Konferencja

II sesja XIII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli "Szkoła otwarta - Szkoła bezpieczna"

II sesja XIII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli "Szkoła otwarta - Szkoła bezpieczna"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły konferencji

Program

Program

Dzień I - 18.10.2011 Szkoła otwarta na świat

10.00 - 10.30

Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji – Anna Rękawek, Redaktor Naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły”

10.30 - 12.00

Dyskusja na temat:
 • Co oświata zyskuje na polskiej prezydencji UE? 
 • Co oznaczają Priorytety Strategii Europejskich dla Polski, regionów, szkół, dyrektorów? Wpływ strategii europejskich na funkcjonowanie polskich szkół 
 • Polski kapitał społeczny i intelektualny - z czym do Europy? 
12.00 - 12.15 Od szkoły papierowej ABC – do szkoły elektronicznej TIK
12.15 - 12.45 Przerwa kawowa
12.45 - 13.45 Dyrektor administratorem baz danych osobowych - dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: - pobierz prezentację >>
 1. Zadania, procedury; dokumenty
 2. Nowy System Informacji Oświatowej w kontekście ochrony danych osobowych
13.45 - 14.45 Prawidłowe reakcje dyrektora placówki oświatowej na ryzykowne zachowania młodzieży w kontekście odpowiedzialności dyrektora za bezpieczeństwo – sędzia Anna Maria Wesołowska
14.45 - 15.45 Lunch
15.45 - 19.00 Czas wolny
19.00 - 20.30 Uroczyste rozdanie dyplomów Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” i rozstrzygnięcie konkursów

20.30 -

Wieczór niespodzianek – seans filmowy – Nowość Jane EyreSeans trwa 115 min.
Dzień II - 19.10.2011 - Bezpieczeństwo w szkole i przedszkolu – zadania dyrektora, organu prowadzącego, instytucji oświatowych
9.00 - 15.45 Równoległe panele 
9.00 - 12.00 Grupa I

