Konferencja

Delegowanie pracowników za granicę - seminarium praktyczne

Delegowanie pracowników za granicę - seminarium praktyczne
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły konferencji

Program

Program

08:30 - 09:15 Rejestracja uczestników
Zapraszamy na poranną kawę!
09:15 - 09:30

Otwarcie konferencji
Małgorzata Skibińska – Product Manager Seminarium

09:30 - 11:00


Delegowanie pracowników w praktyce
- kwestie prawne, podatkowe i migracyjne

 • Definicja delegowania i dlaczego delegowanie sprawia tyle problemów?
 • Cykl życia „oddelegowania”
 • Oddelegowania a podróż służbowa
  - kiedy delegować, a kiedy wysyłać w podróż służbową?
 • O czym należy pamiętać wysyłając pracownika za granicę?
 • Podstawy obowiązków imigracyjnych
 • Opodatkowanie przy delegowaniu – przepisy ogólne i szczególne
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie opodatkowania
 • Jakie są obowiązki pracownika
 • Korporacyjne polityki podatkowe, w tym tzw. tax equalization
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w kontekście delegowania
 • Co to jest efektywne zarządzanie global mobility?
 • Jak zarządzać efektywnie oddelegowaniami i z jakich narzędzi można korzystać
   

Dr Karol Raźniewski, EY
Marta Dominiak-Sporna, EY
Emilia Piechota, EY
 

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 12:50


Delegowanie pracowników za granicę
–  jak uniknąć zarzutów ze strony ZUS
oraz zagwarantować przebieg procesu delegowania zgodnie z prawem:

 • Jak przygotować się do delegowania pracowników aby uniknąć zarzutów ze strony ZUS?
 • Czego najczęściej dotyczą kontrole prowadzone przez inspektorów ZUS w firmach delegujących pracowników?
 • Przebieg procesu uiszczania należności publicznoprawnych (składki ubezpieczeniowe, podatek) przy pracownikach oddelegowanych za granicę.

 

Piotr Popek
 

12:50 - 13:00


Kompendium wiedzy z zakresu
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


Wolters Kluwer

13:00 - 13:45 LUNCH
13:45 - 15:15


Delegowanie pracowników za granicę
–  kwestie związane z interpretacją przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego:

 • Omówienie przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług w obszarze zabezpieczenia społecznego.
 • Problemy interpretacyjne unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników za granicę w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 • Problemy z praktycznym stosowaniem prawa - dokumentowanie przebiegu ubezpieczenia przed oddelegowaniem pracowników za granicę.
 • Problemy polskich firm delegujących pracowników do pracy za granicę.
 • Zasady odliczania zapłaconych za granicą składek ubezpieczeniowych od podstawy opodatkowania w kraju.
 • Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową.

 

Piotr Popek
 

15:15 - 15:45

Praktyczne aspekty delegowania

Krzysztof Jakubowski, Sekcja Agencji Opieki

15:45 - 16:00 Dyskusja, zakończenie seminarium
16:00 - 17:00

Zwiedzanie wystawy

„Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia”

Cele

Cele

 • Jeśli PRZYGOTOWUJESZ SIĘ DO PROCESU DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW i nie wiesz od czego zacząć, aby uniknąć ewentualnych zarzutów ze strony organów kontrolujących polskich i zagranicznych
  →  podczas seminarium uzyskasz praktyczną wiedzę popartą doświadczeniem naszych ekspertów.
 • Jeżeli JUŻ DELEGUJESZ PRACOWNIKÓW i masz wiele problemów z intepretowaniem przepisów prawa unijnego lub już jesteś w czasie kontroli i nie wiesz jak argumentować nieprawidłowości
  →  podczas seminarium otrzymasz konkretną wiedzę i wskazówki, aby sprostać tym trudnościom. 


Jednym z wielu procesów, które trzeba przygotować, aby bez przeszkód funkcjonować na rynku międzynarodowym jest delegowanie pracowników, oczywiście przy założeniu, że firma decyduje się na delegowanie polskich pracowników za granicę.

