Konferencja

VI Edycja Forum Podatkowo-księgowego

VI Edycja Forum Podatkowo-księgowego
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W obecnych, trudnych realiach życia gospodarczego potencjalnie każdy podatnik może się znaleźć w sytuacji, gdy jego rozliczenia podatkowe zostaną zakwestionowane z uwagi na nieuczciwe działania biznesowego partnera. Ryzyko to jest szczególnie duże w VAT.

Właśnie na gruncie tego podatku upowszechniły się przestępcze procedery wykorzystujące prawo podatnika do odliczenia VAT naliczonego w celu niepłacenia podatku oraz do wyłudzania zwrotu podatku, w tym w szczególności w sytuacjach transgranicznych.

Jednym z takich procederów jest tzw. karuzela podatkowa, którą można określić jako sieć kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych. Wykorzystując w tym celu luki w przepisach, wyłudzają one z budżetu państwa zwroty VAT, który nigdy nie zostanie do budżetu wpłacony. Tracą budżet i uczciwi podatnicy.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych – w wymiarze 5 punktów za udział w całej konferencji.

Wśród prelegentów

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej.Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Szczegóły konferencji

Program

Program

09.00 - 09.30  

Powitalna kawa oraz rejestracja uczestników

09.30 - 10.45

Karuzele podatkowe i oszustwa w VAT istotnym ryzykiem prowadzenia działalności
Małgorzata Militz, doradca podatkowy

10.45 - 11.00

Przerwa kawowa

11.00 - 12.15

Nadużycie prawa w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adam Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

12.15 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.15

Odpowiedzialność karna skarbowa osób prowadzących rozliczenia podatkowe przedsiębiorców, z uwzględnieniem karuzel podatkowych
Wojciech Majkowski, radca prawny, doradca podatkowy

14.15 - 14.30

Przerwa kawowa

14.30 - 15.45

Specyfika postępowań w sprawach z zakresu VAT – zagadnienia dowodowe
dr Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy

15.45-16.00 

Dyskusja, zakończenie konferencji

Cele

Cele

Zarejestruj swój udział w naszej konferencji, jeżeli chcesz:

 • dowiedzieć się, jak nie dać się wciągnąć w tryby karuzeli,
 • chronić wizerunek swojej firmy i uniknąć potencjalnych problemów z instytucjami fiskalnymi,
 • poznać środki zapobiegające uwikłaniu się w karuzelę podatkową,
 • zminimalizować ryzyko udziału w oszukańczych transakcjach i poznać konsekwencje z nich wynikające na gruncie ordynacji podatkowej, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego i kodeksu spółek handlowych,
 • poznać stale powiększające się orzecznictwo polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszące się do przypadków wyłudzeń VAT i odpowiedzialności z tego tytułu.

Konferencja jest adresowana do doradców podatkowych, księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym, dla których interpretacja problemów wynikających ze stosowania przepisów prawa podatkowego stanowi istotny element codziennej aktywności zawodowej.

Prelegenci

Prelegenci

male

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ).

Wojciech Majkowski

Radca prawny, doradca podatkowy. Starszy menedżer w departamencie podatkowym KPMG w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców. W ciągu ostatnich kilku lat zaangażowany w kompleksową obsługę złożonych procesów restrukturyzacyjnych od strony podatkowej i prawnej. Autor licznych publikacji, w tym m.in. z zakresu prawa karnego skarbowego.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Vademecum Głównego Księgowego

Vademecum Głównego Księgowego to publikacja elektroniczna prezentująca informacje z dziedziny prawa podatkowego i rachunkowości oraz wybrane elementy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa Unii Europejskiej.

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Patroni honorowi

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.  Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

 • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
 • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Patroni medialni

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

 • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
 • pracowników organów podatkowych
 • prawników
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Podatki.abc.com.pl

Podatki.abc.com.pl to serwis dedykowany wszystkim podatnikom, a w szczególności osobom zawodowo zajmującym się rozliczaniem podatków i doradztwem podatkowym. Zawiera informacje o obowiązujących regulacjach z zakresu prawa podatkowego i projektowanych zmianach w nich, opinie ekspertów, omówienia najnowszego orzecznictwa w sprawach podatkowych i interpretacji wydawanych przez organy podatkowe a także materiały o szkoleniach i konferencjach dotyczących podatków i rachunkowości.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału w VI Forum Podatkowo-Księgowym jest przesłanie do Organizatora karty zgłoszenia za pośrednictwem internetu. Na kilka dni przed terminem VI Forum Podatkowo-Księgowym Organizator prześle uczestnikom potwierdzenie udziału wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych.

Płatność (w przypadku udziału na zasadach płatnych) następuje na podstawie faktury proforma wystawionej na kilka dni od dokonania zgłoszenia lub na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu realizacji VI Forum Podatkowo-Księgowym. Płatność na konto Wolters Kluwer SA powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Rezygnację z udziału w VI Forum Podatkowo-Księgowym przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w VI Forum Podatkowo-Księgowym nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem zjazdu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w VI Forum Podatkowo-Księgowym najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem VI Forum Podatkowo-Księgowym i nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

W razie wyczerpania limitu miejsc na VI Forum Podatkowo-Księgowym, informacja taka ukaże się na stronie internetowej.

Lokalizacja: 17 lutego 2016 r., Golden Floor Plaza Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Iwona Kaczorowska

tel. +48 600 940 063

iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

W sprawach organizacyjnych:

Agata Fiodorow Kierownik ds. szkoleń i konferencji Tel: 22 535 80 99 E-mail: afiodorow@wolterskluwer.pl

W sprawach marketingowych:

Marta Ciach Specjalista ds. Marketingu Tel: 728 323 661 E-mail: marta.ciach@wolterskluwer.com

W sprawach sponsoringu konferencji:

Marta Olczak Project Sales Manager Tel. 22 535 81 84 Kom. 728 323 629 E-mail: molczak@wolterskluwer.pl

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron honorowy
Patron medialny
Przegląd Podatkowy

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Iwona Kaczorowska, tel. +48 600 940 063, iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com