dostosowanie do infywidualnych potrzeb
dostosowanie do indywidualnych potrzeb
płatność po zrealizowanej usłudze
płatność po zrealizowanej usłudze

Vat w jednostkach samorządu terytorialnego

Vat w jednostkach samorządu terytorialnego
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Jednostka samorząd terytorialnego jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) - (podmiotowy zakres opodatkowania)
  • przesłanki warunkujące uzyskanie statusu podatnika
  • - definicja podatnika podatku VAT 
   - działalność gospodarcza a status podatnika 
   - uznanie za działalność gospodarczą transakcji wykonywanych okazjonalnie 

  • przesłanki warunkujące wyłączenie z kategorii podatników podatku VAT
  • - podstawowa zasada: opodatkowanie, czy wyłączenie z opodatkowania?
   - posiadanie statusu organu władzy publicznej
   - publicznoprawny charakter czynności wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  • Podatnikiem podatku od towarów i usług jest gmina, czy urząd gminy?
 2. Rodzaje działalności podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego a podatek VAT - (przedmiotowy zakres opodatkowania)
  • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego
  • działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej
  • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.
 3. Wpływ prawa ochrony konkurencji na przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego statusu podatnika podatku od towarów i usług
 4. Zakres harmonizacji polskich przepisów dotyczących przyznania organom władzy publicznej statusu podatnika podatku od towarów i usług z przepisami prawa UE
  • rozbieżności polskich przepisów z prawem UE w zakresie przyznania statusu podatnika VAT
  • - zwolnienie z opodatkowania czynności wykonywanych w ramach zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego 
   - przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego statusu podatnika VAT a wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych 
   - kryterium "znaczącego zakłócenia konkurencji" 

  • zakres prawa jednostek samorządu terytorialnego do bezpośredniego stosowania przepisów Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przy rozliczaniu podatku VAT.
 5. Odliczanie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego
  • z wykorzystaniem bezpośredniej alokacji
  • przy użyciu metody proporcjonalnego odliczenia
  • praktyczne przykłady odliczenia podatku VAT w gminach m.in.:
  • - z tytułu poczynionych inwestycji, w tym inwestycji zaniechanych
   - w związku z wniesionymi aportami
   - w związku z obrotem nieruchomościami.  •  
  •  
 6. Kwalifikowalność podatku VAT w przypadku ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych.
 7. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach partnerstwa publiczno prywatnego a problematyka podatku VAT .
 8. Sposoby rozliczania podatku VAT przez podmioty z sektora publicznego w wybranych krajach członkowskich UE.

Prelegenci

Prelegenci

female

Katarzyna Feldo

doradca podatkowy, menedżer w zespole podatków pośrednich w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i poza granicami Polski. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
Jest autorką szeregu artykułów poświęconych tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Jest także autorką dwóch monografii książkowych, tj. komentarza do ustawy o podatku akcyzowym oraz pozycji książkowej zatytułowanej "VAT w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym". 
W lutym 2012 r. została powołana przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli jako ekspert w zakresie weryfikacji poprawności rozliczeń podatku VAT w związku z inwestycjami dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym realizowanymi w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz przy wykorzystaniu funduszy unijnych). 
Katarzyna Feldo od kilku lat współpracuje z Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim, z Wydziałem Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz z Polską Akademią Nauk.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com