Zamówienia publiczne z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych

Zamówienia publiczne z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych
Zamówienia publiczne są zbiorem przepisów regulujących sposób wyboru wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Zamówienia publiczne są zbiorem przepisów regulujących sposób wyboru wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek oświatowych. Nieprawidłowe zastosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych lub nałożeniem korekty finansowej przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. 

Najważniejsze zagadnienia omawiane podczas szkolenia uwzględniające Prawo zamówień publicznych:

 • czynności ustalania wartości zamówienia,
 • zamówień podprogowych (których wartość nie przekracza 30.000 euro),
 • sposobu konstruowania SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert;
 • zmian umowy o zamówienie publiczne.
 • zamówienia publiczne na bezpłatne podręczniki

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Ustalanie wartości zamówienia

 • Zamówienia planowane oraz zamówienia nieplanowane.
 • Zamówienia udzielane w częściach a zamówienia odrębne.
 • Zakaz podziału zamówienia.
 • Zasady agregowania zamówień.
 • Ustalanie wartości zamówienia współfinansowanego z środków UE.
 • Planowanie zamówień w jednostce.
 • Ustalanie wartości zamówienia na artykuły spożywcze.

Zamówienia do 30.000 euro

 • Zasady finansów publicznych dotyczące wydatkowania środków publicznych.
 • Regulamin zamówień publicznych do 30 tys. euro jako mechanizm kontroli zarządczej będący efektem właściwego zarządzania ryzykiem
 • Zasady tworzenia regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro
 • Dokumentowanie postępowania;
 • Umowy o zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro (treść, forma, rejestrowanie)
 • Faktura, protokół odbioru i inne dokumenty potwierdzające wykonanie zamówień publicznych (omówienie systemu dokumentowania wykonania zamówienia na przykładzie konkretnych mechanizmów zastosowanych w jednostkach)

Zamówienia publiczne na bezpłatne podręczniki

Zasady konstruowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu.
 • Kryteria oceny ofert

Zmiany umów o zamówienie publiczne

 • Zakaz zmian umowy o zmówienie publiczne i omówienie wyjątków od tego zakazu

Sprawozdawczość z udzielonych zamówień publicznych

 • Szczegółowe omówienie zasad sporządzania sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2014.

Prelegenci

Prelegenci

Krzysztof Puchacz

prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ŠKFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Ceniony trener prowadzący ok. 1000 godzin szkoleń rocznie, w tym dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnych Izb Obrachunkowych w Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Opolu, Zielonej Górze i Szczecinie; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Centralnego Ośrodka Sportu, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Biura Logistyki Agencji Wywiadu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com