dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Outsourcing w działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Outsourcing w działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Nowelizacja ustawy Prawo bankowe wprowadziła wiele zmian w instytucji outsourcingu, liberalizując zasady powierzania wykonywani czynności przez banki. Wiedza uzyskana podczas szkolenia pozwoli na dostosowanie dotychczasowej praktyki banków do aktualnie obowiązujących reguł rządzących outsourcingiem.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Zarys zmian wprowadzonych w outsourcingu bankowym:
  • nowa definicja przedsiębiorcy w Prawie bankowym;
  • pojęcie pośrednika kredytowego;
  • rozszerzenie zakresu czynności, które mogą być przedmiotem outsourcingu;
  • wprowadzenie instytucji podwykonawstwa;
  • brak konieczności zawiadamiania KNF o zamiarze powierzenia wykonywania czynności w outsourcingu krajowym;
  • konieczność prowadzenia przez bank ewidencji umów;
  • liberalizacja zasad powierzania czynności w outsourcingu zagranicznym;

  • Zakres podmiotowy outsourcingu bankowego - komu bank może powierzyć wykonywanie czynności związanych z działalnością bankową.
  • Pośrednik kredytowy w ustawie o kredycie konsumenckim:
   • definicja pośrednika kredytowego;
   • obowiązki pośrednika kredytowego.

   • Zakres przedmiotowy outsourcingu bankowego:
    • czynności, które nie podlegają regulacji art. 6a - 6d Prawa bankowego;
    • czynności, które bank może powierzyć bez zezwolenia KNF;
    • czynności, które bank może powierzyć po uzyskaniu zezwolenia KNF;
    • czynności, których bank nie może powierzyć.

    • Dopuszczalność dalszego powierzania czynności w outsourcingu bankowym (podwykonawstwo):
     • dwa rodzaje podwykonawstwa;
     • przesłanki dalszego powierzenia wykonywania czynności;
     • nadzór KNF nad podwykonawcami
     • odpowiedzialność podwykonawców za powierzone czynności.

     • Obowiązki banku wynikające z instytucji outsourcingu:
      • warunki, które muszą zostać spełnione;
      • przypadki, w których bank musi zawiadomić KNF;
      • obowiązek prowadzenia ewidencji umów;
      • czynności kontrolne i nadzorcze KNF;
      • odpowiedzialność banku za szkody wyrządzone przez insourcera;
      • obowiązek informacyjny banku.

      • Zezwolenie KNF na powierzenie wykonywania czynności w ramach tzw. "outsourcingu zagranicznego".
      • Tajemnica bankowa w outsourcingu.

Prelegenci

Prelegenci

female

Agnieszka Żygadło

doktor nauk prawnych w zakresie prawa; stopień naukowy doktora uzyskała w 2010 r. na podstawie uchwały Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego; wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; od początku kariery zawodowej związana z bankowością; radca prawny w departamencie prawnym w jednym z wiodących banków w Polsce; autorka wielu publikacji w specjalistycznych periodykach; zajmuje się problematyką tajemnicy bankowej, ochrony danych osobowych i outsourcingiem czynności bankowych. 

Odbiorcy

Odbiorcy

DLA KOGO

pracownicy banków, osoby zajmujące się problematyką outsourcingu w działalności bankowej
 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com