dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Pozycja wierzyciela w postępowaniach upadłościowych i procesach restrukturyzacyjnych po 1.01.2016 roku – wybrane zagadnienia dotyczące zmian wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne

Pozycja wierzyciela w postępowaniach upadłościowych i procesach restrukturyzacyjnych po 1.01.2016 roku – wybrane zagadnienia dotyczące zmian wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia związane z uchwaloną w dniu 15.05.2015 roku ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która w istotny sposób reformuje obowiązujące od 1.10.2003 roku przepisy prawa upadłościowego i naprawczego w zakresie prowadzonych postępowań upadłościowych. Uwzględnione zostaną przy tym kwestie odnoszące się do ochrony roszczeń wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku niewypłacalnych przedsiębiorców.

 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Ocena dotychczasowych rozwiązań w zakresie praktycznego funkcjonowania postępowań naprawczych, układowych i wstępnego zgromadzenia wierzycieli. Identyfikacja przyczyn takiego stanu rzeczy.
 2. Podstawowe założenia reformy w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.
 • Restrukturyzacja zamiast likwidacji.
 • Skuteczna restrukturyzacja.
 • Prawo upadłościowe nie stygmatyzuje przedsiębiorców.
 • Prostota (odformalizowanie) postępowań.
 1. Podstawa prawna i termin wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych i postępowania upadłościowego - nowa definicja niewypłacalności.
 2. Przewidywane rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, schemat ich przebiegu i ich charakterystyka. Podstawy odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu.
 • Przyspieszone postępowanie układowe.
 • Postępowanie układowe.
 • Postępowanie sanacyjne.
 • Układ upadłościowy.
 1. Rola i pozycja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym - (tryb ustalania spisu wierzytelności, wierzytelności spornych, nowe regulacje dotyczące układu).
 2. Omówienie najistotniejszych zmian w Prawie upadłościowym (m.in. uproszczenie procedur, przygotowana likwidacja - ostatnia szansa uratowania przedsiębiorstwa i zagrożenia płynące z wykorzystania tej instytucji w celu pokrzywdzenia wierzycieli).
 3. Rola, obowiązki i wzajemne relacje pomiędzy organami postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. (sąd restrukturyzacyjny i upadłościowy, sędziego komisarza, doradca restrukturyzacyjny, syndyk, nadzorca układu, nadzorca sądowego, zarządca, rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli, itp.).

Cele

Cele

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom poznać od strony wierzyciela praktyczne aspekty sprawnego wykorzystania prawa restrukturyzacyjnego do skutecznego dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych przedsiębiorców. Rozwiązania prawne przewidziane w znowelizowanych przepisach prawa upadłościowego i naprawczego kształtują różne formy restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa. Jednakże różnorodny i skomplikowany schemat przebiegu tego typu postępowań w praktyce może przynieść uczestnikom i organom tych postępowań dużo technicznych problemów przy właściwym wykorzystaniu uchwalonych procedur. Z punktu zaś wierzycieli niewypłacalnych dłużników istotne jest zrozumienie zagrożenia jakie może nieść niewłaściwe wykorzystanie tych procedur przez nieuczciwych dłużników i umiejętne przeciwdziałanie takiemu zachowaniu.

 

Prelegenci

Prelegenci

male

Janusz Płoch

Sędzia, Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie; Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie; Przewodniczący powołanego w kwietniu 2012 roku przez Ministra Sprawiedliwości zespołu ekspertów nad opracowanie rekomendacji do reformy prawa upadłościowego i naprawczego.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A)

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com