Rekrutacja do szkół i placówek publicznych- w świetle najnowszych zmian ustawy o systemie oświaty

Rekrutacja do szkół i placówek publicznych- w świetle najnowszych zmian ustawy o systemie oświaty
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

10:00 - 10:30       Otwarcie szkolenia

 • Przedstawienie celów szkolenia; prezentacja prowadzących oraz uczestników;
 • Ustalenie zasad współpracy w poszczególnych fazach szkolenia

10:30-11:00       Rola prawa w systemie oświaty -stereotypy i uprzedzenia

 • Konstrukcja ustawy o systemie oświaty;
 • Podstawowe regulacje prawne;
 • Regulacje ustawowe - podział przykładowych zadań organu prowadzącego i szkoły
 • Zasada powszechnej dostępności - interpretacja

11:00-11:15       Przerwa kawowa 
11:15-12:45       Podstawowe zadania organu prowadzącego i dyrektora szkoły w zakresie rekrutacji - ćwiczenia w grupach

 • Grupy kryteriów ustawowych;
 • Identyfikacja kryteriów szczegółowych jako interpretacja przepisów ustawy;
 • Zasady rekrutacji - wg. ustawy;
 • Procedury ustawowe;
 • Sformułowanie zadań wynikających wprost z przepisów ustawy;
 • Sformułowanie zadań dla organu prowadzącego i szkoły (placówki);
 • Podział i spójność działań

12:45-13:15       Przerwa obiadowa 
13:15-14:45       Narzędzia prawne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

 • Określenie ogólnych procedur i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
 • Procedury szczegółowe dla poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek

14:45- 15:00       Podsumowanie, dyskusja 

Cele

Cele

 • Próba identyfikacji i uporządkowania podstawowej wiedzy uczestników szkolenia z zakresu prawa oświatowego.
 • Zebranie i uporządkowanie dotychczasowej wiedzy związanej z procesem rekrutacji do szkół i placówek publicznych.
 • Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rekrutacji.
 • Kształtowanie umiejętności identyfikowania problemów związanych z rekrutacją w świetle obowiązujących przepisów ustawy (obowiązki ustawowe, zasady, regulacje wewnętrzne organu prowadzącego i szkoły - placówki.
 • Nabycie podstawowych umiejętności budowania przepisów prawa miejscowego w oparciu o delegację ustawową i pośrednio - wynikających z przepisów ustawy. Formułowanie wynikających z tego zadań organu prowadzącego i szkoły.
 • Kształtowanie umiejętności wyboru i zastosowania odpowiedniej strategii działania w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wypełniania obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • Wskazanie relacji spójności między założeniami procesu rekrutacji a kształtowaniem sieci przedszkoli i szkół.

Prelegenci

Prelegenci

female

Elżbieta Lęcznarowicz

male

Janusz Barszczewski

nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych itp. W latach 2002 - 2006 Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Były dyrektor Centrum Edukacyjnego Combidata Poland w Olsztynie. W latach 2006-2007 menager woj. warmińsko-mazurskiego w ogólnopolskim projekcie badawczym "Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej". Projekt finansowany przez MEN i Europejski Fundusz Społeczny, realizowany przez Akademię Świętokrzyską. Obecnie wykładowca akademicki Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego; ekspert Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnego dla Nauczycieli "Vade Mecum"; autor współpracujący z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska.

Odbiorcy

Odbiorcy

Odbiorcy szkolenia:

Nauczyciele, kadra kierownicza publicznych szkół i placówek oświatowych 
Przedstawiciele organów prowadzących - osoby odpowiedzialnych za funkcjonowanie publicznych szkół i placówek oświatowych 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com