Konferencja

VIII Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

VIII Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że VIII Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli nie odbędzie się.

Zapraszamy do śledzenia oferty konferencji i szkoleń organizowanych przez Wolters Kluwer SA

Wśród prelegentów

Maria J. Bielecka

Psycholog, pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 12 w Warszawie.

Ewa Brańska

Redaktor Prowadzący „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola.”
female

Beata Ciężka

Od 1995 r. zajmuje się ewaluacją w sektorze oświaty, pracuje również jako ewaluator programów i projektów UE

Maria Homoncik

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Nauczycielka dyplomowana z 25-letnim stażem pracy pedagogicznej.
female

Monika Rościszewska- Woźniak

Od 1980 roku związana z edukacją małych dzieci. Wieloletnia dyrektorka przedszkola integracyjnego.
female

Barbara Somerla

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki specjalnej.

Agnieszka Żymełka

Absolwentka kierunku Edukacja Elementarna na Uniwersytecie Opolskim.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Program ramowy VIII Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli:

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej - Aleksander Tynelski - Naczelnik Wydziału Edukacji Przedszkolnej poprowadzi wystąpienie zatytułowane

"Placówki przedszkolne w nowych uwarunkowaniach prawnych i finansowych" obejmujące następujące zagadnienia:

 1. Aspekty prawne - obowiązująca od 18.01.2014 "ustawa rekrutacyjna" w praktyce:
 • zadania dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących
 • trzy grupy kryteriów rekrutacji do przedszkoli
 • procedura odwoławcza
 • ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji.
 1. Uwarunkowania finansowe - dotacje (publiczne i niepubliczne) dla przedszkoli oraz finansowanie zajęć dodatkowych - rozwiązania praktyczne.

 

Coaching nowym narzędziem w pracy dyrektora przedszkola

Coaching jest nie tylko modnym, ale również jednym z najbardziej skutecznych narzędzi pomocy dyrektorowi w zarządzaniu zespołem.
Na pytania: na czym polega coaching, kiedy warto go stosować i jakie korzyści można dzięki niemu osiągnąć odpowie Katarzyna Szczepkowska – wieloletnia dyrektorka przedszkola, coach i ekspert szkoleniowy, autorka artykułów z zakresu zarządzania oświatą, budowania zespołów, współpracy i rozwoju zawodowego.

Ewaluacja zewnętrzna przedszkola – jak się do niej przygotować?

W jaki sposób dyrektor przedszkola powinien przygotować się do ewaluacji zewnętrznej? Które obszary są najważniejsze? Jakie narzędzia sprawdzą się w placówkach przedszkolnych?

Ekspertem w tej dziedzinie jest Beata Ciężka – edukator programów i projektów UE, autorka szkoleń i wykładowczyni na studiach podyplomowych z zakresu ewaluacji.

Autorka w swojej prezentacji przedstawia założenia i model ewaluacji zewnętrznej w szczególności skupiając się na realizacji ewaluacji w przedszkolu.
Ponadto słuchacze dowiedzą się jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej w przedszkolu; jak przygotować grono pedagogiczne; jak zorganizować proces ewaluacji w placówce, by jak najmniej ingerował w codzienną pracę oraz jak wspomóc wizytatorów w ich pracy.

Wspólna ewaluacja wewnętrzna - razem lepiej

Ewaluacja wewnętrzna, zwłaszcza analiza wyników badań oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji wymaga  „spojrzenia z innej perspektywy” na to, co na co dzień dzieje się w przedszkolu. Przeprowadzenie tej ewaluacji wspólnie z innymi placówkami może być dobrym rozwiązaniem problemu. 

Prezentacja przedstawia przykład dobrej praktyki przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, propozycje pewnych rozwiązań praktycznych, które pozwalają udoskonalić zarówno ten proces, jak i w znaczący sposób wpłynąć na rozwój uczestniczących w nim nauczycielek, dyrektorek i przedszkoli. 

