Konferencja

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Tegoroczna edycja spotkań dla przedstawicieli firm i obsługujących ich doradców podatkowych obejmuje dwa istotne bloki tematyczne: zagadnienia prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz omówienie planowanych zmian w podatku od towarów i usług na 2013 rok.

Podczas 5 spotkań w różnych miastach w Polsce, prelegenci – doświadczeni doradcy podatkowi – omówią ustrojowe i podatkowe przepisy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na terenie SSE, przedstawią praktykę ich stosowania popartą najciekawszym orzecznictwem sądowym oraz interpretacjami resortowymi jak również podzielą się swoimi praktycznymi doświadczeniami z prowadzenia spółek działających na terenie SSE. II blok tematyczny – ze względu na olbrzymią wagę zagadnień - będzie w całości poświęcony prezentacji proponowanych rozwiązań w podatku VAT, które wejdą w życie na przestrzeni 2013 roku.

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, podczas konferencji będzie możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się swoimi praktycznymi problemami w zakresie poruszanej tematyki oraz dyskusji w gronie praktyków stosujących przepisy podatkowe.

Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin.

Wśród prelegentów

Sylwia Rusinek

Prawnik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy.

Dariusz Malinowski

Doradca podatkowy, nr wpisu 00076, właściciel Kancelarii LEX MAL Doradztwo prawno-podatkowe w Sandomierzu, stały felietonista Przeglądu Podatkowego.

Szczegóły konferencji

Program

Program

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w konferencjach, podczas których dowiedzą się jak rozwiązywać nawet najtrudniejsze kwestie związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej prowadzonej w SSE oraz poznają kolejne odsłony przepisów o VAT. Dla uczestniczących w konferencjach doradców podatkowych będzie to okazja do wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących obsługi klientów strefowych, dowiedzenia się jak takiego klienta pozyskać, jak również poznania nadchodzących zmian w podatku od towarów i usług na 2013 rok.

09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.05 Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników
10.05 - 11.30

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych.
Sylwia Rusinek/Dariusz Malinowski doradca podatkowy (BLOK SSE)

11.30 - 12.00 Wystąpienie sponsora
12.00 - 12.30 Lunch
12.30 - 12.50 Lex Navigator Procedury Podatkowe - jak bezpiecznie, zgodnie z prawem i praktyką podatkową interpretować nawet najtrudniejsze przepisy materialnego i procesowego prawa podatkowego – wystąpienie organizatora
12.50 - 14.20 Zmiany w VAT, które wejdą w życie w 2013 roku
Dariusz Malinowski doradca podatkowy (BLOK VAT)
14.20 - 14.35 Przerwa kawowa
14.35 - 16.00

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych.
Sylwia Rusinek/Dariusz Malinowski doradca podatkowy (BLOK SSE)

Cele

Cele

Blok I: Specjalne Strefy Ekonomiczne – jak pozyskać klienta – przedsiębiorstwo działające na terenie SSE?

 • Pomoc publiczna na terenach specjalnych stref ekonomicznych - podstawy prawne
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE
 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy - obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej
 • Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego
 • Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu
 • Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów
 • Ustalenie dochodu (straty) na działalności zwolnionej i opodatkowanej
 • Zwolnienie z podatku dochodowego jako forma pomocy publicznej
 • Status przedsiębiorstwa, a wielkość zwolnienia z opodatkowania
 • Dyskontowanie
 • Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję
 • Omówienie planowanej nowelizacji przepisów strefowych

Blok II: VAT w 2013 roku – omówienie planowanych zmian w przepisach

 • Nowe definicje ustawowe
 • Pojęcie podatnika VAT
 • Nowe zasady dotyczące obowiązku podatkowego w VAT
 • Podstawa opodatkowania
 • Zmiana przepisów w zakresie stawek podatku
 • Odliczenie podatku naliczonego
 • Nowe zasady wystawiania faktur

Prelegenci

Prelegenci

Sylwia Rusinek

Prawnik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy (egzamin przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego oraz dwuletnie praktyki w organach podatkowych i w kancelarii doradztwa podatkowego). Zawodowo od 2000 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. r. w ramach prowadzonej indywidualnie Kancelarii zajmuje się m.in. doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo-administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi podmiotów strefowych. Wcześniej przez dziesięć lat pracownik biura prawnego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną odpowiedzialna m.in. za procedury udzielania i zmiany zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, kontroli przedsiębiorców strefowych oraz obsługi prawnej.

Dariusz Malinowski

Doradca podatkowy, nr wpisu 00076, właściciel Kancelarii LEX MAL Doradztwo prawno-podatkowe w Sandomierzu, stały felietonista Przeglądu Podatkowego, autor wielu opracowań z zakresu prawa podatkowego, wykładowca na konferencjach i szkoleniach

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 73 poz 443 z późn. zm). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.  Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:

 • Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
 • Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
 • Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 

Partnerzy

Partnerzy

Dr. Tax

Utworzona w 1976 firma Ringler Informatik SA, posiada ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji formularzy, włączając w to elektroniczne deklaracje podatkowe. Oprogramowanie Dr. Tax jest używane przez ponad 1,000,000 podatników oraz 18,000 doradców podatkowych i księgowych w Polsce, Szwajcarii, Austrii oraz Księstwie Lichtenstein. W gronie klientów Ringler Informatik SA znajdują się wiodące korporacje konsultingowe, banki oraz instytucje finansowe, a także organy administracji podatkowej.

Oprogramowanie Dr. Tax jest skonstruowane tak, by zapewnić użytkownikowi dostęp do kompletnego zestawu formularzy PIT, CIT, VAT, AKC i innych, a Tax Menadżer pozwala w bezpieczny sposób zarządzać klientami i formularzami. Dzięki wbudowanemu modułowi do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego deklaracje podatkowe mogą być w bezpieczny sposób przesyłane do serwerów Ministerstwa Finansów.

Pracują Państwo z formularzami podatkowymi? Naszym celem jest sprawienie aby Państwa praca stała się łatwiejsza oraz bardziej efektywna.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Partnerzy merytoryczni

Vademecum Doradcy Podatkowego

Vademecum Doradcy Podatkowego jest publikacją elektroniczną w przyjazny sposób prezentującą informacje z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX Context Podatki

LEX Context Podatki to program, który posiada najobszerniejszą bazę informacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów autorskich z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości. Liczne analizy, komentarze oraz interpretacje zostały przygotowane z uwzględnieniem zawodowych potrzeb pracowników największych korporacji, koncernów i dużych przedsiębiorstw a także kancelarii doradczych oraz firm konsultingowych. Program został przygotowany w wersji on-line.
 

LEX Navigator Procedury Podatkowe

LEX Navigator to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania. Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Patroni medialni

Przegląd Podatkowy

Przegląd Podatkowy

Czasopismo dla specjalistów! Najlepiej rozpoznawalny na rynku periodyk poświęcony tematyce podatkowej.

Wysoko oceniany przez:

 • doradców podatkowych i biegłych rewidentów
 • pracowników organów podatkowych
 • prawników
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r.  Czasopismo otrzymało rekomendację Forum Doradców Podatkowych oraz Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.

Forum Biznesu

PIT.pl

Capital24

Kariera prawnika

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
Partner
Partner
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron medialny
Przegląd Podatkowy
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com