Wymogi i nowe zadania związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Wymogi i nowe zadania związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

  • podstawy formalno-prawne warunkujące zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
  • zakres odpowiedzialności i możliwego zaangażowani nauczycieli w udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zasady współpracy różnych podmiotów odpowiedzialnych za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom;
  • zasady współpracy nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole w kontekście organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cele

Cele

  • uczestnicy rozumieją cel oraz możliwości organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
  • uczestnicy potrafią wskazać czynniki pozwalające objąć ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zaproponować różne metody pracy uwzględniające ograniczenia i możliwości rozwojowe reprezentowanych przez określone grupy uczniów w kontekście nauczanych przez siebie przedmiotów;
  • uczestnicy porównują możliwe efekty pracy z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną osiągane przez różne podmioty z uwzględnieniem posiadanych przez nie kompetencji;
  • uczestnicy projektują działania zespołowe mające na celu udzielenie efektywnego wsparcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Prelegenci

Prelegenci

male

Jarosław Kordziński

ekspert, szkoleniowiec, stały współpracownik "Dyrektora Szkoły". Specjalizuje się m.in. w organizacji pracy szkoły, nadzorze pedagogicznym i zarządzaniu oświatą. Autor licznych projektów, szkoleń oraz artykułów i książek z zakresu nadzoru pedagogicznego, metod pracy wychowawczej, współpracy z rodzicami, planowania i realizacji własnego rozwoju, zarządzania placówkami oświatowymi.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci szkolenia

  • nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com