Konferencja

II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2014/2015 "Problemy prawne dyrektorów szkół w 2015 roku"

II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2014/2015 "Problemy prawne dyrektorów szkół w 2015 roku"
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły konferencji

Program

Program

9:00 – 9:30

Powitalna kawa i rejestracja uczestników

9:30- 9:45

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji (Elżbieta Piotrowska – Albin- Dyrektor Segmentu Oświata, Małgorzata Pomianowska - Redaktor Naczelna Czasopisma "Dyrektor Szkoły")

9:45-10:40

Kwestie pracownicze, ruch kadrowy (Teresa Konarska)

 1. Prawo do emerytury bez względu na wiek
 • Warunki przyznawania emerytury osób urodzonych do 31 grudnia 1948 r.
 • Warunki przyznawania emerytury osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1968 r.
 • Podstawa wymiaru i zasady obliczania wysokości emerytury.
 • Spełnienie warunków określonych w art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela do 31 grudnia 2008 r.
 • Zgłoszenie wniosku do ZUS po ukończeniu powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego.
 • Ustalanie świadczeń na podstawie art. 183 ustawy emerytalnej do końca 2014 r.
 1. Prawo do emerytury za pracę w szczególnym charakterze na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego
 2. Prawo do emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej
 • Szczególne warunki przyznania emerytury.
 • Spełnienie warunków do emerytury do 31 grudnia 2008 r., w przypadku urodzonych po 31 grudnia 1948 r. do 1 stycznia 1969 r.
 1. Prawo do emerytury pomostowej - warunki przyznawania i jej wysokość.
 2. Nauczycielskie Świadczenie kompensacyjne
 • Warunki przyznawania świadczenia: staż, wiek, miejsce zatrudnienia, rozwiązanie stosunku pracy.
 • Zawieszenie świadczenia.
 • Praca w czasie pobierania świadczenia.
 • Odprawy i świadczenia socjalne.

10:40-10:55

Dyskusja i pytania

10:55-11:15

Przerwa kawowa

11:15-12:00

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie- przeciwdziałanie i postępowanie w przypadku zgłoszenia do PIP, sądu pracy (Jarosław Marciniak)

 1. Dlaczego mówimy o mobbingu?
 2. Właściwe rozumienie pojęcia mobbingu - co musimy wiedzieć.
 3. Konsekwencje i skutki zjawiska - dla pracodawcy.
 4. Faktyczne przeciwdziałanie mobbingowi – możliwości pracodawcy.
 5. Korzystanie z procedury (regulaminu) przeciwdziałania mobbingowi – wytyczne.

12:00-12:10

Dyskusja i pytania

12:10-13:00

Zamówienia publiczne z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych (Krzysztof Puchacz)

 1. Zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wartość zamówienia (metody ustalania wartości zamówienia, zakaz celowegopodziału zamówienia, odpowiedzialność za nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia publicznego).
 • Regulamin zamówień publicznych do 30.000 euro - czy potrzebny?
 • Nowe wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt 8c (zakupy materiałów dydaktycznych do bibliotek szkolnych).
 1. Pozacenowe kryteria oceny ofert po nowelizacji Prawa zamówień publicznych
 • Nowe obowiązki w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert.
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach oświatowych – przykłady.
 • Kiedy jedynym kryterium oceny ofert może być cena?

13:00-13:10

Pytania i dyskusja

13:10-13:30

Przerwa kawowa

13:30–14:20

 Jak cię widzą tak cię piszą, czyli etykieta w pracy dyrektora (Lidia Tkaczyńska)

 1. Jakie są zasady pierwszeństwa w różnych sytuacjach?
 2. Jak uniknąć najczęściej popełnianych gaf podczas służbowych spotkań?
 3. Jakich fundamentalnych zasad współczesnego „dress code” powinien przestrzegać dyrektor?
 4. Na czym polega budowanie dobrych relacji w środowisku zawodowym?

