dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Bilansowe zamknięcie roku w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości

Bilansowe zamknięcie roku w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
Celem niniejszego szkolenia jest omówienie zagadnień związanych ze sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego. Formuła szkolenia oparta jest o rozwiązywanie licznych przykładów.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Charakterystyka sprawozdania finansowego:
  • obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego i jego ogłaszanie,
  • odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • rachunek przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • informacja dodatkowa.
 2. Przychody w sprawozdaniu finansowym:
  • wycena,
  • moment początkowego ujęcia.
 3. Koszty w sprawozdaniu finansowym:
  • dostawy niefakturowane,
  • bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
  • zobowiązania warunkowe,
  • rezerwy.
 4. Podatek odroczony:
  • wartość bilansowa a wartość podatkowa,
  • aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.
 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:
  • wartość początkowa,
  • wycena na dzień bilansowy.
 6. Aktywa i zobowiązania finansowe:
  • prezentacja,
  • wycena.
 7. Towary handlowe na dzień bilansowy oraz koszty sprzedanych towarów i usług:
  • moment początkowego ujęcia towarów handlowych,
  • moment zbycia towarów handlowych,
  • utrata wartości towarów handlowych.
 8. Zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów oraz zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego:
  • zmiany polityki rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych,
  • zdarzenia wymagające korekty sprawozdania finansowego.
 9. Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią:
  • należności i zobowiązania,
  • towary handlowe,
  • zbycie aktywów długoterminowych,
  • różnice kursowe,
  • odsetki.

Prelegenci

Prelegenci

male

Maciej Soprych

Członek zarządu w spółkach kapitałowych, dyrektor finansowy, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, członek stowarzyszenia biegłych księgowych w Wielkiej Brytanii - ACCA. Posiada szeroką wiedzę z zakresu księgowości, ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz rachunkowości zarządczej. Jako dyrektor finansowy projektował i kierował pracami związanymi z usprawnieniami w obszarze finansowo księgowym.

Odbiorcy

Odbiorcy

 • księgowi,
 • główni księgowi,
 • kontrolerzy finansowi,
 • pracownicy biur rachunkowych.

 •  

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com