Wojewódzka Akademia Zarządzania Oświatą - BHP w placówce oświatowej - Beata Kotlińska, ekspert
 1. Obowiązki dyrektora i nauczyciela pod kątem przepisów i zasad BHP.
 2. Odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela za nieprzestrzeganie przepisów BHP.
 3. Przepisy BHP w szkołach i placówkach publicznych.
 4. Ograniczanie i likwidacja zagrożeń występujących w szkole.
 5. Wypadki uczniów.
 6. Choroby zawodowe nauczycieli.
 7. Wycieczki szkolne.
9.00 - 12.00 Grupa II
9.00 - 09.30 Wielokulturowość w edukacji – Elżbieta Paciejewska-Stolarz, WODN Łódź:
 1. Możliwości wspierania i edukacji uczniów-imigrantów - zadania szkoły i jej dyrektora
 2. Wspomaganie edukacji wielokulturowej w szkołach – prezentacja ogólnopolskiego projektu ORE „Edukacja wobec wyzwań migracyjnych” 
9.30 - 09.40 iDziennik - przeprowadź lekcję na tablecie - Tomasz Pieper, ProgMan
9.45 - 10.25 Bezpieczeństwo w szkole – szkoła bez przemocy – Rafał Szymczak, program „Szkoła bez przemocy":
 1. Zjawisko przemocy szkolnej w Polsce i w Europie
 2. Charakterystyka ofiar przemocy szkolnej 
 3. Doświadczenia programu „Szkoła bez Przemocy" - Jak skutecznie prowadzić profilaktykę przemocy w szkołach? 
 4. Wsparcie dla szkół oferowane przez program „Szkoła bez Przemocy”
 5. Program „Szkoła bez przemocy" w roku szkolnym 2011/12
10.30 - 11.10 System pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Katarzyna Leśniewska, ORE
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianach
 2. Zadania dyrektora i rady pedagogicznej 
 3. Obowiązki placówki oświatowej i poradni psychologiczno-pedagogicznej
 4. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w nowej strukturze systemu oświaty – zadania kompetencje, współpraca ze szkołą.
11.10 - 11.20 Innowacyjne metody w kształceniu wirtualnym - Sławomir Pijanowski, Jerzy Sobol, American Systems
11.20 - 12.00 Zadania dyrektora placówki oświatowej dotyczące zapewnienia zdrowych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami – prof. Andrzej Janowski
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 15.45 Grupa I
12.45 - 13.25 Zadania dyrektora placówki oświatowej dotyczące zapewnienia zdrowych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami – prof. Andrzej Janowski
13.25 - 13.35 iDziennik - przeprowadź lekcję na tablecie - Tomasz Pieper, ProgMan
13.35 - 14.10 Bezpieczeństwo w szkole – szkoła bez przemocy - Rafał Szymczak, program „Szkoła bez przemocy”
 1. Zjawisko przemocy szkolnej w Polsce i w Europie
 2. Charakterystyka ofiar przemocy szkolnej 
 3. Doświadczenia programu „Szkoła bez Przemocy" - Jak skutecznie prowadzić profilaktykę przemocy w szkołach? 
 4. Wsparcie dla szkół oferowane przez program „Szkoła bez Przemocy„
 5. Program „Szkoła bez przemocy" w roku szkolnym 2011/12
14.15 - 14.45 System pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Katarzyna Leśniewska, ORE
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna po zmianach
 2. Zadania dyrektora i rady pedagogicznej 
 3. Obowiązki placówki oświatowej i poradni psychologiczno-pedagogicznej 
 4. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w nowej strukturze systemu oświaty – zadania kompetencje, współpraca ze szkołą.
14.45 - 15.05 Innowacyjne metody w kształceniu wirtualnym - Sławomir Pijanowski, Jerzy Sobol, American Systems
15.05 - 15.45 Wielokulturowość w edukacji - Elżbieta Paciejewska-Stolarz, WODN Łódź
 1. Możliwości wspierania i edukacji uczniów-imigrantów - zadania szkoły i jej dyrektora
 2. Wspomaganie edukacji wielokulturowej w szkołach – prezentacja ogólnopolskiego projektu ORE „Edukacja wobec wyzwań migracyjnych”
12.45 - 15.45 Grupa II

Wojewódzka Akademia Zarządzania Oświatą - BHP w placówce oświatowej - Beata Kotlińska, ekspert

 1. Obowiązki dyrektora i nauczyciela pod kątem przepisów i zasad BHP.
 2. Odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela za nieprzestrzeganie przepisów BHP.
 3. Przepisy BHP w szkołach i placówkach publicznych.
 4. Ograniczanie i likwidacja zagrożeń występujących w szkole.
 5. Wypadki uczniów.
 6. Choroby zawodowe nauczycieli.
 7. Wycieczki szkolne.

Prelegenci

Prelegenci

prof. Andrzej Janowski

Janowski Andrzej ur. 25.XI.1935 w Warszawie. Absolwent Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (1955), doktorat z pedagogiki (1970), habilitacja (1976), tytuł naukowy profesora pedagogiki (1989 ).W latach 1966-1989 pracownik naukowy Instytutu Badań Pedagogicznych.W latach 1980-1981 członek grupy ekspertów edukacyjnych "Solidarności". W latach 1982-1989 udział w pracach podziemnego Zespołu Oświaty Niezależnej (ZON).1989 uczestnik negocjacji "podstolika oświatowego" w trakcie obrad "okrągłego stołu". X.1989-I.1992 wiceminister edukacji w rządach T. Mazowieckiego i J.K. Bieleckiego, odpowiedzialny m.in. za kształcenie nauczycieli, współpracę z zagranicą, opiekę nad Polakami w innych krajach, edukację mniejszości narodowych w Polsce. Realizuje zadanie tworzenia sieci Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. 1990-1996 udział w programie badawczym Rady Europy pt. "Kształcenie średnie dla Europy". l991-1999 członek Rady Międzynarodowego Biura Edukacji w Genewie, 1994-1998 wiceprzewodniczący tej Rady. 1996-2001 delegat Polski do CERI Governing Board (Centrum Badań i Innowacji Edukacyjnych przy OECD). 1996-2006 pracownik naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie. Od 2000 do chwili obecnej profesor w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, od 2006 również w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 2005 -2007 członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Od 2002 przewodniczący Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej, Rady Fundacji "Edukacja dla Demokracji" jak również Rady Programowej Muzeum Harcerstwa. Od 2008 członek Rady Edukacji Narodowej przy Ministrze E. N. Autor wielu książek oraz stu kilkudziesięciu publikacji poświęconych m.in. problematyce polityki oświatowej, edukacji multikulturowej i kształcenia nauczycieli.