14:20–14:25

Pytania i dyskusja

Ok 14:30

Lunch

po lunchu

 Zwiedzanie "Niewidzialnej Wystawy"

Cele

Cele

Dlaczego warto wziąć udział w 3 Zjazdach i prenumerować "Dyrektora Szkoły":

 • Program oparty jest na najnowszych zmianach w prawie i nowych trendach edukacyjnych
 • Test końcowy obejmuje materiał zawarty w lekcjach publikowanych na łamach „Dyrektora Szkoły” oraz omawiany na zjazdach
 • Każdy uczestnik minimum 2 Zjazdów, który zda końcowy egzamin, otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" wystawiony przez Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja
 • Atrakcyjny rabat za udział w 2 lub 3 Zjazdach
 • 25% rabatu dla prenumeratorów "Dyrektora Szkoły" i serwisu "Prawo Oświatowe"

Prelegenci

Prelegenci

Teresa Konarska

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szef i właściciel kancelarii prawnej zajmującej się prawem pracy i prawem oświatowym. Komentator i publicysta prawny. Wieloletni wykładowca prawa pracy i prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego w WSP ZNP.

male

Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy. Od ponad 25 lat zajmuje się zarządzaniem pracownikami - jako menedżer personalny, konsultant i trener. Do obszaru jego zainteresowań zawodowych należą przede wszystkim kompleksowa problematyka zarządzania (audyty, analizy), kwestia regulacji wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury) oraz systemy ocen i motywacji.  Właściciel firmy HR Audytor, stale współpracuje z firmą Wolters Kluwer, od 18 lat realizuje szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy (łącznie ponad 560 przeprowadzonych szkoleń).  Autor ponad 300 artykułów, komentarzy, opracowań w zakresie zarządzania ludźmi i prawa pracy, a także 14 książek z tego obszaru (w tym m.in. OPTYMALIZACJA ZATRUDNIENIA, Wolters Kluwer, Warszawa 2009; REGULAMINY I PROCEDURY W FIRMIE, Wydawnictwo LEX, Warszawa 2012 i 2014; MERITUM HR, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 ,2013, 2018 - kompendium wiedzy i praktyki z obszaru personalnego, redakcja merytoryczna, a także wydana w lipcu 2015 r. AUDYT I CONTROLLING FUNKCJI PERSONALNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE).   

Krzysztof Puchacz

prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ŠKFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Ceniony trener prowadzący ok. 1000 godzin szkoleń rocznie, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnych Izb Obrachunkowych w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Ośrodka Sportu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Biura Logistyki Agencji Wywiadu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych.

female

Lidia Tkaczyńska

 jest trenerem z dużym doświadczeniu w biznesie, które zdobyła pracując w roli dyrektora marketingu i sprzedaży w branży informatycznej i telekomunikacji. Prowadzi szkolenia z zakresu etykiety biznesu, komunikacji biznesowej i profesjonalnego wizerunku. Jest autorką "szytych na miarę" programów szkoleniowych w tych dziedzinach dla instytucji i firm różnych branż, w tym dla szkół. Przeprowadziła ponad 400 szkoleń. 

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

Partnerzy

Partnerzy

Biuro Podróży PITUR

Biuro Podróży PITUR jest firmą specjalizującą się w organizacji imprez turystycznych krajowych i zagranicznych – na terenie Polski i Europy.

Założyciel i właściciel Piotr Kociszewski jest geografem, absolwentem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (specjalizacji – geografia turyzmu), a obecnie doktorantem swojego macierzystego wydziału. W swojej pracy łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną, doświadczenie zdobyte dotychczas na rynku turystycznym poprzez pracę m.in. w charakterze pilota wycieczek, przewodnika, organizatora wyjazdów z osobistą pasją i zainteresowaniem bogactwem zróżnicowaniem Polski i regionów europejskich.

Biuro Podróży PITUR specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji oferty turystycznej dla każdego Klienta, który ceni przede wszystkim jakość, wysoki standard usług, odpowiedni poziom merytoryczny i fachową realizację programu.

Edu-Tera

Naszą firmę tworzy zespół ekspertów, którzy kompleksowo i profesjonalnie opiekują się Klientami. Szczególny nacisk kładziemy na potrzebę wzajemnej współpracy i efektywnej komunikacji. Właśnie dlatego poszczycić się możemy doskonałym kontaktem z Klientem i czujnie odpowiadamy na Wasze potrzeby.

Obszar naszych działań koncentruje się na szeroko pojętych szkoleniach i warsztatach dla kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli. Z tematyką oraz zakresem naszych szkoleń i warsztatów możecie zapoznać się Państwo w zakładce: Warsztaty i szkolenia.

Ofertę naszej firmy wyróżnia przede wszystkim chęć dostosowania działań do Państwa potrzeb i oczekiwań. Jeśli Klient zgłosi potrzebę zorganizowania warsztatu, którego nie ma w naszym katalogu, natychmiast odpowiemy na Jego potrzeby!

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem i tematyką szkoleń organizowanych przez firmę Edu- Tera!

