Konferencja

VI Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

VI Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Informujemy, że VI Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli nie odbędzie się 26 kwietnia 2012. Nowy termin konferencji to 27-28 września 2012 roku.

Każdy dyrektor chciałby, żeby jego przedszkole nosiło miano kreatywnego i cieszyło się opinią miejsca twórczego, sprzyjającego rozwojowi najmłodszych. Praca nad jakością placówki jest ciągła i wymagająca. Jednocześnie dyrektorzy przedszkoli, jako osoby zarządzające podlegają różnorodnym kontrolom. Coraz większa ich liczba i różnorodność wywołuje często poczucie niepewności, a przygotowanie się do nich destabilizuje normalną pracę przedszkola.

Wśród prelegentów

Ewa Brańska

Redaktor Prowadzący „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola.”
female

Danuta Elsner

Niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą. Członkini Kolegium Redakcyjnego „Dyrektora Szkoły”. Autorka, współautorka i redaktorka wielu publikacji.

Ewa Kurzak

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 5 w Głogowie.

Małgorzata Narożnik

Redaktor naczelna ogólnopolskiego czasopisma dla nauczycieli "Wychowanie w Przedszkolu".
female

Hanna Usielska-Ptaszek

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
female

Bogusława Pilc

Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Krzysztof Puchacz

prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Program VI EKDP:

 • Audyt kontroli zarządczej: kontrola zarządcza po roku funkcjonowania – problemy i ich rozwiązania
 • Kontrola GIODO w praktyce (uprawnienia kontrolujących i odpowiedzialność dyrektora, jak się przygotować do kontroli)
 • Ewaluacja z ludzką twarzą – jak podejść do ewaluacji, by nie okazała się problemem ‘nie do przeskoczenia’
 • Unijne wytyczne w zakresie edukacji małego dziecka. (OMEP)
 • eTwinning międzynarodowa współpraca polskich przedszkoli z wykorzystaniem technologii ICT
 • Nauka języków obcych dzieci i młodzieży jako priorytet edukacyjny XXI w.
10.00 - 10.10 Rozpoczęcie EKDP
Ewa Brańska, Redaktor Prowadzący
"Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola."
10.10 - 11.00

Przykłady systemowych, metodycznych i organizacyjnych rozwiązań stosowanych w wybranych krajach UE i ich kulturowe oraz społeczne uwarunkowanie. – Małgorzata Narożnik, przewodnicząca oddziału warszawskiego OMEP

 • Program dla nauczyciela, czy program dziecka? Psychopedagogiczne nurty w europejskiej edukacji małego dziecka.
 • Organizacja wczesnej edukacji na przykładzie rozwiązań stosowanych w Szwecji, Grecji, na Cyprze, Holandii oraz Czechach.
 • Omówienie wybranych koncepcji stosowanych w edukacji małych dzieci: metoda Marii Montessori, edukacja daltońska, koncepcja Reggio Emilia, metoda projektów edukacyjnych.
11.00 - 12.00 Ewaluacja wewnętrzna z ludzką twarzą – dr Danuta Elsner
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 13.15 Program eTwinning międzynarodowa współpraca polskich przedszkoli z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) – dobre praktyki – Ewa Kurzak, dyrektor przedszkola nr 5 w Głogowie
13.15 - 13.30 Przedszkolne zabawy w teatr, – Hanna Usielska-Ptaszek, doradca metodyczny
 • Współczesne tendencje w przedszkolnej edukacji teatralnej.
 • Omówienie założeń i walorów tzw. "teatru totalnego" z udziałem dzieci i nauczycieli.
 • Prezentacja fragmentów spektakli , przygotowanych w Przedszkolu nr 13 w Warszawie.
13.30 - 14.30 Kontrola zarządcza po roku funkcjonowania – problemy i ich rozwiązania - Audyt kontroli zarządczej – Krzysztof Puchacz, ekspert ds. kontroli zarządczej
14.30 - 15.05 Przerwa obiadowa. W trakcie przerwy obiadowej pokaz - Przedszkolne zabawy w teatr
15.05 - 15.45 Obowiązki i uprawnienia przedszkoli jako administratorów danych w świetle kontroli przepisów o ochronie danych osobowych” – Bogusława Pilc, Dyrektor Departamentu Kontroli, GIODO
 • Zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez inspektorów Biura GIODO.
 • Działania pokontrolne GIODO (wystąpienie – jako nowa kompetencja GIODO).
 • Prawne konsekwencje kontroli – egzekucja nakazów GIODO.
 • Poziom bezpieczeństwa danych osobowych w przedszkolach na tle wyników kontroli przeprowadzonych przez GIODO – rozwiązanie problemów.
15.45 - 16.30 Stymulacja kreatywności podczas zajęć z języków obcych w przedszkolu – dr Ewa Suchecka, Uniwersytet Warszawski

Cele

Cele

Na VI EKDP przyjrzymy się europejskim praktykom w zakresie edukacji najmłodszych, poznamy dobre wzorce z innych krajów oraz możliwości współpracy międzynarodowej, które pomogą w organizacji przedszkola kreatywnego. Pokażemy także, jak przygotować się do kontroli, jak ją przetrwać i nie dać się porwać przez tsunami kontroli, aby móc skupić energię na twórczym rozwoju placówki.

Prelegenci

Prelegenci

Ewa Brańska

Redaktor Prowadzący „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola.”

female

Danuta Elsner

Niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą. Członkini Kolegium Redakcyjnego „Dyrektora Szkoły”. Autorka, współautorka i redaktorka wielu publikacji.

Ewa Kurzak

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 5 w Głogowie.

Małgorzata Narożnik

Redaktor naczelna ogólnopolskiego czasopisma dla nauczycieli "Wychowanie w Przedszkolu". Nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego m. st. Warszawa. Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Autorka wielu publikacji w zakresie metodyki wychowania przedszkolnego, twórca pomocy dydaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Konsultantka z ramienia PK OMEP – między innymi telewizyjnych programów edukacyjnych dla przedszkolaków.

female

Hanna Usielska-Ptaszek

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie

female

Bogusława Pilc

Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz autorka publikacji dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

Krzysztof Puchacz

prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ŠKFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Ceniony trener prowadzący ok. 1000 godzin szkoleń rocznie, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnych Izb Obrachunkowych w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Ośrodka Sportu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Biura Logistyki Agencji Wywiadu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych.

dr Ewa Suchecka

Jest adiunktem w Katedrze Edukacji Początkowej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jest metodykiem nauczania języka angielskiego, prowadzi również zajęcia z anglojęzycznej literatury dziecięcej. Jej obecne zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół humanistycznego podejścia w nauczaniu języków obcych, uwzględniającego najnowsze odkrycia dotyczące funkcjonowania ludzkiego mózgu w procesie uczenia się.

Organizator

Organizator

Przedszkola.edu.pl

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

Partnerzy merytoryczni

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

Patroni honorowi

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Powstał z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej


Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania.

Patroni instytucjonalni

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Patroni medialni

Warto Wiedzieć

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Partner merytoryczny
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron honorowy
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com