Konferencja

II Forum Podatkowo-Księgowe

II Forum Podatkowo-Księgowe
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W tej edycji Forum otworzy wystąpienie plenarne w formule wykładu na temat podatkowych i księgowych rozliczeń kosztów w czasie.

Ponadto proponujemy Państwu możliwość udziału w dwóch równoległych ścieżkach tematycznych.

1. Ścieżka PODATKOWA to wykłady poświęcone takim zagadnieniom, jak:

 • Optymalizacja podatkowa transakcji transgranicznych
 • Optymalizacja podatkowa przy zmianie formy prawnej
 • Optymalizacja opodatkowania przy zastosowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

2. Ścieżka KSIĘGOWA gwarantuje udział w następujących referatach:

 • Podatek dochodowy odroczony jako skutek różnic w rachunkowości i prawie podatkowym
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle zasad rachunkowości, wpływ prawa podatkowego na ich wycenę – część I i II

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych – w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

Wśród prelegentów

prof. dr hab. Ewa Walińska

Profesor w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej.

Alicja Borodziewicz

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w tematyce związanej z VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Katarzyna Modrzejewska

Doradca podatkowy, partner i prezes w spółce Horsh Sp. z o.o. Wcześniej kierownik we wrocławskim oddziale Rodl & Partner oraz pracownik Ernst & Young.

dr Artur Mudrecki

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 7 lat orzekający w Izbie Finansowej NSA w Warszawie.

Krzysztof J. Musiał

Doradca podatkowy. Wykonuje zawód od 1991 r. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie prawa podatkowego.

dr Agnieszka Wencel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego). Konsultant i współautorka projektów z zakresu rachunkowości.

Szczegóły konferencji

Program

Program

To, co wyróżnia tę edycję konferencji to nowy, tematycznie scalony program oraz osoby samych prelegentów.

Oferowane wystąpienia kierujemy do dyrektorów finansowych dużych firm, głównych księgowych, pracowników działów prawnych i finansowych, członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, doradców podatkowych, radców prawnych i pracowników kancelarii prawnych oraz praktyków prawa podatkowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

 

08.30 - 09.30 Rejestracja uczestników - zapraszamy na kawę
09.30 - 11.00 Podatkowe i księgowe rozliczanie kosztów w czasie - prof. dr hab. Ewa Walińska i sędzia NSA dr Artur Mudrecki
11.00 - 11.30 PRZERWA KAWOWA
  ŚCIEŻKA PODATKOWA ŚCIEŻKA KSIĘGOWA
11.30 - 12.45 Optymalizacja podatkowa transakcji transgranicznych - doradca podatkowy Katarzyna Modrzejewska Podatek dochodowy odroczony jako skutek różnic w rachunkowości i prawie podatkowym
- dr Agnieszka Wencel
12.45 - 13.45 LUNCH
13.45 - 15.00 Optymalizacja podatkowa przy zmianie formy prawnej - doradca podatkowy Alicja Borodziewicz Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle zasad rachunkowości, wpływ prawa podatkowego na ich wycenę (1) - dr Agnieszka Wencel
15.00 - 15.15 PRZERWA KAWOWA
15.15 - 16.30 Optymalizacja opodatkowania przy zastosowaniu spółki komandytowo-akcyjnej - doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle zasad rachunkowości, wpływ prawa podatkowego na ich wycenę (2) - dr Agnieszka Wencel
16.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prelegenci

Prelegenci

prof. dr hab. Ewa Walińska

Profesor w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej. Członek m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i European Accounting Association (EAA). Współautorka m.in. pierwszego w Polsce tłumaczenia międzynarodowych standardów rachunkowości; projektów dotyczących rachunkowości zarządczej, polityki rachunkowości oraz planów kont w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach. Od początku lat 90. obszarem jej badań naukowych stała się rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania polskich rozwiązań prawa bilansowego do wymogów Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Trener współpracujący z czołowymi firmami edukacyjnymi. Autorka ponad 200 artykułów, 10 książek oraz współautorka 31 pozycji książkowych z dziedziny rachunkowości.

Alicja Borodziewicz

Doradca podatkowy. Wcześniej kierownik zespołu podatkowego w kancelarii Rodl & Partner. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek. Specjalizuje się w tematyce związanej z VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uczestniczy w przeglądach podatkowych spółek oraz doradza w zakresie zmian strukturalnych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego publikowanych na rynku polskim i niemieckim. Współpracownik firm szkoleniowych.

Katarzyna Modrzejewska

Doradca podatkowy, partner i prezes w spółce Horsh Sp. z o.o. Wcześniej kierownik we wrocławskim oddziale Rodl & Partner oraz pracownik Ernst & Young. Były członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z optymalizacją podatkową. Absolwentka Wydziału Zarządzania Finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. VAT w Unii Europejskiej, współautorka Komentarza do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Obrotu towarami w Unii Europejskiej. Współpracuje z firmami szkoleniowymi, prowadząc wykłady prawa podatkowego.

dr Artur Mudrecki

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 7 lat orzekający w Izbie Finansowej NSA w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor ponad 75 publikacji poświęconych głównie podatkom i procedurze administracyjnej i sądowo-administracyjnej. Członek Stowarzyszenia Prawa Finansowego „AUREUS” przy Uniwersytecie Opolskim.

