Konferencja

VAT 2014

VAT 2014
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Konferencja jest adresowana do doradców podatkowych, księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym, dla których interpretacja problemów wynikających ze stosowania przepisów o VAT stanowi istotny element codziennej aktywności zawodowej. Uczestnicząc w konferencji, otrzymacie Państwo bogatą i aktualną wiedzę na temat najważniejszych zmian VAT na rok 2014, popartą praktyką orzeczniczą i dogłębną analizą prawniczą przepisów polskich i europejskich.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych – w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

Wśród prelegentów

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej.Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Roman Namysłowski

Senior Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, kieruje Zespołem Zarządzania Wiedzą Podatkową.

Szczegóły konferencji

Program

Program

9.00 - 9.30 Powitalna kawa oraz rejestracja uczestników
09.30 - 11.00

Obowiązek podatkowy i terminy wystawiania faktur od 1 stycznia 2014 r.

doradca podatkowy Małgorzata Militz
11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 12.30

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania

doradca podatkowy Marta Szafarowska
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.30

VAT – analiza wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE oraz polskich sądów administracyjnych

sędzia NSA Adam Bącal
14.30 - 15.00 Przerwa kawowa
15.00 - 16.00

Nowe zasady odliczania podatku naliczonego

doradca podatkowy Roman Namysłowski
16.00

Zakończenie konferencji

Cele

Cele

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieniło się wiele kluczowych zasad rozliczania VAT. Zmiany obejmują m.in. moment powstania obowiązku podatkowego. Zmieniona została także definicja podstawy opodatkowania. Podatnicy zyskali również możliwość wystawiania faktur zbiorczych, które obejmą transakcje z całego miesiąca kalendarzowego. Modyfikacje dotyczą podstawowych elementów rozliczenia VAT, są zatem ważne dla każdego podatnika.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w programie której wnikliwej analizie poddane zostaną najważniejsze ze zmian.

W trakcie wykładów zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia po zmianach od 1 stycznia 2014 r.:

Obowiązek podatkowy i terminy wystawiania faktur – zmiany w zakresie zasad określania momentów powstania obowiązku podatkowego i fakturowania należą do najbardziej istotnych zmian w VAT w 2014 r.  Co więcej, nowe przepisy zmieniają zasady powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych, które były  stosowane w wielu przypadkach przez ostatnie 20 lat. Z racji  rewolucyjności wprowadzonych rozwiązań, przepisy te stwarzają szereg wątpliwości interpretacyjnych, a w konsekwencji –  obaw co do ich prawidłowego stosowania. Celem wykładu jest przedstawienie nowych regulacji, a także wskazanie obszarów, które mogą być przedmiotem ryzyk w zakresie VAT  i sporów podatkowych.

Podstawa opodatkowania – przedmiotem wykładu będą następujące zagadnienia:

 • zmiana definicji podstawy opodatkowania – wraz z praktycznym wymiarem tej zmiany,
 • elementy, które podstawa opodatkowania obejmuje - czy przepis ten kreuje nowy stan prawny, czy też nie (z perspektywy uchwały 7 sędziów NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10) oraz czy wprowadzenie przedmiotowego przepisu do ustawy zmienia zasady opodatkowania świadczeń złożonych (np. usług leasingu i ubezpieczenia przedmiotu leasingu),
 • elementy, których podstawa opodatkowania nie obejmuje,
 • korekta podstawy opodatkowania i zwolnienie z wymogu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej - czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska SA został prawidłowo wdrożony,
 • podstawa opodatkowania a świadczenia złożone - najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w tym zakresie.

Odliczanie podatku naliczonego – wystąpienie będzie dotyczyło zmienionych zasad odliczania podatku naliczonego z uwzględnieniem praktycznych wątpliwości związanych z:

 • zasadami rozliczania podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • zasadami pomniejszania podatku należnego w przypadku i okresów rozliczeniowych, w których to pomniejszenie może być dokonane,
 • obowiązkiem korekty podatku naliczonego będącego efektem zmian do zasad określania podstawy opodatkowania.

Podczas wykładu wskazane zostaną również zasady rozliczania VAT z tytułu zakupu tzw. samochodów osobowych.

Ponadto proponujemy przegląd bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz polskich sądów administracyjnych.

Prelegenci

Prelegenci

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Roman Namysłowski

Senior Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young, kieruje Zespołem Zarządzania Wiedzą Podatkową. Autor i współredaktor komentarza do Dyrektywy 2006/112 (Dyrektywa VAT. Komentarz), jednego z najczęściej cytowanych komentarzy przez sądy administracyjne w zakresie spraw dotyczących zgodności polskich przepisów z prawem Unii Europejskiej oraz komentarza Dyrektywa VAT. Polska perspektywa, 2012.

Autor licznych wywiadów i publikacji prasowych dotyczących podatku VAT oraz wielu ekspertyz dla Parlamentu, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki w zakresie VAT. Wielokrotnie pełnił funkcję eksperta sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych oraz senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w pracach nad projektami nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W rankingu Dziennika Gazety Prawnej uznany za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie VAT w 2011 r.

Marta Szafarowska

Partner, doradca podatkowy. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie VAT i akcyzy. Od listopada 2002 r. do lipca 2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 r. w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie dotychczasowej pracy zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, a także producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji VAT i akcyzy, które zostały efektywnie wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Jest autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

 • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
 • pracowników organów podatkowych
 • prawników
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Patroni medialni

Podatki.abc.com.pl

Podatki.abc.com.pl to serwis dedykowany wszystkim podatnikom, a w szczególności osobom zawodowo zajmującym się rozliczaniem podatków i doradztwem podatkowym. Zawiera informacje o obowiązujących regulacjach z zakresu prawa podatkowego i projektowanych zmianach w nich, opinie ekspertów, omówienia najnowszego orzecznictwa w sprawach podatkowych i interpretacji wydawanych przez organy podatkowe a także materiały o szkoleniach i konferencjach dotyczących podatków i rachunkowości.

Materiały

Materiały

Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie Minister Finansów v. Kraft Foods Polska S.A., C-588/10 dr Krzysztof Lasiński-Sulecki
Pobierz
Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT - ułatwienia czy utrudnienia? Małgorzata Militz
Pobierz
Vademecum Doradcy Podatkowego - materiały na Konferencję VAT 2014
Pobierz

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Iwona Kaczorowska

tel. +48 600 940 063

iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

Joanna Kozerska

Specjalista ds. szkoleń i konferencji tel. 22 535 81 19 tel. kom. 728 396 892 e-mail: jkozerska@wolterskluwer.pl

Katarzyna Rajska

Asystent ds. marketingu Rynek doradców podatkowych i biegłych rewidentów tel. 22 535 83 46 e-mail: krajska@wolterskluwer.pl

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Przegląd Podatkowy
Partner merytoryczny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Iwona Kaczorowska, tel. +48 600 940 063, iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com