Bancassurance w świetle Rekomendacji U

Bancassurance w świetle Rekomendacji U
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Celem szkolenia jest zapoznanie się z treścią Rekomendacji U KNF dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance, która ma zostać wprowadzona w życie przez banki najpóźniej 31 marca 2015 r. oraz regulacjami mającymi znaczenie dla banków współpracujących z ubezpieczycielami. Wskazanie konsekwencji prawnych wprowadzenia Rekomendacji dla banku działającego na rynku w roli ubezpieczającego lub agenta ubezpieczeniowego. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Nieprawidłowości banków jako przyczyna Rekomendacji

Aktualny stan prawny dotyczący bancassurance w Polsce:

 • Rekomendacja U Komisji Nadzoru Prawnego,
 • Rekomendacje samorządu ubezpieczeniowego (PIU) i bankowego (ZBP) i jej charakter prawny (m.in. zgodności z Konstytucją)
 • Status agenta ubezpieczeniowego, z uwzględnieniem ustawy deregulacyjnej i przepisów dotyczących szkoleń i egzaminów dla osób wykonujących czynności agencyjne

Zakres uprawnień ubezpieczonego klienta banku w grupowej umowie ubezpieczenia

Obowiązki banku wobec ubezpieczonego klienta wynikające z treści Rekomendacji U

 • Obowiązki informacyjne
 • Opracowanie karty produktu
 • Zakres swobody klienta co do wyboru ubezpieczyciela, ubezpieczenia i rezygnacji z ochrony
 • Uzależnienie zakresu obowiązków od pozycji prawnej banku wobec klienta (ubezpieczający czy pośrednik ubezpieczeniowy
 • Obowiązki na etapie dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia przez klienta banku

Wynagrodzenie banku

 • Wysokość i sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego dla banku- ubezpieczającego
 • Wysokość i sposób obliczania wynagrodzenia banku jako pośrednika ubezpieczeniowego (agenta)
 • Zakres obowiązku ujawniania wysokości wynagrodzenia

Prelegenci

Prelegenci

male

Dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

zatrudniona w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń i prawa rynku finansowego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rynku ubezpieczeniowego, stanowiącego segment jednolitego rynku finansowego. Wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizując się w sprawach ubezpieczeniowych. Prowadzi szkolenia dla brokerów ubezpieczeniowych, przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników instytucji finansowych.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci:

Pracownicy bankowej i ubezpieczeniowej sieci sprzedaży, pracownicy wysokiego i średniego szczebla zarządzania w bankach i innych instytucjach finansowych, pracownicy działów współpracy z ubezpieczycielami, pracownicy działów prawnych

 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com