Wykorzystano tu  przykład wspólnej ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przez cztery przedszkola, jednoczące siły dla zbadania jednego, razem wybranego zagadnienia. Przedstawione zostaną poszczególne etapy przebiegu procesu wspólnej ewaluacji wewnętrznej, niezbędne warunki jej realizacji oraz korzyści z uczestnictwa w przedsięwzięciu. 

Przykład współpracy przedszkoli jest dobrym wstępem do organizacji sieci współpracy i samokształcenia, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone do systemu doskonalenia nauczycieli, z jednej strony przepisami prawa, z drugiej dzięki realizacji projektu pt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Zadaniem sieci jest zrzeszanie się kilku lub kilkunastu przedszkoli (szkół) celem rozwiązywania problemu, z którym same nie potrafią sobie poradzić. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej może być właśnie takim problemem.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się Urszula Szałaj – dyrektorka Publicznego Przedszkola nr 24 „Niezapominajka” w Kędzierzynie-Koźlu, trener w Ośrodku Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu, autorka publikacji adresowanych do dyrektorów przedszkoli.

Sytuacja psychologiczna małego dziecka wobec przyspieszenia cywilizacyjnego

Współczesny świat szybko się zmienia, co jest spowodowane, między innymi, gwałtownym rozwojem techniki. Przyspieszenie cywilizacyjne odbija się na najsłabszym ogniwie ludzkości – dzieciach, które coraz rzadziej mają zaspokajane podstawowe potrzeby psychofizyczne i w konsekwencji nie są przygotowane właściwie do dorosłego życia. W wykładzie poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące środowiska dziecka zakłócanego, m.in., przez nadmierną ilość bodźców, wymagań edukacyjnych, ograniczanie spontanicznych zabaw w domu i przedszkolu.

Przykłady rozwiązań zaprezentuje Maria Bielecka – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Przykłady dobrej praktyki

Metoda projektów badawczych -praktyka pracy w wiejskich punktach przedszkolnych.

Podejście projektowe jest coraz powszechniejsze w edukacji dzieci od najmłodszych lat. Stymuluje rozwój wielu umiejętności i dyspozycji, które trudno osiągnąć, jeśli korzysta się z metod bardziej tradycyjnych. Metodę projektów badawczych z powodzeniem wdraża od lat Fundacja i Instytut Komeńskiego. 

Podczas wystąpienia krótko zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat metody projektów badawczych. Osią prezentacji będzie przedstawienie doświadczeń punktów przedszkolnych na terenach wiejskich, które pracuję projektami z dziećmi. Pokazane będą przykłady dobrej praktyki oraz przedstawiona refleksja dotycząca, barier, wyzwań i korzyści, jakie niesie wykorzystywanie metody projektów pracy z najmłodszymi dziećmi. 

O swoich doświadczeniach w pracy w środowisku wiejskim i pracy metoda projektu opowie Monika Rościszewska –Woźniak – prezes Instytutu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, trenerka, autorka wielu publikacji z zakresu jakości pracy przedszkoli i zarządzania oświatą, były dyrektor warszawskiego przedszkola i autorka programu przedszkola integracyjnego.

„Klucz do uczenia się” w praktyce przedszkolnej

O doświadczeniach związanych z realizacją programu „Klucz do uczenia się” opowie Barbara Somerla – dyrektor przedszkola w Bieńkowicach w woj. śląskim.
Program ten realizowany był w ramach projektu systemowego doskonalenia pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie.

Dyrektorze! Skorzystaj z wyjątkowej możliwości udziału w dwóch różnych wydarzeniach!

