Compliance w praktyce instytucji finansowych

Compliance w praktyce instytucji finansowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Definicja / cele / funkcje zgodności, ryzyko zgodności, przedmiot norm zgodności
 2. Obszary zgodności i ryzyko obszarach zgodności (w świetle polityki compliance).
 3. Konsekwencje łamania zgodności ze standardami
 4. Funkcjonowanie organizacji zgodności w Banku - rola i obowiązki compliance officer
 5. Kwestie zgodności w zakresie wynagradzania kierownictwa
 6. Podstawowe zasady zgodności:
 • Kodeks Etyki
 • Zasady postępowania
 • Zasady dobrej praktyki bankowej,
 • Podręcznik zgodności z normami (Compliance Code),
 1. Konflikt interesów
 2. Ograniczenia korzyści materialnych i ograniczenia w zakresie inwestycji prywatnych dla pracowników wewnętrznych (inside trading),
 • tryb uzyskiwania zgody na transakcję przez pracownika wewnętrznego obszaru
 • przykłady zachowań, które stanowią naruszenie przestrzegania norm pracowników prywatnych inwestycji - konsekwencje takiego zachowania.
 1. Aspekty etyczne zachowanie sprzedaży produktów bankowych
 • Wymóg Deklaracji zgodności
 1. Bezpieczeństwo informacyjne (chiński mur):
 • Ryzyko związane z brakiem odpowiedniej ochrony informacji,
 • przykłady niewłaściwych zachowań - wykazujące brak należytej staranności na temat bezpieczeństwa informacji i możliwe negatywne konsekwencje dla Banku.
 1. Ochrona danych osobowych
 2. Incydenty Compliance
 • Zasada zgodności raportowania incydentów-compliance incydentów rozdzielczości, uzasadnień o obowiązkowym raporcie zgodności;
 • Zasady i procedury dotyczące zgłaszania i rozpatrywania reklamacji i skarg - obowiązki pracownicze, które są skierowane do reklamacji / skargi.
 1. Informatorzy - zasady
 • Współpraca compliance officera:
 • Rola kadry kierowniczej w celu zapewnienia zgodności z przestrzeganiem norm w bieżącej działalności podległych jednostek:
 • Nadzorowanie obowiązków ochrony informacji.
 1. Obowiązki kierownictwa zgłaszania incydentów związanych z przestrzeganiem.
 2. Pranie brudnych pieniędzy
 3. Biorąc pod uwagę wymagania zgodności w planach ewaluacji (wytyczne dotyczące oceny).

Prelegenci

Prelegenci

Piotr Welenc

Piotr Welenc, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, Quality Assurance Validator Jest czynnym audytorem wewnętrznym, posiadajcym certyfikaty międzynarodowe. Przez prawie 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz prawie 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Był wykładowca podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo - Wschodniej w zakresie zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku był systematycznie prelegentem dla pracowników Biura Inspekcji Głównego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II oraz audytu informatycznego i compliance. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził szkolenia z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej oraz pracowników banków komercyjnych Ukrainy. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu, zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz audytu wewnętrznego i informatycznego.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci:

 • kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla (dyrektorzy biur, oddziałów, departamentów), Compliance officers
 • kandydaci na pełnomocników ds. ochrony informacji,
 • administratorzy bezpieczeństwa, ABI
 • audytorzy / kontrolerzy wewnętrzni przygotowjący się do audytu/kontroli obszaru compliance
 • risk managerowie
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo prawne organizacji

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com