Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy na podstawie nowej ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy na podstawie nowej ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Korzyści z uczestnictwa: Kompleksowe i praktyczne kompendium z zakresu nowej ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas zakładania i prowadzenia placówek zgodnie z przepisami nowej ustawy. 
Szkolenie również o charakterze praktycznym, w czasie którego uczestnicy poznają akty prawne związane z opieką nad dziećmi do lat trzech, nauczą się jak prawidłowo skonstruować statut żłobka, klubu dziecięcego, jakie warunki lokalowe i sanitarne muszą spełniać placówki, jakie są najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i jak ich skutecznie unikać. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I. Ogólne zasady oraz geneza powstania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 

 1. Nowelizacja ustawy - zapowiadane zamiany oraz nowy projekt rozporządzanie
 2. Żłobki
  • rodzaje żłobków
  • tworzenie żłobków gminnych - gminne jednostki budżetowe
  • wymagania lokalowe i sanitarne
  • dokumentacja żłobka
  • rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  • nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych
  • zatrudnianie pracowników - kto może pracować lub prowadzić żłobek
  • zaświadczenia
  • finansowanie placówek powstałych na podstawie ustawy - program MALUCH, unijne dotacje itp.
  • jak ustalać wysokość opłat?
  • jak napisać dobrą umowę o świadczenie usług opieki?
  • zespoły żłobków - czy warto je tworzyć?

II. Kluby dziecięce

 1. Tak czy nie? Gdzie warto założyć klub dziecięcy?
 2. Tworzenie gminnych klubów - gminne jednostki budżetowe
 3. Wymagania lokalowe i sanitarne
 4. Dokumentacja klubu dziecięcego
 5. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 6. Nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych
 7. Zatrudnianie pracowników - kto może pracować lub prowadzić żłobek
 8. Wydawanie zaświadczeń
 9. Finansowanie placówek powstałych na podstawie ustawy - program MALUCH (zapowiadane zmiany), unijne dotacje itp.
 10. Jak ustalić wysokość opłat?
 11. Jak napisać dobrą umowę o świadczenie usług opieki?
 12. Różnice pomiędzy żłobkami a klubami dziecięcymi
 13. Zespoły żłobków i klubów dziecięcych

Cele

Cele

 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat żłobków, klubów dziecięcych
 • Doskonalenie umiejętności związanych z tworzeniem statutów oraz regulaminów organizacyjnych żłobków i klubów dziecięcych.
 • Zatrudnianie pracowników
 • Zdobycie praktycznych informacji i rozwiązanie problemów, z którymi borykają się właściciele żłobków i klubów dziecięcych

Prelegenci

Prelegenci

female

Katarzyna Przyborowska

 radca prawny, specjalistka w zagadnieniach związanych z prawami kobiet, prawem oświatowym i prawem pracy. Autorka artykułów poświęconych zakładaniu żłobków i klubów malucha oraz instytucji dziennego opiekuna. Współpracuje z fundacjami statutowo zajmującymi się ochroną praw kobiet i dzieci. Autorka blogów prawniczych temidajestkobieta.pl oraz medyczneprawo.pl cieszących się dużą popularnością. 

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych oraz prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych, kadry pedagogicznej zainteresowanej pracą w tego typu placówkach, właścicieli placówek, które zgodnie z ustawą będą musiały zostać przekształcone w żłobek lub klub dziecięcy. 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com