09.30 - 09.50 Rejestracja uczestników
09.50 - 10.00 Rozpoczęcie konferencji
10.00 - 11.20

Placówki przedszkole w nowych uwarunkowaniach prawnych i finansowych.
Aleksander Tynelski – Ministerstwo Edukacji Narodowej

11.20 - 12.00

Sytuacja psychologiczna dziecka wobec przyspieszenia cywilizacyjnego.
Maria Bielecka

12.00 - 12.10

Zmiany w "ustawie rekrutacyjnej" i Karcie Nauczyciela w oparciu o praktyczne narzędzie dyrektora szkoły i  przedszkola – Prawo Oświatowe dla szkół i przedszkoli
Lidia Marciniak – Wolters Kluwer SA

12.10 - 12.40 Przerwa kawowa (lunch)
12.40 - 13.20

Ewaluacja zewnętrzna przedszkola– jak się do niej przygotować?
Indira Lachowicz

13.20 - 14.05 Wspólna ewaluacja wewnętrzna
13.20 - 14.05

Coaching  nowym narzędziem w pracy dyrektora przedszkola
Katarzyna Szczepkowska

14.45 - 14.55 Przerwa kawowa 
14.55 - 15.05 Prezentacja firmy Progmann
15.05 - 15.35

Metoda projektów badawczych -praktyka pracy w wiejskich punktach przedszkolnych.
Monika Rościszewska-Woźniak - Instytut Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

15.35 - 16.05

"Klucz do uczenia się" w śląskim przedszkolu
Barbara Somerla - dyrektor przedszkola w Bieńkowicach w woj. śląskim.

16.05 - 16.15 Wystąpienie Przedszkolowo
16.15 Zakończenie konferencji

Prelegenci

Prelegenci

Maria J. Bielecka

Psycholog, pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 12 w Warszawie.

Konsultuje i wspiera w procesie wychowania  rodziny z małymi dziećmi. Współpracuje z przedszkolami i żłobkami. Od kilkunastu lat propaguje idee adaptacji dziecka do przedszkola prowadząc warsztaty edukacyjne dla nauczycielek.  Zaangażowana w ochronę dzieci przed  nadmiarem bodźców płynących z otoczenia i przesadnych oczekiwań dorosłych.

Współpracuje z Fundacją „Zielone Domy” i Polskim Związkiem Niewidomych, pisze artykuły dla rodziców popularyzujące wiedzę psychologiczną.

Ewa Brańska

Redaktor Prowadzący „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola.”

female

Beata Ciężka

Od 1995 r. zajmuje się ewaluacją w sektorze oświaty, pracuje również jako ewaluator programów i projektów UE. Specjalizuje się w ewaluacji projektów edukacyjnych, badaniach jakościowych i prowadzeniu analiz eksperckich. Jest autorką i realizatorską szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu ewaluacji, prowadzi szkolenia nt. ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w szkołach i placówkach oświatowych.

Maria Homoncik

Absolwentka  Uniwersytetu Opolskiego. Nauczycielka dyplomowana z 25-letnim stażem pracy pedagogicznej.  Pracuje w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu „Niezapominajka”. Jest koordynatorką wspólnej ewaluacji wewnętrznej SOWA.

female

Monika Rościszewska- Woźniak

Od 1980 roku związana z edukacją małych dzieci. Wieloletnia dyrektorka przedszkola integracyjnego.

Członek zarządu i wiceprezeska Fundacji Rozwoju Dzieci im J.A.Komenskiego w latach 2005-2012. – odpowiedzialna za programy upowszechnienia edukacji przedszkolnej i za jakość edukacji małych dzieci. Dyrektorka Akademii Komeńskiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego. Obecnie Prezes zarządu Instytutu Komeńskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp k.   Autorka publikacji z zakresu wychowania i edukacji dzieci („Dobry start przedszkolaka 2010 – program edukacji przedszkolnej- I nagroda w konkursie CODN i MEN na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.  Autorka książki „Razem z dzieckiem- rodzice małych dzieci za granicami” wydanej w 2010 r.  na zlecenie MEN oraz wielu artykułów na temat jakości edukacji przedszkolnej i wychowania małych dzieci.