Beata Kotlińska

Specjalista ds. bhp, inspektor ds. ppoż. Jestem członkiem Stowarzyszenia Ochrony. Prowadzi własną firmę doradczą i szkoleniową w zakresie bhp i ppoż.. Zajmuje się kontrolą zakładów pracy, placówek oświatowych, terenów budów, działalnością szkoleniową, audytem, prowadzi pełną dokumentację bhp firm.

Katarzyna Leśniewska

Pedagog specjalny, trenerka programu rozwijającego umiejętności psychospołeczne małych dzieci „Przyjaciele Zippiego”. Pracowała w poradniach OPTA i OPUS, Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej. Obecnie pracuje w Ośrodku Rozwoju Edukacji (dawniej Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej), w Pracowni Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

Elżbieta Paciejewska-Stolarz

Nauczyciel dyplomowany, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, wieloletni doradca metodyczny i nauczyciel konsultant, edukator, egzaminator OKE, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Zajmuje się problematyką zarządzania oświatą ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością w szkole i wpierania rozwoju zawodowego nauczycieli, wspomaga doskonalenie nauczycieli języków obcych. Autor wielu szkoleń i publikacji metodycznych, trener, koordynator regionalny ogólnopolskich programów i przedsięwzięć edukacyjnych dla nauczycieli oraz uczniów. Wojewódzki koordynator programu „Edukacja wobec wyzwań migracyjnych”.

Anna Rękawek

Redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły”. Wcześniej - dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Warszawie, dyrektor Wydziału Doskonalenia Nauczycieli w Kuratorium Oświaty, wydawca i redaktor naczelna czasopisma "Gimnazjum. Poradnik dla Nauczycieli"; nauczycielka języka polskiego, publicystka, szkoleniowiec. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych TRIO. 

Rafal Szymczak

Dyrektor w agencji PR profile, od 2006 roku koordynator programu społecznego "Szkoła bez Przemocy". Specjalizuje się w komunikacji kryzysowej. W latach 90-tych pracował w warszawskim Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca w London School of Public Relations.

Anna Maria Wesołowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia Sądu Okręgowego Łodzi. Ceniony ekspert m.in. w dziedzinie przestępczości zorganizowanej. Członek składów orzekających w procesach łódzkiej „Ośmiornicy” i gangu Popeliny, współautorka ustawy o instytucji świadka koronnego.

Zajmuje się problemami dzieci i młodzieży, z różnych powodów doświadczających procedur sądowniczych, oraz profilaktyką zachowań patologicznych i przestępczych. Inicjatorka nowych, często niekonwencjonalnych, rozwiązań, np. przyczyniła się do utworzenia w Łodzi tzw. błękitnego pokoju, zapewniającego skrzywdzonym dzieciom optymalne warunki podczas koniecznych przesłuchań i pilotowała wdrażanie tego programu. Jako pierwsza w kraju zapraszała na prowadzone przez siebie rozprawy uczniów gimnazjów i liceów, by – dzięki emocjom towarzyszącym tak bezpośredniemu doświadczeniu/np. widok rówieśnika w kajdankach!/ – uświadamiać im konsekwencje agresywnych zachowań, używania narkotyków i alkoholu. Brała udział w wydaniu precedensowego orzeczenia, nakładającego na 17-letniego dealera obowiązek ostrzegania młodzieży - na lekcjach wychowawczych w szkołach - przed zażywaniem narkotyków i handlowaniem nimi.

