkich poziomów kształcenia – od przedszkoli i szkół podstawowych do szkół ponadgimnazjalnych, zarówno ogólnokształcących, jak i prowadzących kształcenie zawodowe.
Jako lider na rynku wydawnictw zawodowych WSiP ma w swojej ofercie ponad 250 publikacji przeznaczonych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych. Wśród tych publikacji są zarówno podręczniki z aprobatami MEN, repetytoria i testy egzaminacyjne, jak i publikacje do praktycznej nauki zawodu oraz zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych. Dla nauczycieli przygotowaliśmy bogatą ofertę materiałów metodycznych: programy i plany nauczania, rozkłady materiału oraz scenariusze lekcji. Oferta WSiP na nowy rok szkolny 2015/2016 obejmuje ponad 80 nowości.

Edu-Tera

Naszą firmę tworzy zespół ekspertów, którzy kompleksowo i profesjonalnie opiekują się Klientami. Szczególny nacisk kładziemy na potrzebę wzajemnej współpracy i efektywnej komunikacji. Właśnie dlatego poszczycić się możemy doskonałym kontaktem z Klientem i czujnie odpowiadamy na Wasze potrzeby.

Obszar naszych działań koncentruje się na szeroko pojętych szkoleniach i warsztatach dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli. Z tematyką oraz zakresem naszych szkoleń i warsztatów możecie zapoznać się Państwo w zakładce: Warsztaty i szkolenia.

Ofertę naszej firmy wyróżnia przede wszystkim chęć dostosowania działań do Państwa potrzeb i oczekiwań. Jeśli Klient zgłosi potrzebę zorganizowania warsztatu, którego nie ma w naszym katalogu, natychmiast odpowiemy na Jego potrzeby!

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem i tematyką szkoleń organizowanych przez firmę Edu- Tera!

Educart

Educart - pierwsza w Europie internetowa platforma do zakupów i finansowania edukacji. Umożliwia dostęp do produktów i usług niezbędnych dla przeszkoli, szkół i uczniów. Co najmniej 5% wartości zakupów realizowanych w serwisie powraca do wskazanej przez nabywcę szkoły (CashBack) i stanowi dodatkowe środki w dyspozycji dyrektora placówki należącej do Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła". Educart zapewnia możliwość wykorzystania środków gromadzonych na indywidualnych kontach szkół w SPS (wpłaty 1% PIT, darowizny, cash back z zakupów naplatformie) oraz przeprowadzania konkursów ofert. Korzystanie z serwisu i członkostwo w Stowarzyszeniu jest bezpłatne

NETENGINE / Zyxel

Oferujemy profesjonalną pomoc przy zastosowaniu nowych rozwiązań w edukacji. Wdrażanie zaawansowanych technologii w szkołach  jest szansą usprawnienia warunków do nauki zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Rządowy program Cyfrowa Szkoła pozwoli na przyjemne i sprawne rozwijanie umiejętności, kreatywności, wyszukiwanie informacji i umiejętne ich wykorzystywanie. Szkolna Sieć Bezprzewodowa (SSB) składa się z jednego urządzenia kontrolnego i co najmniej 4 urządzeń propagujących sieć w budynku placówki zwanych „punktami dostępowymi”, zintegrowanych ze sobą poprzez przełącznik, zapewniających dostęp do LAN i Internetu pokrywającego odpowiednią siłą sygnału co najmniej 95 % powierzchni użytkowej budynku szkolnego i pozwalającej na jednoczesne użytkowanie sieci przez nie mniej niż 50 % uczniów w tej samej jednostce czasu lekcyjnego. Urządzenia powinny pracować w standardzie pozwalającym na przepustowość danych na częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz jednocześnie i osiągnięcie maksymalnej przepustowości 600 Mbit/s na jeden kanał o szerokości 40 MHz. Sieć taka ma możliwość zarządzania przez administratora poprzez aplikację internetową oraz posiada zintegrowaną z urządzeniem kontrolnym funkcję planowania obszarów zasięgu tej sieci w formie rozmieszczenia punktów dostępowych na mapie wgranej w urządzenie kontrolne. Producent urządzeń sieciowych ZyXEL dysponuje możliwością wsparcia technicznego administratora w ramach dostarczonych urządzeń, poprzez wsparcie techniczne rozumie się polskojęzyczną infolinię techniczną obsługującą urządzenia sieciowe wdrożone w szkole. ( Punkty Dostępowe, Router, Kontroler sieci, przełącznik sieciowy). Dodatkowo Szkolna Sieć Bezprzewodowa posiada gwarancję minimum 5 lat na urządzenia wchodzące w skład takiej sieci, co pozwoli ograniczyć koszty serwisów i napraw w przyszłości.
Dostęp do wysokiej klasy rozwiązań technicznych dla szkół jest dla nas priorytetem.
Netengine to gwarancja niezawodności sprawnie funkcjonujących rozwiązań informatycznych na najwyższym poziomie. Współpracujemy z producentami wysokiej klasy sprzętów i oprogramowania. Prowadzimy dystrybucję  dla dedykowanych partnerów edukacyjnych w Polsce. Jesteśmy partnerem marki ZYXEL.

