Interpretacje podatkowe w orzecznictwie sądów administracyjnych

Interpretacje podatkowe w orzecznictwie sądów administracyjnych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Legitymacja procesowa do złożenia wniosku o interpretację indywidualną :
  • pojęcie "zainteresowanego",
  • związek między "zainteresowanym", a funkcją ochronną interpretacji,
  • bezprzedmiotowość postępowania wszczętego wnioskiem innego podmiotu, niż "zainteresowany".
 2. Metodyka składania wniosków - stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe :
  • dowody na potwierdzenie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
  • związanie organu i sądu stanem faktycznym,
  • uzupełnianie stanu faktycznego po wydaniu interpretacji.
 3. Metodyka składania wniosków - własne stanowisko w sprawie :
  • zasada budzenia zaufania do organów podatkowych w postępowaniu "interpretacyjnym",
  • zasadność przedstawienia "pełnej oceny prawnej" we wniosku,
  • obowiązek doprecyzowania stanu faktycznego,
  • skutki zbytniej ogólnikowości wniosku,
  • przywoływanie poglądów orzecznictwa we wniosku.
 4. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej po zakończeniu kontroli podatkowej, a przed wszczęciem postępowania podatkowego.
 5. Cechy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej :
  • postępowanie dowodowe w postępowaniu "interpretacyjnym",
  • związanie organu stanem faktycznym podanym we wniosku,
  • pełnomocnik w postępowaniu "interpretacyjnym".
 6. Termin wydania interpretacji indywidualnej i interpretacja "milcząca" :
  • pojęcie "wydania interpretacji",
  • złożenie wniosku bezpośrednio do Ministra Finansów, a termin wydania interpretacji.
 7. Pozostawieniu wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia :
  • postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
  • problematyka zaskarżania postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
  • głębokość możliwych zarzutów wobec postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia,
  • wadliwość lub nieważność postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, a wydanie interpretacji "milczącej".
 8. Niezbędne cechy interpretacji indywidualnej :
  • ocena stanowiska prawnego wnioskodawcy,
  • jednoznaczność interpretacji,
  • uzasadnienie prawne interpretacji,
  • skutki wykroczenia interpretacji poza przedmiot sprawy.
 9. Interpretacja indywidualna, a wykładnia prawa formalnego.
 10. Interpretacja indywidualna, a przepisy ustaw "niepodatkowych".
 11. Interpretacja indywidualna, a przepisy prawa obowiązujące w innych krajach.
 12. Uwzględnianie przepisów unijnych przy wydawaniu interpretacji indywidualnych.
 13. Interpretacja indywidualna, a optymalizacja podatkowa :
  • funkcja interpretacji indywidualnych,
  • ograniczenie rzeczowe zasięgu interpretacji indywidualnych.
 14. Funkcja ochronna interpretacji indywidualnych :
  • tożsamość stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a funkcja ochronna interpretacji,
  • zasięg funkcji ochronnej wobec kontrahentów wnioskodawcy,
  • zasięg czasowy funkcji ochronnej,
  • zasięg funkcji ochronnej przy powtarzających się stanach faktycznych.
 15. Sukcesja prawna funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej.
 16. Zaskarżanie interpretacji indywidualnych i kontrola sądowa ich zgodności z prawem :
  • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • odpowiedź organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • rola sądu administracyjnego w kontroli interpretacji,
  • "wykonalność" interpretacji,
  • dopuszczalność uchylenia interpretacji w części,
  • wpływ zmienności prawa w czasie na interpretację,
  • problem "strony przeciwnej" w zaskarżaniu interpretacji,
  • skarga kasacyjna w sprawie interpretacji indywidualnej.
 17. Zmiana zaskarżonej interpretacji indywidualnej przez sąd administracyjny na niekorzyść wnioskodawcy.
 18. Wniosek o wydanie kolejnej interpretacji indywidualnej w tym samym stanie faktycznym.
 19. Tryb zmiany interpretacji indywidualnej przez organ.

Cele

Cele

Wskazanie korzyści płynących z uzyskanych interpretacji indywidualnych, wskazanie sposobu postępowania przy składaniu wniosków i zaskarżaniu niekorzystnych interpretacji indywidualnych, eliminacja pułapek związanych z formalizmem składania wniosków, zapoznanie słuchaczy z najnowszymi liniami orzeczniczymi w zakresie kontroli sądowoadministracyjnej interpretacji indywidualnych. 

Prelegenci

Prelegenci

male

Marek Kwietko-Bębnowski

Doradca podatkowy od 1989 r., w latach 2002-2010 członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w tym jej wiceprzewodniczący odpowiedzialny za współpracę z parlamentem i ministerstwem finansów, członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego II, III i V kadencji, autor artykułów o tematyce podatkowej, współautor komentarza do ustawy o doradztwie podatkowym (2010) i autor książki "Ordynacja podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji" (2013), wykładowca na szkoleniach o tematyce podatkowej.

Odbiorcy

Odbiorcy

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane do osób zawodowo zajmujących się podatkami w firmach (doradcy podatkowi, radcy prawni, księgowi, członkowie zarządów, przedsiębiorcy). Cena obejmuje: indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia materiały szkoleniowe zaświadczenie ukończenia szkolenia serwis kawowy i lunch

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com