Platforma Dystrybucyjna EDU-KSIĄŻKA Sp. z o.o.

Niewidzialna Wystawa

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to nowoczesne centrum edukacyjno-kulturalne i platforma dialogu społecznego. Sercem Muzeum jest interaktywna wystawa stała, prezentująca tysiącletnią historię polskich Żydów oraz ich kulturę i dziedzictwo. Osiem galerii przedstawia kolejne odsłony obecności Żydów na ziemiach polskich: od pierwszych osadników w średniowieczu aż po stopniowe odradzanie się społeczności polskich Żydów po 1989 roku. Na wystawie zwiedzający zanurza się w historię opowiadaną przez przedmioty, malowidła, interaktywne instalacje, projekcje wideo, dźwięki i źródła pisane. Przywracając pamięć o bogatej kulturze i dziedzictwie polskich Żydów, ekspozycja uczy wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Wystawa stała nie podsuwa gotowych odpowiedzi. Nie wykłada jedynej prawdy o przeszłości. Zachęca do stawiania pytań, do poszukiwania odpowiedzi w dialogu z innymi. Opiera się na historycznych obiektach i oryginalnych świadectwach, ale interpretację pozostawia zwiedzającym.

Budynek Muzeum zaprojektowany przez fińską pracownię Lahdelma&Mahlamäki to prawdziwa perła architektury – wizytówka nowoczesnej Warszawy i pomnik jej wielobarwnej przeszłości. Muzeum POLIN powstało w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy: na terenie dzielnicy, którą przed wojną zamieszkiwali głównie Żydzi. W 1940 roku Niemcy stworzyli tu getto. Muzeum dopełnia historię tego miejsca: pobliski pomnik Bohaterów Getta upamiętnia, jak polscy Żydzi ginęli, Muzeum zaś przypomina, jak żyli. Dlatego nazywamy je „muzeum życia”.

Działalność wystawiennicza i naukowa Muzeum łączy się z bogatym programem kulturalnym i edukacyjnym. Jeszcze przed otwarciem wystawy stałej Muzeum rozpoczęło organizowanie warsztatów, wystaw, koncertów, spektakli teatralnych i seansów filmowych. Odbywają się tu wykłady i debaty z udziałem naukowców i osobistości życia społecznego, spotkania ze Sprawiedliwymi i Ocalałymi oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych. Niezwykle istotną sferą działalności Muzeum jest współpraca ze szkołami: zajęcia dla uczniów ze wszystkich poziomów edukacji, a także warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Muzeum jest również aktywne w Internecie.

Muzeum POLIN powstało jako pierwsza w Polsce instytucja kultury utworzona w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawę i stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny. Strona publiczna sfinansowała budowę budynku Muzeum oraz pokrywa większość bieżącego budżetu. Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za stworzenie wystawy stałej, zasila również bieżący budżet na działalność programową Muzeum. Na stworzenie wystawy środki przekazało wielu darczyńców z Polski i świata.

We Learning Platforma Kształcenia Społecznościowego

Patroni instytucjonalni

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Aktywnie działamy od 1991 r. Zrzeszamy obecnie 33 gminy. 

WOM Katowice

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Zapraszamy do udziału w XI edycji Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. Rok 2014/ 2015. 
Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły” organizowana jest już od 11 lat przez Redakcję miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja. 
Biorąc udział w Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” uczestnicy uaktualniają swoją wiedzę, poznają nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu, zmieniające się prawo, a także otrzymują wsparcie w rozwiazywaniu praktycznych, codziennych problemów.
Każdy uczestnik, który zda końcowy egzamin, otrzymuje dyplom ukończenia Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" wystawiony przez Centrum Doskonalenia Wolters Kluwer Edukacja. 
Inicjatorką Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” była niezapomniana Irena Dzierzgowska. Pierwsze lekcje Akademii ukazały się w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej.” w 2004 r. Od tej pory skorzystało z nich kilka tysięcy dyrektorów, od których wiemy, że uczestnictwo w AZDS pomaga w praktyce kierowania placówką, wzbogaca kompetencje menedżera i wspiera rozwój indywidualny.

 

 

II Zjazd AZDS odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A) - bud. Millennium Plaza

 

UWAGA!

Atrakcją II Zjazdu AZDS będzie wspólne zwiedzanie Niewidzialnej Wystawy (http://niewidzialna.pl/) Wystawa znajduje się w tym samym budynku - Millennium Plaza. Zwiedzanie wystawy jest w cenie II zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. 

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com