Nowa Era

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty, w tym także języki obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Ofertę Grupy Nowa Era uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN) oraz produkty z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym popularna seria eduSensus (dotychczas firma Young Digital Planet).

Nowa Era to również wydawca najstarszego w Europie czasopisma literackiego dla najmłodszych „Świerszczyk”.

Jesteśmy  liderem nie tylko w skali swojej działalności, ale przede wszystkim w obszarze najwyższej jakości rozwiązań edukacyjnych. Nasze publikacje można znaleźć niemal w każdym szkolnym tornistrze. Towarzyszą one uczniom od początku ich przygody z książką aż do najważniejszego egzaminu – matury.

Pyramid 3D Studio

Pyramid 3D Studio to marka łodzkiej firmy Witmax Technologies, zajmującej się projektowaniem i produkcją drukarek 3D. Inżynierowie z P3DS jako nieliczni na świecie stworzyli innowacyjną drukarkę 3D pozwalającą na automatyczny, kolorowy lub wielomateriałowy druk 3D. Maszyna ta umożliwia łączenie materiałow o rożnych właściwościach fizycznych i chemicznych np. PLA, PVA, etc. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, ciągłym badaniom i szerokiej ofercie drukarek 3D, firma cieszy się uznaniem na całym świecie. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi oraz z firmami w Polsce i zagranicą. Pyramid 3D Studio już wkrótce zaprezentuje nowe, ulepszone modele wielozadaniowych, kolorowych drukarek 3D wraz z oprogramowaniem i szkoleniami skierowanymi dla placówek edukacyjnych.

 

ICB Pharma

ICB Pharma jest polską firmą naukowo-badawczą oraz produkcyjną, opartą na rodzinnym kapitale i innowacyjności, działającą w branży farmaceutycznej oraz higieny sanitarnej.  Firma oferuje oryginalne rozwiązania, o dużej wartości praktycznej,  oparte na zaawansowanych technologiach w tym micro i nanokapsulacji. Obecnie na rynku farmaceutycznym dostępne są  dwa produkty: PIPI NITOLIC® oraz ALLERGOFF®.  PIPI NITOLIC® służy do skutecznego leczenia oraz zapobiegania wszawicy.  ALLERGOFF® jest preparatem, który kompleksowo redukuje poziom alergenów kurzu domowego. Produkty zyskują  doskonałą opinię praktyków ze względu na pełną skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

MiniLO&Aniela

MiniLO&Aniela to kwartalnik skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; wydawany od kwietnia 2013 r. Tematyka czasopisma związana jest ze środowiskiem naturalnym, jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie. Nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw ekologicznych, tak, aby nauczyć nas wszystkich zrównoważonego rozwoju. Rozwoju, który nie niszczy środowiska naturalnego i jednocześnie nie jest obciążeniem finansowym dla budżetów gospodarstw domowych.

Dla najmłodszych nie brakuje gier, rebusów, dowcipów i komiksów, a także licznych konkursów. Młodzież w każdym numerze znajdzie ciekawe artykuły poświęcone zagadnieniom ekologicznym. Na bazie materiałów publikowanych w czasopiśmie nauczyciele przygotowują kreatywne zajęcia ekologiczne, a rodzice nauczą się tłumaczyć ważne ekologiczne problemy w przystępnej dla dzieci formie.

