dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Rachunkowość i sprawozdawczość zadaniowa - typowe błędy koordynacji budżetowania zadaniowego

Rachunkowość i sprawozdawczość zadaniowa - typowe błędy koordynacji budżetowania zadaniowego
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Idea budżetowania zadaniowego a formalno-prawne znaczenie budżetu zadaniowego w Polsce.
 2. Klasyfikacja budżetowa a klasyfikacja zadaniowa - podobieństwa i różnice oraz koszty równoległego funkcjonowania dwóch systemów klasyfikacyjnych.
 3. Definicja funkcji państwa, zadań w ramach danej funkcji, podzadań i działań, opis celów zadań, podstawa prawna zadania, mierniki wykonania i ich wartości docelowe, formularze budżetowe w materiałach i załącznikach zawartych w uzasadnieniu ustawy budżetowej na rok 2012 oraz ich zmiany na rok 2013 - naruszenie zasad budżetowych, w tym zasady porównywalności i stałości w czasie przez koordynatora budżetowania zadaniowego.
 4. Problem budżetu wojewody i administracji zespolonej - dublowanie kompetencji wojewodów z ministerstwami (zadania z literą "W") i jednostkami samorządu terytorialnego, nieuzasadnione przenoszenia wydatków/kosztów, zmiany mierników i zmiany numerów oraz nazw działań, nieuzasadnione dodawanie nowych działań w ciągu roku przez służby wojewody i ich wpływ na zarządzanie państwem.
 5. Typowe nieprawidłowości związane z doborem miernika jako nośnika wydatków/kosztów (np.: poczucie zadowolenia obywateli czy też odsetek osób pozytywnie oceniających pracę instytucji) uniemożliwiające obliczenie jednostkowych wydatków/kosztów nośnika działania i w efekcie ocenę jego efektywności - pomylenie nośnika z miernikiem.
 6. Wydatki a koszty budżetu zadaniowego - negatywne skutki pomieszania treści ekonomicznej wydatków z kosztami układu zadaniowego.
 7. Unikanie wydatków/kosztów ramach funkcji 22 i związane z tym naruszenia zasad wyceny wynikające z ustawy o rachunkowości.
 8. Niepodanie jednolitej metody rozliczania wydatków/kosztów pośrednich zarówno na etapie planowania jak i wykonywania budżetu.
 9. Ujednolicenie księgowań budżetu zadaniowego w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...) - konta pozabilansowe jako konta służące do ewidencji specjalnie wyodrębnionych określonych operacji.
 10. Powiązanie kont pozabilansowych 980, 981, 982 i 992 z kontem 990, zakres funkcjonowania nowego konta pozabilansowego 990 "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym" w roku 2012.
 11. Niezbędne rozwinięcia konta 990 w odniesieniu do budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz planu państwowego funduszu celowego, w jednostce budżetowej wykonującej BP, BSE i plan PFC.
 12. Rozliczanie wydatków bezpośrednich i pośrednich na funkcje, zadania, podzadania i działania państwa w roku 2012 - ustalenie klucza rozliczeniowego dla planu i dla wykonania oraz wyjaśnienie dlaczego warto stosować funkcję 22.
 13. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ1 w zakresie planu, jego zmian i wydatków oraz zobowiązań 2012 roku.
 14. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ1 w zakresie celów, nazw mierników ich planu, przewidywanego wykonania za rok i wykonania 2012 roku.
 15. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ2 w zakresie planu, jego zmian i wykonania oraz zobowiązań 2012 roku.
 16. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ2 w zakresie celów, nazw mierników ich planu, przewidywanego wykonania za rok i wykonania 2012 roku.
 17. Analiza zgodności danych zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań budżetu państwa i budżetu środków europejskich sprawozdania RB-BZ1 ze sprawozdaniami: RB-28, RB-28PROGRAMY, RB-28PROGRAMY WPR, RB-28UE, RB-28UE WPR.
 18. Analiza zgodności danych w zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań państwowego funduszu celowego sprawozdania RB-BZ2 ze sprawozdaniami RB-33,RB-40.
 19. Analiza zgodności danych w zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań agencji wykonawczej sprawozdania RB-BZ2 ze sprawozdaniami RB-35, RB-40.
 20. Analiza zgodności danych w zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań instytucji gospodarki budżetowej sprawozdania RB-BZ2 ze sprawozdaniem RB-40.
 21. Nadchodzące zmiany w zasadach gospodarki budżetowej wynikające z Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich - czy budżet zadaniowy ma przyszłość?

Cele

Cele

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w układzie zadaniowym w zakresie koordynacji budżetowania zadaniowego, księgowania wydatków/kosztów budżetowych w układzie zadaniowym oraz zasad sporządzania sprawozdań:

 • z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym,
 • z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego / agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym.

Prelegenci

Prelegenci

male

Tomasz Wojtania

doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stały współpracownik niektórych firm szkoleniowych: w latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich UrzędówPracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezj i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T.Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com