dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Compliance w praktyce

Compliance w praktyce
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 

 1. Definicja / cele / funkcje zgodności, ryzyko zgodności, przedmiot norm zgodności
 2. Podstawy prawne compliance;
 3. Funkcja compliance
 4. Metodyka tworzenia compliance w organizacji;
 5. Compliance dla procesu zakupów
 6. Czynności dozwolone
 7. Czynności zabronione
 8. Czynności raportowane jako non-compliance
 9. Obszary zgodności i ryzyko w obszarach zgodności;
  • Identyfikacja, szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności;
  • Kontrole compliance;
  • Narzędzia compliance.
 10. Obszary zgodności i ryzyko obszarach zgodności (w świetle polityki compliance).
 11. Konsekwencje łamania zgodności ze standardami
  • Podstawowe zasady zgodności:
   • Kodeks Etyki
   • Zasady postępowania
   • Zasady dobrej praktyki,
   • Podręcznik zgodności z normami (Compliance Code),
 12. Konflikt interesów
 13. Zasady antykorupcyjne
 14. Postepowania wyjaśniające - techniki, metody,
 15. Bezpieczeństwo informacyjne (chińskie mury):
  • Ryzyko związane z brakiem odpowiedniej ochrony informacji,
  • przykłady niewłaściwych zachowań - wykazujące brak należytej staranności na temat bezpieczeństwa informacji i możliwe negatywne konsekwencje.
 16. Ochrona danych osobowych
 17. Incydenty Compliance
  • Zasada zgodności raportowania incydentów-compliance incydentów rozdzielczości, uzasadnień o obowiązkowym raporcie zgodności;
  • Zasady i procedury dotyczące zgłaszania i rozpatrywania reklamacji i skarg - obowiązki pracownicze, które są skierowane do reklamacji / skargi.
 18. Informatorzy - zasady
  • Rola kadry kierowniczej w celu zapewnienia zgodności z przestrzeganiem norm w bieżącej działalności podległych jednostek:
  • Nadzorowanie obowiązków ochrony informacji.
 19. Obowiązki kierownictwa zgłaszania incydentów związanych z przestrzeganiem.
 20. Organizacja procesów compliance w instytucji;
 21. Współpraca compliance z komórkami: prawną, ryzyka, audytu wewnętrznego

  •  

Cele

Cele

 • Przybliżenie pracownikom tematyki compliance
 • Wyjaśnienie istoty compliance poprawie jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa w instytucjach oraz na usprawnienie nadzoru nad obszarem
 • Nabycie praktycznych umiejętności i analiza przykładów wdrożenia rozwiązań rekomendowanych w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem compliance, zasad współpracy pomiędzy obszarami biznesowymi i technicznymi, systemu informacji zarządczej
 • Usystematyzowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w compliance
 • Przedstawienia zarysu programu oraz przedstawienia koncepcji merytorycznej

Prelegenci

Prelegenci

Piotr Welenc

Piotr Welenc, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, Quality Assurance Validator Jest czynnym audytorem wewnętrznym, posiadajcym certyfikaty międzynarodowe. Przez prawie 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz prawie 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Był wykładowca podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo - Wschodniej w zakresie zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku był systematycznie prelegentem dla pracowników Biura Inspekcji Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II oraz audytu informatycznego i compliance. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził szkolenia z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej oraz pracowników banków komercyjnych Ukrainy. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu, zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz audytu wewnętrznego i informatycznego.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A) w godzinach 10:00 - 16:00

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com