Konferencja

Dowody w postępowaniu podatkowym. Dochody z nieujawnionych źródeł przychodów.

Dowody w postępowaniu podatkowym. Dochody z nieujawnionych źródeł przychodów.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Rok 2013 obfituje w wiele zmian prawa podatkowego. Do tego dochodzą jeszcze zmiany związane z funkcjonowaniem wielu zawodów, w tym doradców podatkowych, zmierzające  generalnie do rozszerzenia kręgu osób mających prawo do wykonywania wybranych czynności doradztwa podatkowego. Jest to czas, w którym dla doradców podatkowych będą się na rynku liczyć przede wszystkim takie wartości jak profesjonalizm, rzetelność , umiejętność zaoferowania kompleksowej obsługi dla przedsiębiorcy oraz wysokie kwalifikacje.

Wszystkie te cechy mają sprawić, że doradca podatkowy będzie najlepszym na rynku reprezentantem i partnerem klienta – przedsiębiorcy, który w razie sporu z organem skarbowym, będzie mógł w pełni polegać na kunszcie zawodowym swojego  doradcy.

Nadchodzący cykl seminariów będzie w całości poświęcony zagadnieniom związanym z budowaniem wiedzy i kwalifikacji doradcy podatkowego w zakresie procedury podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodowej oraz zagadnień związanych z kontrolą i postępowaniem podatkowym dotyczącym dochodów nieujawnionych.

Udział w seminarium umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin.

Szczegóły konferencji

Program

Program

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.05 Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników
10.05 - 11.30

Dowody w postępowaniu podatkowym

dr Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy

11.30 - 12.00 Wystąpienie sponsora
12.00 - 12.30 Lunch
12.30 - 12.50 Lex Navigator Procedury Podatkowe - jak bezpiecznie, zgodnie z prawem i praktyką podatkową interpretować nawet najtrudniejsze przepisy materialnego i procesowego prawa podatkowego – wystąpienie organizatora
12.50 - 14.20

Dowody w postępowaniu podatkowym. Kontrola i postępowanie podatkowe dotyczące dochodów nieujawnionych

dr Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy

14.20 - 14.35 Przerwa kawowa
14.35 - 16.00 Kontrola i postępowanie podatkowe dotyczące dochodów nieujawnionych
dr Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy

Cele

Cele

Dowody w postępowaniu podatkowym

 • Zagadnienia ogólne dotyczące dowodów i postępowania dowodowego w sprawach podatkowych
 • Fazy gromadzenia materiału dowodowego
 • Zasady postępowania dowodowego – posługiwanie się dowodami pochodzącymi z innych postępowań
 • Wykorzystywanie środków zaskarżenia w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi przeprowadzania dowodów

Kontrola i postępowanie podatkowe dotyczące dochodów nieujawnionych

 • Orzeczenie TK dotyczące dochodów nieujawnionych – znaczenie dla podatników i pełnomocników
 • Wątpliwości dotyczące pochodzenia zgromadzonego mienia jako źródła finansowania wydatków
 • Problemy proceduralne przy sprawach dotyczących dochodów nieujawnionych
 • Wybrane problemy dowodowe w postępowaniu podatkowym w sprawie dochodów nieujawnionych

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.  Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

 • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
 • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Patroni medialni

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

 • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
 • pracowników organów podatkowych
 • prawników
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Rynek podatkowy

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Przegląd Podatkowy
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com