Compliance w praktyce

Compliance w praktyce
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 

 1. Definicja / cele / funkcje zgodności, ryzyko zgodności, przedmiot norm zgodności
 2. Podstawy prawne compliance;
 3. Funkcja compliance
 4. Metodyka tworzenia compliance w organizacji;
 5. Compliance dla procesu zakupów
 6. Czynności dozwolone
 7. Czynności zabronione
 8. Czynności raportowane jako non-compliance
 9. Obszary zgodności i ryzyko w obszarach zgodności;
  • Identyfikacja, szacowanie i monitoring ryzyka braku zgodności;
  • Kontrole compliance;
  • Narzędzia compliance.
 10. Obszary zgodności i ryzyko obszarach zgodności (w świetle polityki compliance).
 11. Konsekwencje łamania zgodności ze standardami
  • Podstawowe zasady zgodności:
   • Kodeks Etyki
   • Zasady postępowania
   • Zasady dobrej praktyki,
   • Podręcznik zgodności z normami (Compliance Code),
 12. Konflikt interesów
 13. Zasady antykorupcyjne
 14. Postepowania wyjaśniające - techniki, metody,
 15. Bezpieczeństwo informacyjne (chińskie mury):
  • Ryzyko związane z brakiem odpowiedniej ochrony informacji,
  • przykłady niewłaściwych zachowań - wykazujące brak należytej staranności na temat bezpieczeństwa informacji i możliwe negatywne konsekwencje.
 16. Ochrona danych osobowych
 17. Incydenty Compliance
  • Zasada zgodności raportowania incydentów-compliance incydentów rozdzielczości, uzasadnień o obowiązkowym raporcie zgodności;
  • Zasady i procedury dotyczące zgłaszania i rozpatrywania reklamacji i skarg - obowiązki pracownicze, które są skierowane do reklamacji / skargi.
 18. Informatorzy - zasady
  • Rola kadry kierowniczej w celu zapewnienia zgodności z przestrzeganiem norm w bieżącej działalności podległych jednostek:
  • Nadzorowanie obowiązków ochrony informacji.
 19. Obowiązki kierownictwa zgłaszania incydentów związanych z przestrzeganiem.
 20. Organizacja procesów compliance w instytucji;
 21. Współpraca compliance z komórkami: prawną, ryzyka, audytu wewnętrznego

  •  

Cele

Cele

 • Przybliżenie pracownikom tematyki compliance
 • Wyjaśnienie istoty compliance poprawie jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa w instytucjach oraz na usprawnienie nadzoru nad obszarem
 • Nabycie praktycznych umiejętności i analiza przykładów wdrożenia rozwiązań rekomendowanych w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem compliance, zasad współpracy pomiędzy obszarami biznesowymi i technicznymi, systemu informacji zarządczej
 • Usystematyzowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w compliance
 • Przedstawienia zarysu programu oraz przedstawienia koncepcji merytorycznej

Prelegenci

Prelegenci

Piotr Welenc

 

Ekspert firmy BW Advisory ds. GRC, współpracującej z Wolters Kluwer Polska. Pracował w NBP, ZUS, na Politechnice Warszawskiej oraz na rzecz Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu, monitorowaniu i audytowaniu systemu kontroli zarządczej w jednostkach publicznych. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Ekspert w zakresie GRC, analizy procesowej, IT governance, compliance, ochrony sygnalistów i RODO. Doradca spółek giełdowych i jednostek sektora finansów publicznych w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE; członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance. Autor ponad 30 publikacji dotyczących zagadnień audytu, ryzyka, governance.

 

Posiada certyfikaty: MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A) w godzinach 10:00 - 16:00

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com