Krzysztof J. Musiał

Doradca podatkowy. Wykonuje zawód od 1991 r. Autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie prawa podatkowego. W latach 1995–1997 członek zespołu w Instytucie Finansów ds. oceny polskiego systemu podatkowego. W latach 1995–1998 członek, w imieniu Polski, Commitee Fiscal Confederation Fiskale Europene w zespole podatków pośrednich. Ekspert sejmowej komisji finansów publicznych w sejmie ostatnich dwóch kadencji. Senior Partner w Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi we Wrocławiu, Szef zespołu podatkowego w CWW – Cetera, Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów we Wrocławiu. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z administracją skarbową i celną przed sądami administracyjnymi oraz doradztwem podatkowym w zakresie fuzji i przejęć, jak również na rynku finansowym.

dr Agnieszka Wencel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego), adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, doświadczony wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej (m.in. trener na Kursie z MSFF akredytowanym przez ACCA). Konsultant i współautorka projektów z zakresu rachunkowości dla polskich spółek. Autorka i współautorka wielu publikacji z rachunkowości finansowej i zarządczej. Jej zainteresowania naukowe związane są ze współczesną sprawozdawczością finansową oraz zarządzaniem podatkami.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy

Horsh Sp. z o.o.

Horsh Sp. z o.o. jest spółką, którą tworzy grono specjalistów o dużej wiedzy i doświadczeniu, pragnących zaoferować klientom bezpieczeństwo prowadzonej działalności, możliwość wyboru optymalnych rozwiązań podatkowo-prawnych oraz kompleksowość świadczonych usług. Zapewniamy analizę każdego projektu pod kątem podatkowym, prawnym i księgowym, skupiamy się na jak najpełniejszym zrozumieniem sytuacji i oczekiwań klienta w celu zaoferowania optymalnych działań o najwyższej jakości. Specjalizujemy się w optymalizacjach podatkowych.

Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi

Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi jest kancelarią doradztwa podatkowego z siedzibą we Wrocławiu. Partnerzy w kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Senior Partner – Krzysztof J. Musiał – wykonuje zawód doradcy podatkowego od 1991 r., zaś Partner – Joanna Masojć od 2000 r.

Specjalnością kancelarii jest prowadzenie sporów z organami administracji - zarówno na płaszczyźnie prawa podatkowego, jak również na płaszczyźnie postępowania sądowo-administracyjnego. Kancelaria w osobach swoich partnerów poprowadziła ok. 2500 sporów z administracją i rocznie reprezentuje swoich klientów w ponad 200 sporach sądowych.

Druga płaszczyzną, w której specjalizuje się kancelaria, są przekształcenia oraz fuzje i przejęcia w celu optymalizacji podatkowej. Kancelaria brała udział w ponad 100 procesach przekształceń podmiotów, których jednym z celów była optymalizacja podatkowa - czy to na rynku krajowym, czy też transgraniczna. W ramach procesów przekształceniowych kancelaria ma doświadczenie w zakresie wprowadzania podmiotów na rynek publiczny.

Kancelaria w ramach swojej praktyki sądowo-administracyjnej brała udział w imieniu swoich klientów w wypracowywaniu stanowisk związanych z opodatkowaniem aportów, opodatkowywaniem instrumentów finansowych i właścicielskich oraz zysków uzyskiwanych przez wspólników spółek prawa handlowego.

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce działa od 1991 roku na rzecz integracji środowiska rachunkowości oraz rozwoju kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Fundacja podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów.

Jedną z głównych form realizacji celów statutowych jest działalność szkoleniowa prowadzona przez Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.

Naszą misją jest działanie na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu:

 • rachunkowości,
 • finansów,
 • zagadnień kadrowo-płacowych,
 • umiejętności interpersonalnych i zarządczych.

W oparciu o długoletnie doświadczenie biznesowe i wiedzę zdobytą podczas realizacji przeszło pięciu tysięcy szkoleń otwartych, licznych projektów zamkniętych oraz międzynarodowych warsztatów pod patronatem Fundacji Rozwoju Rachunkowości, w 2009 roku powzięta została decyzja o rozszerzeniu działalności o profesjonalne usługi doradcze, umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Wachlarz dostarczanych przez Grupę FRR świadczeń wzbogacił się o ofertę doradztwa gospodarczego, kancelarię księgową, a także, poprzez współpracę z akredytowanymi przez Fundację Rozwoju Rachunkowości kancelariami podatkowymi, kompleksową obsługę doradztwa podatkowego.

Partnerzy merytoryczni

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Vademecum Głównego Księgowego

Vademecum Głównego Księgowego to publikacja elektroniczna prezentująca informacje z dziedziny prawa podatkowego i rachunkowości oraz wybrane elementy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa Unii Europejskiej.

Patroni medialni

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

 • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
 • pracowników organów podatkowych
 • prawników
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

PIT.pl

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w II Forum Podatkowo-Księgowym, które odbędzie się 22 marca 2012 r. w centrum konferencyjnym Businessman Institute w Warszawie.

Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Partnerami merytorycznymi konferencji są publikacje elektroniczne dedykowane osobom zawodowo zajmującym się zagadnieniami podatkowymi i księgowymi: Vademecum Doradcy Podatkowego oraz Vademecum Głównego Księgowego. Patronem medialnym jest miesięcznik Przegląd Podatkowy.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Iwona Kaczorowska

tel. +48 600 940 063

iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

Eliza Dziołak

Kierownik ds. szkoleń i konferencji Tel. 22 535 80 75 e-mail: eDziolak@wolterskluwer.pl

Ewa Lewicka

Project Manager tel. 22 535 83 07, 0 692 466 515 elewicka@wolterskluwer.pl

Agnieszka Ciećwierz

specjalista ds. reklamy tel. 22 535 81 71, 0 795 143 317 aciecwierz@wolterskluwer.pl

Marta Olczak

Project Sales Manager tel. 22 535 81 84, 0 728 323 629 molczak@wolterskluwer.pl

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Przegląd Podatkowy
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Iwona Kaczorowska, tel. +48 600 940 063, iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com