dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze
Konferencja

IV Edycja Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych

IV Edycja Cyklu Seminariów dla Doradców Podatkowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Na program składa się cykl 6 konferencji w różnych miastach w Polsce, których wspólnym tematem jest rola orzecznictwa sądowego, natomiast podczas każdego z tych spotkań zostaną zaprezentowane orzeczenia i ich praktyczne konsekwencje w różnych dziedzinach prawa podatkowego.


Do udziału w programie zaprosiliśmy sędziów NSA, których wiedza, doświadczenie orzecznicze i dorobek piśmienniczy gwarantują najwyższą jakość merytoryczną wykładu oraz staranny dobór prezentowanych spraw.

Program szkoleniowy obejmuje analizę orzeczeń z zakresu podatku VAT, obu podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej i jest efektem współpracy między Wolters Kluwer Polska a Krajową Izbą Doradców Podatkowych.Patronem merytorycznym programu szkoleniowego jest Vademecum Doradcy Podatkowego, LEX Navigator Procedury Podatkowe oraz czasopismo Przegląd Podatkowy.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin i zostanie potwierdzony otrzymaniem stosownego certyfikatu uczestnictwa.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego

 • Przegląd orzecznictwa z zakresu różnych dziedzin prawa i procedury podatkowej (VAT, podatki dochodowe, Ordynacja podatkowa,
 • Wpływ rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa,
 • Kontekst zmian w przepisach na 2013 i kolejne lata.
09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Powitanie i rozpoczęcie konferencji
10.10 – 12.00 VAT, prelegent: Adam Bącal, sędzia NSA, cz. I
12.00 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.15 Rozwiązania informacji prawnej Wolters Kluwer Polska dla doradców podatkowych – Vademecum Doradcy Podatkowego, Lex Navigator Procedury Podatkowe – Maciej Krajewski, dyrektor  ds. rynku doradców podatkowych Wolters Kluwer Polska S.A.
13.15 – 14.00 VAT, prelegent: Adam Bącal, sędzia NSA, cz. II
14.00-14.15 Przerwa kawowa
14.15 – 15.45 VAT, prelegent: Adam Bącal, sędzia NSA, cz. III
ok. 15.45 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

 • Prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych oraz TS EU w sprawach z zakresu podatków dochodowych, VAT oraz Ordynacji podatkowej
 • Omówienie konsekwencji komentowanych wyroków dla praktyki stosowania prawa podatkowego
 • Przedstawienie skutków przyjętych interpretacji w kontekście planowanych zmian w przepisach podatkowych
 • Przedstawienie linii orzeczniczych w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego, wynikających z dotychczasowej praktyki orzeczniczej
 • Pogłębienie kompetencji doradców podatkowych w sprawach związanych z procedurą podatkową i sądowo-administracyjną na przykładzie konkretnych zagadnień materialnoprawnych 
 • Wzrost kompetencji doradców podatkowych w zakresie zagadnień związanych z prawidłową interpretacją zdarzeń prawnych kreowanych w drodze wykładni orzeczniczej

Prelegenci

Prelegenci

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Maciej Jaśniewicz

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od marca 2013 r. Sędzia i asesor Sądów Rejonowych w Poznaniu i Wrześni w latach 1994-2004, w których orzekał w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych. Sędzia i asesor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu latach 2005-2013. Autor artykułów i glos z zakresu prawa spadkowego, procedury cywilnej i prawa podatkowego. W latach 2012-2016 członek Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów: notarialnego, radcowskiego i adwokackiego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Do Spraw Doradztwa Podatkowego.

male

Sylwester Marciniak

Sędzia NSA, wykładowca na szkoleniach i konferencjach dla doradców podatkowych, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego”, autor szeregu publikacji z zakresu m.in. Ordynacji podatkowej.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.  Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

 • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
 • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

 • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
 • pracowników organów podatkowych
 • prawników
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Patroni medialni

PIT.pl

Forum Biznesu

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Partner merytoryczny
Przegląd Podatkowy
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com