Trenerka , prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z dziećmi od 0 do 10 r.ż., dla rodziców ,wychowawców, nauczycieli i opiekunów małego dziecka. Zaangażowana w upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, w tworzenie nowych form opieki i edukacji dzieci poniżej 3 roku życia.

female

Barbara Somerla

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany  w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki specjalnej. Od 2002 roku pełni funkcję  dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach.

Międzynarodowy trener programu „Klucz do uczenia się”, trener  Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w ramach projektu  Województwa Śląskiego „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” realizowanego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie.

Trener pakietu edukacyjnego „Kuferek tajemnic” wdrażającego narzędzie TOC w edukacji najmłodszych.

Agnieszka Żymełka

Absolwentka kierunku Edukacja Elementarna na Uniwersytecie Opolskim. Nauczyciel mianowany z 10 letnim stażem pracy w Publicznym Przedszkolu Nr 24 "Niezapominajka" w Kedzierzynie- Koźlu. Od 2012 roku współtwórca zespołu ewaluacyjnego projektu SOWA - Szkoły Organizujące Wewnętrzną Autoewaluację.

Organizator

Organizator

Przedszkola.edu.pl

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Rzecznik Praw Dziecka

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym, którego statutowym celem jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Aktywnie działamy od 1991 r. Zrzeszamy obecnie 33 gminy. 

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” powstało w 2001 roku. Od początku istnienia organizacji przyświeca idea promowania i wykorzystywania w swoich projektach uznanych i najnowszych metod kształcenia. Stowarzyszenie zakłada, iż nowoczesna szkoła oprócz pełnienia roli edukacyjnej, powinna stanowić także lokalne centrum aktywności społecznej. Zaangażowanie wszystkich członków i współpracowników Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”, profesjonalne zarządzanie organizacją w oparciu o nowoczesne technologie z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych, jak i aktywne członkostwo wielu naszych partnerów spowodowało, że jest ono obecnie największą w Polsce organizacją pozarządową prowadzącą działalność na rzecz edukacji. Stowarzyszenie skupia ponad 8490 czynnych członków i sympatyków. Działa jako organizacja non-profit. Będąc Organizacją Pożytku Publicznego od 10 lat prowadzi akcje związane ze zbieraniem oraz przekazywaniem środków pieniężnych pochodzących m.in. z 1% podatku dochodowego. Środki zebrane w ramach akcji przekazywane są na rozwój edukacji w Polsce, na projekty ogólnopolskie realizowane przez stowarzyszenie i projekty lokalne w oparciu o granty, które dostają Partnerzy Stowarzyszenia. Stowarzyszenie to organizacja, która aktywnie włącza się w życie społeczne na wielu płaszczyznach i z wieloma partnerami, dysponująca zarówno bardzo doświadczoną kadrą, wiedzą, jak i narzędziami pozwalającymi realizować najbardziej skomplikowane i zaawansowane technicznie, technologicznie i logistycznie projekty.

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich a szczególnie pomoc w wysiłkach skierowanych na:

 • rozwój demokracji lokalnej,
 • stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego,
 • integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej.

W GRUPIE SIŁA

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki naszemu zaangażowaniu i lobbingowi wiele złych z punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

 

DLACZEGO WARTO?

 

Zastanawiając się nad celowością zrzeszania w Związku Gmin Wiejskich RP, warto zadać sobie kilka podstawowych pytań:

 • Czy śledzą Państwo proces legislacyjny związany z projektami ustaw, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie gminy?
 • Czy mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń z innymi samorządami ujmując cały kraj i zagranicę?
 • Czy należą Państwo do organizacji, która reprezentuje specyficzne interesy gmin wiejskich i która może mieć wpływ na ich skuteczną obronę (np. oświata wiejska, realizacja małych inwestycji infrastrukturalnych, itp.) ?
 • Czy gmina realizuje zadanie „wspierania i upowszechniania idei samorządowej” (ustawa o samorządzie gminnym, art. 7 ust.1 pkt.17) ?

jeżeli  nie znamy odpowiedzi na chociaż jedno pytanie lub są one negatywne, jest to pierwszy argument za przystąpieniem do Związku Gmin Wiejskich RP.