Jest autorką wielu społecznie użytecznych publikacji, jak cykl felietonów o prawie w „Dzienniku Łódzkim” czy poradnik „Bezpieczeństwo młodzieży”. Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA. Współtworzyła projekt „Dziennikarz w sądzie”/wraz z Fundacją Batorego i Helsińską Fundacją Praw Człowieka/. Za promowanie społecznych aspektów prawa została odznaczona Złotym Medalem przyznawanym przez Akademię Polskiego Sukcesu.

Działa w Radzie ds. Pokrzywdzonych przy Ministrze Sprawiedliwości, by skuteczniej przeciwdziałać przestępczości ludzi młodych. Jest również członkiem Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci Ofiar – Przestępstw przy Fundacji „Dzieci Niczyje”. Współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka, aby prawa najmłodszych były jak najlepiej chronione.

dr Wojciech Rafal Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Partnerzy

Partnerzy

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i współpracy z uznanymi autorami, dyrektorami szkół i nauczycielami, przygotowują podręczniki oraz materiały dydaktyczne dla wszystkich poziomów kształcenia – od przedszkoli i szkół podstawowych do szkół ponadgimnazjalnych, zarówno ogólnokształcących, jak i prowadzących kształcenie zawodowe.
Jako lider na rynku wydawnictw zawodowych WSiP ma w swojej ofercie ponad 250 publikacji przeznaczonych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych. Wśród tych publikacji są zarówno podręczniki z aprobatami MEN, repetytoria i testy egzaminacyjne, jak i publikacje do praktycznej nauki zawodu oraz zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych. Dla nauczycieli przygotowaliśmy bogatą ofertę materiałów metodycznych: programy i plany nauczania, rozkłady materiału oraz scenariusze lekcji. Oferta WSiP na nowy rok szkolny 2015/2016 obejmuje ponad 80 nowości.

American Systems

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

AGRAF

Cinema City

Fraszka Edukacyjna

Nowa Szkoła

MAC S.A.

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Patroni honorowi

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej


Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Patroni medialni

EduFakty

Serwis OSzkole

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

www.samorzad.LEX.pl

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie www.samorzad.lex.pl znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego.

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców.

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria kategorii Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl.

Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl

Gazeta Chłopska

Radio Parada

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Lokalizacja

I dzień (18.10.2011) Manufaktura, ul. Ogrodowa 17, sale w Andel’s Hotel oraz popołudniu - IMAX Cinema City
II dzień (19.10.2011) – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r nr 52 
- wejście również od ulicy Pomorskiej 51

Parking:
- Hotelu Andel's - parking płatny 40 zł za dobę
- AHE - parking bezpłatny - wjazd od ul. Pomorskiej 51

 

 

Nagrody

Wśród osób, które wypełnią poprawnie kupony konkursowe wręczane przy rejestracji w Biurze Organizatora rozlosujemy upominki. Między innymi:

Poducha żaba

Dlaczego taka nagroda :

 • Kojarzy się z Łodzią – miastem włókienniczym - ze względu na materiał, z którego jest wykonana 
 • Nawiązuje do tematu konferencji „Europejskość polskiej edukacji” – żaba kojarzy się nam z Francją
 • Ponadto jak w bajce – żaba symbolizuje spełnianie marzeń – wszystkich dzieci, nauczycieli i dyrektorów o stworzeniu radosnej przestrzeni

Nagrodę wręczałby Prezes firmy „Nowa Szkoła”, który jest francuzem Pan Michel MACARDIER 

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com