Sprawozdanie finansowe bez błędów

Sprawozdanie finansowe bez błędów
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników szkolenia do bezbłędnego sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości. Oprócz tematyki zamieszczonej w programie omówione zostaną między innymi takie zagadnienia jak: celowość badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, rodzaje wydanych opinii, odpowiedzialność karna, zmiana audytora w trakcie badania itp. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Zasady nadrzędne oraz odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe
 2. Obowiązek badania sprawozdań finansowych
 3. Plan czynności w związku z zamknięciem roku
 4. Elementy rocznego sprawozdania finansowego (w tym zestawienie zmian w kapitale własnym, przepływy pieniężne, informacja dodatkowa)
 5. Sprawozdanie z działalności - elementy i zasady sporządzania.
 6. Inne obowiązki sprawozdawcze (np. sprawozdawczość giełdowa, sprawozdawczość do NBP,
 7. Szczególne sytuacje, które należy wziąć uwagę przy konstrukcji sprawozdania finansowego
 8. Inwentaryzacja
 9. Zasady wyceny aktywów trwałych oraz obrotowych (w tym leasing finansowy, dyskontowanie, instrumenty finansowe, zapasy, należności, odpisy aktualizujące wartość aktywów)
 10. Rozliczenie kręgu kosztów
 11. Kapitały, w tym zysk i strata z lat ubiegłych
 12. Błąd podstawowy
 13. Rezerwy
 14. Podatek odroczony
 15. Rozliczenia międzyokresowe,
 16. Zasady wyceny operacji wyrażonych w walutach obcych
 17. Zobowiązania krótkoterminowe w tym z tytułów publiczno-prawnych
 18. Zdarzenia po dniu bilansowym

 

Prelegenci

Prelegenci

male

Łukasz Zarzycki

Łukasz Zarzycki: Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy z zakresu podatków i rachunkowości oraz wypłacalności podmiotów gospodarczych, syndyk, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Swoje doświadczenie zdobywał w znanych kancelariach audytorskich i doradztwa podatkowego na stanowiskach konsultanta podatkowego oraz audytora. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach głównego księgowego oraz dyrektora działu usług rachunkowości. Wykładowca na kursach i seminariach z dziedziny rachunkowości i podatków. Autor współpracujący z ABC vademecum głównego księgowego oraz ABC vademecum biegłego rewidenta.

Odbiorcy

Odbiorcy

Służby księgowe, osoby chcące zwiększyć wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej.

 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com