 

INTEGRACJA i LOBBING

 

Podstawową sferą aktywności Związku jest obrona interesów gmin poprzez udział 
w pracach różnych gremiów krajowych i jego zespołach problemowych. Przedstawiciele Związku biorą czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, dziesiątkach instytucji rządowych i  związanych z rozwojem obszarów wiejskich. ZGW RP aktywnie działa także na arenie międzynarodowej. Delegaci Związku reprezentują interesy polskich gmin wiejskich w Komitecie Regionów UE, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), uczestniczyli w międzynarodowych projektach (IDCED, Standup). Aktywność naszych przedstawicieli w pracach Komitetu Regionów UE zaowocowała uzyskaniem mocnej pozycji w jego strukturach: są członkami prezydium, przewodniczą w komisjach i grupach politycznych Komitetu Regionów. Związek był gospodarzem pierwszego w historii Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich, podczas którego podpisano deklarację warszawską dotycząca przyszłości obszarów wiejskich. Nasi wójtowie mają możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z wójtami krajów europejskich w ramach projektów realizowanych przez ZGW RP we współpracy z organizacjami partnerskimi, współfinansowanymi z funduszy unijnych.

 

Jedną z ważniejszych inicjatyw Związku jest organizowanie Kongresów Gmin Wiejskich. Kongresy te odbywają się co roku w Warszawie w Sali Kongresowej. Każdorazowo bierze w nich udział ponad 1000 samorządowców - głównie wójtów i burmistrzów.  Kongresy Gmin Wiejskich to najważniejsze forum prezentacji  tematów i problemów dotyczących  członków  ZGWRP a także organów  niezrzeszonych. Celem Kongresów jest wzmocnienie przekazu naszych spraw, przy udziale przedstawicieli władz krajowych. Uczestnikami kongresów byli: Prezydent RP , Premierzy, Marszałkowie Senatu i Sejmu, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i przedstawiciele Unii Europejskiej. Kongresy są również miejscem na  bezpośrednią wymianę  doświadczeń i  integrację  środowisk  samorządowych.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Cena już od 298,5 zł.

Podstawowa cena udziału w EKDP wynosi 299 zł netto. Prenumeratorzy "Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola ", czasopisma "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" i/lub serwisu "Prawo Oświatowe" i produktów Progman otrzymują 25% rabatu.

Ceny uwzględniające rabaty przedstawia poniższa tabela:

CENA OBOWIĄZUJĄCA DLA PRZEDSZKOLI ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

PAKIET Cena podstawowa Cena dla prenumeratotrów
„Przed Szkołą”, „Dyrektora Szkoły” i/lub „Prawa oświatowego”
i produktów Progman
Przedszkola Pakiet Standard 299 zł 224 zł
Przedszkola Pakiet Premium 339 zł 253 zł

CENA OBOWIĄZUJĄCA DLA INNYCH INSTYTUCJI

PAKIET Cena podstawowa Cena dla prenumeratotrów
„Przed Szkołą”, „Dyrektora Szkoły” i/lub „Prawa oświatowego”
i produktów Progman
 Pakiet Standard 399 zł 299 zł
 Pakiet Premium 439 zł 329 zł

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT

Dla opłacających szkolenie/konferencję, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

PAKIET STANDARD
Cena obejmuje: udział w EKDP i II AZDS; materiały szkoleniowe; zaświadczenie ukończenia szkolenia; serwis kawowy.
Cena nie obejmuje: dojazdu oraz ewentualnych noclegów.

PAKIET PREMIUM
Cena obejmuje: udział w EKDP i II AZDS; materiały szkoleniowe; zaświadczenie ukończenia szkolenia; serwis kawowy, lunch.
Cena nie obejmuje: dojazdu oraz ewentualnych noclegów.

 

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com