Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, licząca niespełna 24 artykuły, naszpikowana jest zwrotami niedookreślonymi, często odnoszącymi się do wiedzy z innych dziedzin i gałęzi prawa. Podczas szkolenia omówienie zostaną praktyczne problemy związane z opodatkowaniem obiektów budowlanych oraz gruntów. Omówione zostaną obszary ryzyka, wybrane wyroki z pokaźnego już orzecznictwa, stanowiska organów podatkowych. 
Po szkoleniu uczestnik powinien samodzielnie określić obszary ryzyka podatkowego związanego z tym podatkiem oraz posiadać wiedzę pozwalającą na prawidłowe jego zadeklarowanie. 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

I. Podstawowe zakres wiedzy wykraczający poza obszar ustawy, :

 1. plany zagospodarowania przestrzennego,
 2. ewidencja gruntów i budynków,
 3. księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
 4. zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
 5. prawa i obowiązki podatnika podczas kontroli podatkowej,
 6. wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa,
 7. wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku,
 8. przedawnienie zobowiązań podatkowych,
 9. odpowiedzialność karno-skarbowa.


II. Prawo budowlane a podatek od nieruchomości:

 1. podstawowe definicje podstawy opodatkowania - absurdy,
 2. próba zdefiniowania zwrotów niedookreślonych - czy poparcie wiedzą ekspercką jest wystarczające ?
 3. błędy legislacyjne w "słowniczku" ustawy Prawo budowlane - wyrok trybunału,
 4. zmiany w ustawie Prawo budowlane a ich wpływ na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.


III. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości (orzecznictwo):

 1. budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
 2. budynki budowle i grunty niewykorzystywane "ze względów technicznych",
 3. budowle i urządzenia budowlane im towarzyszące,
 4. urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
 5. trwałość związania z gruntem,
 6. sieci telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, elektroenergetyczne, kable,
 7. pojęcie pasa drogowego, oświetlenie drogi,
 8. drogi wewnętrzne i drogi leśne,
 9. tymczasowe obiekty budowlane: namioty, barakowozy itp.
 10. inne budowle.


IV. Wyliczenie podstawy opodatkowania:

 1. powierzchnia użytkowa budynku,
 2. powierzchnia gruntów, zbiorników wodnych,
 3. określenie wartości budowli, w tym określenie wartości rynkowej przez biegłego,
 4. współwłasność,
 5. budynki i budowle częściowo zajęte na działalność gospodarczą,
 6. omówienie katalogu zwolnień.


V. Obowiązki podmiotu:

 1. podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
 2. najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
 3. bezumowne korzystanie z nieruchomości.


VI. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:

 1. ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego wynikające z Ordynacji podatkowej,
 2. wybudowanie, nabycie nieruchomości, a moment powstania obowiązku podatkowego,
 3. wpływ sprzedaży, likwidacji, darowizny na zmniejszenie podstawy opodatkowania,
 4. deklaracje w podatku od nieruchomości,
 5. terminy zapłaty podatku.


VII. Ewidencja podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych:

 1. podatek od nieruchomości jako koszt podatkowy,
 2. rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie - przykład.

Prelegenci

Prelegenci

male

Łukasz Zarzycki

Łukasz Zarzycki: Biegły rewident, doradca podatkowy, biegły sądowy z zakresu podatków i rachunkowości oraz wypłacalności podmiotów gospodarczych, syndyk, doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Swoje doświadczenie zdobywał w znanych kancelariach audytorskich i doradztwa podatkowego na stanowiskach konsultanta podatkowego oraz audytora. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach głównego księgowego oraz dyrektora działu usług rachunkowości. Wykładowca na kursach i seminariach z dziedziny rachunkowości i podatków. Autor współpracujący z ABC vademecum głównego księgowego oraz ABC vademecum biegłego rewidenta.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com