dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Obowiązki banków w zakresie szeroko pojętej polityki informacyjnej (sprawozdawczości, notyfikacji, ujawnień i informacji) wynikające z regulacji CRDIV i CRR oraz przyszłe obowiązki banków z zakresu polityki makroostrożnościowej- aspekty prawne

Obowiązki banków w zakresie szeroko pojętej polityki informacyjnej (sprawozdawczości, notyfikacji, ujawnień i informacji) wynikające z regulacji CRDIV i CRR oraz przyszłe obowiązki banków z zakresu polityki makroostrożnościowej- aspekty prawne
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Wejście w życie dwóch nowych fundamentalnych dla rynku bankowego UE aktów prawa UE: dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR wywołuje potrzebę analizy tych przepisów głównie w zakresie nowych obowiązków i uprawnień nakładanych na banki, a także krajowych nadzorców, w ramach niniejszego szkolenia związanych z obowiązkami sprawozdawczymi, notyfikacyjnymi, polityki ujawnień i przyszłej polityki makroostrożnościowej. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

  • Podstawowe informacje dotyczące regulacji CRD IV/CRR, jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego oraz wyłączeń, a także terminologii i nowych sposobów oddziaływania unijnych prawodawcy i regulatora na krajowy rynek finansowy w segmencie bankowym
  • Zakres polityki informacyjnej i ujawnień w regulacji CRD IV/CRR. Nowe instrumenty prawne gromadzenia danych i ujednolicenie praktyk z tego zakresu
  • Obowiązki notyfikacyjne, sprawozdawcze i informacyjne w świetle regulacji CRD IV/CRR nakładane na krajowych nadzorców i banki realizowane na rzecz krajowego nadzorcy i nadzorcy unijnego
  • Obowiązki banków związane z ujawnieniami w świetle regulacji CRD IV/CRR
  • Przyszłe obowiązki banków związane z realizacją polityki makroostrożnościowej i wypełnianiem regulacji nadzoru makroostrożnościowego
  • Prawne konsekwencje zaniechania lub nieprawidłowej realizacji przez banki obowiązków będących przedmiotem szkolenia

Cele

Cele

I. Zapoznanie z treścią regulacji CRD IV/CRR w zakresie obowiązków sprawozdawczych, notyfikacyjnych, ujawnień, a także przedstawienie podstawowych regulacji prawnych dotyczących nowych sposobów oddziaływania na rynek finansowy przez prawodawcę i regulatora UE z uwzględnieniem kwestii kontrowersyjnych i problemów związanych głównie ze stosowaniem regulacji UE w aspekcie przyszłych rozwiązań makroostrożnościowych. 

II. Wskazanie konsekwencji prawnych naruszeń analizowanych w szkoleniu obowiązków statuowanych w regulacji CRD IV/CRR nakładanych na banki i nadzorców krajowych w ramach nowych bezpośrednio obowiązujących i stosowalnych aktów prawa UE. 

Prelegenci

Prelegenci

male

dr Magdalena Fedorowicz

doktor habilitowany nauk prawnych, autorka ponad 60 artykułów i opracowań, w tym również obcojęzycznych, dotyczących problematyki prawa finansowego Polski i UE oraz prawa rynku finansowego Polski i UE, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i nadzoru nad rynkiem finansowym UE. Autorka komentarzy Lex dla Banków z zakresu nadzoru UE nad rynkiem bankowym i regulacji CRD IV/CRR. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa rynku finansowego i finansów UE, a także bankowości centralnej. Dwukrotna stypendystka DAAD i KAAD na Humboldt-Universität w Berlinie. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach i odczytach poświęconych szczegółowym zagadnieniom prawa rynku finansowego oraz studiów podyplomowych z tego zakresu. 
Autorka monografii "Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej", Warszawa 2013.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci szkolenia:

Pracownicy wysokiego i średniego szczebla zarządzania w bankach, pracownicy działów prawnych tych instytucji. Dodatkowo szkolenie może zainteresować pracowników Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego.


  •  

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com