Akademia Edukacji Elementarnej. Uczeń zdolny - uczeń kreatywny

Akademia Edukacji Elementarnej. Uczeń zdolny - uczeń kreatywny
Szkolenie realizowane jest dla Rad Pedagogicznych w szkołach i przedszkolach, nauczycieli wszystkich etapów edukacji, psychologów i pedagogów
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Wspieranie kreatywności to jeden ze sposobów na pełny, harmonijny rozwój Twoich wychowanków. Uczniem zdolnym nie jest ten, który osiąga wysokie wyniki w nauce, ale ten, który wykorzystując w pełni swoje możliwości twórcze i osobowościowe oraz zdobytą w szkole wiedzę potrafi zmieniać siebie i otaczającą rzeczywistość. Wyrazem postawy twórczej jest ciekawość, gotowość do zdobywania wiedzy i jej systematyzacji, rozumienia i wyjaśniania skomplikowanych zjawisk, poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań problemów, których nie da się rozwikłać metodami znanymi. Zadbaj więc o takie przygotowanie swoich uczniów, dzięki któremu staną się w przyszłości poszukiwanymi i cenionymi pracownikami na miarę wymagań epoki.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

  1. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, osłabianie inhibitorów twórczości.
  2. Ćwiczenie różnych form ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej.
  3. Rozwijanie myślenia dywergencyjnego, wyobraźni i podstawowych zdolności twórczych: abstrahowania, dokonywania skojarzeń, myślenia dedukcyjnego, indukcyjnego, metaforycznego - przykładowe ćwiczenia.
  4. Omówienie możliwości wykorzystania ćwiczeń twórczych w praktyce szkolnej.

 

Korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności rozwijania kreatywności uczniów w oparciu o wiedzę teoretyczną.
  • Zyskasz narzędzia do skutecznego rozbudzania aktywności, ciekawości poznawczej i motywacji wewnętrznej swoich uczniów.
  • Wzbogacisz i uatrakcyjnisz swój warsztat pracy poprzez możliwość wykorzystania ćwiczeń na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych.
  • Lepiej przygotujesz swoich uczniów do aktywnego kreowania rzeczywistości w przyszłości.
  • Zyskasz większą swobodę w dysponowaniu własnym potencjałem twórczym.

  •  

Cele

Cele

Celem szkolenia jest upowszechnienie technik twórczych na wszystkich szczeblach edukacji jako niezbędnego elementu kształcenia uczniów zdolnych, harmonizowania ich rozwoju i zwiększenia szansy na wykorzystanie potencjału uczniów mniej zdolnych poznawczo.

Prelegenci

Prelegenci

female

Teresa Grąziewicz-Jóźwik

psycholog, trener twórczości, absolwent Podyplomowych Studiów Psychodydaktyki Kreatywności, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Od ponad 30 lat pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie, nauczyciel dyplomowany (2000 r.). Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych warsztatów edukacyjno-rozwojowych dla różnych grup odbiorców (nauczycieli, rodziców, bezrobotnych, uczniów i studentów) szczególnie w zakresie twórczości, pracy z uczniem zdolnym, umiejętności wychowawczych, motywowania siebie i uczniów, rozwoju inteligencji emocjonalnej, ogólnorozwojowe i inne. Przez kilkanaście lat współpracowała z Ośrodkiem Szkoleń dla Nauczycieli MEJ, okresowo z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci, Fundacją "Bez Względu na Niepogodę", Instytutem Raabe, Centrum Szkolenia Kadr w Legionowie, aktualnie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń.

Odbiorcy

Odbiorcy

Szkolenie realizowane jest dla Rad Pedagogicznych w szkołach i przedszkolach, nauczycieli wszystkich etapów edukacji, psychologów i pedagogów

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com