Vat w jednostkach samorządu terytorialnego

Vat w jednostkach samorządu terytorialnego
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Jednostka samorząd terytorialnego jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) - (podmiotowy zakres opodatkowania)
  • przesłanki warunkujące uzyskanie statusu podatnika
  • - definicja podatnika podatku VAT 
   - działalność gospodarcza a status podatnika 
   - uznanie za działalność gospodarczą transakcji wykonywanych okazjonalnie 

  • przesłanki warunkujące wyłączenie z kategorii podatników podatku VAT
  • - podstawowa zasada: opodatkowanie, czy wyłączenie z opodatkowania?
   - posiadanie statusu organu władzy publicznej
   - publicznoprawny charakter czynności wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  • Podatnikiem podatku od towarów i usług jest gmina, czy urząd gminy?
 2. Rodzaje działalności podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a podatek VAT - (przedmiotowy zakres opodatkowania)
  • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego
  • działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej
  • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.
 3. Wpływ prawa ochrony konkurencji na przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego statusu podatnika podatku od towarów i usług
 4. Zakres harmonizacji polskich przepisów dotyczących przyznania organom władzy publicznej statusu podatnika podatku od towarów i usług z przepisami prawa UE
  • rozbieżności polskich przepisów z prawem UE w zakresie przyznania statusu podatnika VAT
  • - zwolnienie z opodatkowania czynności wykonywanych w ramach zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego 
   - przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego statusu podatnika VAT a wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych 
   - kryterium "znaczącego zakłócenia konkurencji" 

  • zakres prawa jednostek samorządu terytorialnego do bezpośredniego stosowania przepisów Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przy rozliczaniu podatku VAT.
 5. Odliczanie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
  • z wykorzystaniem bezpośredniej alokacji
  • przy użyciu metody proporcjonalnego odliczenia
  • praktyczne przykłady odliczenia podatku VAT w gminach m.in.:
  • - z tytułu poczynionych inwestycji, w tym inwestycji zaniechanych
   - w związku z wniesionymi aportami
   - w związku z obrotem nieruchomościami.  •  
  •  
 6. Kwalifikowalność podatku VAT w przypadku ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.
 7. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach partnerstwa publiczno prywatnego a problematyka podatku VAT .
 8. Sposoby rozliczania podatku VAT przez podmioty z sektora publicznego w wybranych krajach członkowskich UE.

Prelegenci

Prelegenci

female

Katarzyna Feldo

doradca podatkowy, menedżer w zespole podatków pośrednich w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i poza granicami Polski. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
Jest autorką szeregu artykułów poświęconych tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jest także autorką dwóch monografii książkowych, tj. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym oraz pozycji książkowej zatytułowanej "VAT w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym". 
W lutym 2012 r. została powołana przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli jako ekspert w zakresie weryfikacji poprawności rozliczeń podatku VAT w związku z inwestycjami dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym realizowanymi w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz przy wykorzystaniu funduszy unijnych). 
Katarzyna Feldo od kilku lat współpracuje z Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim, z Wydziałem Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz z Polską Akademią Nauk.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com