AKCES Edukacja

AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.- Jesteśmy oficjalnym polskim dystrybutorem LEGO® Education orazBELEDUC. Przyświeca nam idea poszukiwania produktów, które poprzez swoje walory edukacyjne, w sposób łatwy, lekki i przyjemny pozwalają poznawać i przyswajać tajniki wiedzy, kształtowały kreatywność, inspirować do dalszych poszukiwań i działań oraz rozszerzać zainteresowania każdego młodego człowieka. Posiadamy w swojej ofercie zestawy klocków do nauki fizyki,matematyki, robotyki, techniki, przyrody i przedmiotów humanistycznych. Sprawiają one, że dzieci budując i eksperymentując pod okiem nauczyciela poznają i przyswają znacznie szybciej zasady i reguły tych przedmiotów. Dzięki nim pokazujemy dzieciom, że poznawanie świata i uczenie się to czysta przyjemność.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Od 12 lat wpieramy  Instytucję i Firmy w pozyskiwaniu dotacji, doskonaleniu kompetencji i ukierunkowaniu na sukces.

Jesteśmy z Wielkopolski, poznańska solidność i przedsiębiorczość daje nam podstawy do skutecznego działania na terenie całego kraju.

Realizujemy szkolenia i pozyskujemy fundusze europejskie zgodnie z potrzebami naszego Klienta.

Oferujemy naszym Partnerom wiedzę i doświadczenie przy pozyskiwaniu unijnych dotacji od napisania wniosku o dofinansowanie po rozliczenie i zamknięcie projektu.

Pozyskaliśmy ponad 30 mln dotacji, przeszkoliliśmy 97 tys. osób,  zrealizowaliśmy 669 projektów ,  zrealizowaliśmy zajęcia edukacyjne w  631 szkołach  i przedszkolach.

JANGAR

Producent i bezpośredni importer pomocy dydaktycznych z różnych dziedzin i na wszystkie poziomy nauczania.

Oferta obejmuje: modele, przyrządy i zestawy do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, mikroskopy tradycyjne i cyfrowe oraz inne przyrządy optyczne, preparaty mikroskopowe, okazy naturalne (skały, minerały, skamieniałości), przyrządy do zajęć terenowych, bryły, plansze, interfejsy i czujniki pomiarowe oraz wiele innych…

MENTOR

Firma Mentor istnieje na polskim rynku od 2001 roku. Chęć realizacji swoich pasji oraz wiedza z zakresu elektroniki pozwoliły założycielom przedsiębiorstwa na uruchomienie produkcji wyspecjalizowanych urządzeń elektronicznych i błyskawiczne zajęcie pozycji lidera w swojej branży. 

Od początku istnienia klienci otrzymywali profesjonalne rozwiązania audiowizualne zaprojektowane tak, aby były maksymalnie praktyczne, proste w obsłudze, a jednocześnie atrakcyjne wizualnie. Do stałej produkcji weszły w ten sposób: pracownie językowe, elektroniczne zestawy do głosowań, systemy konferencyjne oraz sterowania, systemy tłumaczeń symultanicznych, a także urządzenia dla niesłyszących. Dodatkowo oferta firmy musiała zostać poszerzona o sprawdzone rozwiązania projekcyjne i prezentacyjne. W wyniku czego wzmocniono ją o tablice interaktywne, piloty do testów i głosowań, projektory multimedialne, kamery prezentacyjne, systemy wideokonferencji, systemy sterowania i głosowania, instalacje telewizyjne oraz ekrany i tablice elektroniczne. Oczywiście do pełnego wachlarza produktów wizualnych dodano jeszcze profesjonalne rozwiązania audio, takie jak: zestawy nagłośnienia sal i obiektów, hejnały i zegary wieżowe, przenośne urządzenia nagłaśniające, systemy bezprzewodowe, sprzęt radiowęzłowy oraz sprzęt dla dyskotek. Wszystko wyselekcjonowane pod kątem trwałości i precyzji wykonania

Stowarzyszenie Dobra Edukacja

Stowarzyszenie Dobra Edukacja powstało w 2012 roku. Stawia sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań programowych i organizacyjnych, które służą dobrej edukacji. Koncepcja modelowych innowacyjnych placówek edukacyjnych została stworzona przez Stowarzyszenie w pierwszym roku jego działania, w efekcie współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz z Instytutem Badań Edukacyjnych. W kolejnym roku rozpoczęło się badanie w działaniu – dwie pierwsze Akademie zaczęły swoje funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest obecnie organem prowadzącym punkt przedszkolny, szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, placówkę kształcenia ustawicznego i placówkę doskonalenia nauczycieli.

Organizatorzy i partnerzy

Partner
Partner
Partner
Patron instytucjonalny
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com