dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Najnowsze zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - skutki prawne i praktyczne dla doradców podatkowych

Najnowsze zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - skutki prawne i praktyczne dla doradców podatkowych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I. Zakres sądowej kontroli administracji z uwzględnieniem zmian dokonanych nowelizacją p.p.s.a.

II. Strony postępowania sądowo-administracyjnego

 • Strona a uczestnik postępowania sądowo-administracyjnego
 • Nowa pozycja procesowa doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym
 • Reprezentacja organu przed sądem administracyjnym


III. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

 • Obowiązki profesjonalnego pełnomocnika
 • Odpowiedź na skargę
 • Postępowanie uproszczone i mediacyjne


IV. Uprawnienia orzecznicze sądu I instancji

 • Kasacyjne
 • Reformacyjne


V. Zaskarżanie orzeczeń sądu I instancji

 • Wybrane problemy postępowania międzyinstancyjnego
 • Skarga kasacyjna jako sformalizowany środek odwoławczy (przymus adwokacko-radcowski, elementy konstrukcyjne skargi kasacyjnej, opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej)
 • Zażalenie


VI. Uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym
 • Uprawnienia kasacyjne
 • Uprawnienia reformacyjne


VII. Środki dyscyplinującego oddziaływania na administrację publiczną

 • Grzywna
 • Przyznanie skarżącemu sumy pieniężnej
 • Wydanie orzeczenia w miejsce organu
 • Sygnalizacja


Podczas szkolenia gwarantujemy:

 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie postępowania sadowo-administracyjnego
 • 100% rzeczowych porad opartych na konkretnych przypadkach
 • możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem

Cele

Cele

1. Zapoznanie się z licznymi zamianami legislacyjnymi w ustawie PostAdmU.
2. Poznanie praktycznych aspektów zapobiegania naruszeniom przepisów postępowania, których wystąpienie powoduje nieskuteczność wniesionego środka zaskarżenia.

Korzyści

Korzyści

Poznanie kryteriów i trybu dokonywania kontroli aktów i czynności organów administracji publicznej przez sądy administracyjne, a także zasad sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym po znowelizowaniu przepisów.

Wykładowcy

Wykładowcy

male

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, od 1997 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Ogólnoadministracyjnej, w latach 1995 - 1997 Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1998 - 2008 wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, od 2007 r. Przewodniczący Rady Naukowej Letnich Warsztatów Doktoranckich. Autor i współautor ponad 180 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos), w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Od 1985 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego na aplikacji radcowskiej w Łodzi, mając duże doświadczenie w zakresie przygotowania aplikantów do egzaminu końcowego. Od wielu lat prowadzi również, cieszące się uznaniem i dużym zainteresowaniem, wykłady na szkoleniach organizowanych dla sędziów, radców prawnych, doradców podatkowych i funkcjonariuszy administracji publicznej.

Odbiorcy

Odbiorcy

Doradcy podatkowi i inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Miejsce: Katowice

PARK HOTEL DIAMENT KATOWICE ****
ul. Wita Stwosza 37
40-042 Katowice
tel.:+48 32 720 00 00

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com