 • Każdy pracodawca prowadzący działalność na polu międzynarodowym powinien znać rozwiązania prawne, które z jednej strony umożliwią delegowanie pracowników przy utrzymaniu kosztów pracy na optymalnym poziomie, a z drugiej strony pozwolą na uniknięcie ewentualnych zarzutów ze strony ZUS, US, jak również kontrolerów zagranicznych.
   
 • Bezpieczne delegowanie polega na pełnej świadomości, co do przepisów prawa pracy na rynku, na który jest delegowany pracownik, ale również zależności pomiędzy prawnymi rozwiązaniami obowiązującymi w Polsce i w państwie docelowym.

  Przy tych założeniach bezpieczne delegowanie = efektywne delegowanie.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna publikacja tworzona z myślą o Kadrowych. SPPiUS to narzędzia i wiedza, która pomaga radzić sobie z problemami kadrowymi i płacowymi. Gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach w przepisach oraz o ich praktycznym znaczeniu i zastosowaniu.

Zawiera analizy praktycznych tematów, kompleksowy zbiór aktów prawnych z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, aktywne wzory dokumentów, odpowiedzi na pytania użytkowników, stawki i wskaźniki, orzecznictwo sądów polskich i UE, stanowiska urzędów oraz kompleksowy pakiet informacji niezbędnych w pracy działu kadrowego.

W wersji on-line program jest aktualizowany codziennie.

Odwiedź stronę

Patroni honorowi

EY

Firma EY jest globalnym liderem w zakresie usług podatkowych, prawnych, audytorskich, transakcyjnych i doradczych. W ramach doradztwa podatkowego i prawnego świadczymy usługi m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, systemów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, delegowań, a także prawa pracy.

Nasi eksperci pomagają klientom m.in. w planowaniu polityki wynagrodzeń, opracowywaniu systemów wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, optymalizowaniu wynagrodzeń kadry menedżerskiej, audycie HR, doradztwie PIT i ZUS. Wspierają także firmy zagraniczne i ich pracowników w ustalaniu obowiązków podatkowych w ramach programów mobilności. Doradcy EY wspierają klientów w czasie kontroli podatkowych i ZUS, pomagają w budowaniu strategii na wypadek ewentualnych sporów, reprezentują podatników przed sądami administracyjnymi.

Prawnicy z Kancelarii Prawnej EY Law doradzają we wszystkich aspektach prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników i współpracowników.  Nasze doświadczenia obejmują m.in.  projektowanie umów o pracę i dot. cywilnoprawnych form zatrudnienia, dokumentacji w zakresie stosunku pracy, porady i dokumentację w zakresie delegowania pracowników, legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców. Projektujemy wewnątrzzakładowe regulacje prawne, kodeksy etyki i polityki, doradzamy w zakresie zbiorowych stosunków pracy.
W 2013 roku Dział Doradztwa Podatkowego EY został uznany za Największą Firmę Doradztwa Podatkowego wg przychodów w Rankingu "Rzeczpospolitej" oraz za Najlepszą Firmę Doradztwa Podatkowego w Rankingu "Dziennika Gazety Prawnej". Nasi eksperci zdobyli 8 indywidualnych wyróżnień, a czterech z nich zostało uznanych za najlepszych doradców podatkowych w Polsce w danej kategorii - m.in. podatki dochodowe oraz postępowania podatkowe i sądowe (ranking DGP, 2013).

Patroni medialni

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Odwiedź stronę

kadry.ABC.com.pl

Serwis prawny poświęcony tematyce kadrowej, prawu pracy, ubezpieczeniom społecznym i HR. Prezentowane są w nim praktyczne informacje dotyczące kadr i zarządzania kadrami, praktyczne analizy tematów kadrowych, odpowiedzi na problematyczne pytania, analizy i opinie ekspertów. Na bieżąco śledzi wszystkie najważniejsze zmiany w przepisach od początku procesu legislacyjnego aż po jego ukończenie i przedstawia skutki tych zmian w codziennej aktywności pracodawców i kadrowców. Przypomina o ważnych terminach i wydarzeniach kadrowych.W Serwisie omawiane jest najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje wydawane przez SN, NSA, MPiPS, ZUS oraz PIP, a także przedstawiane są opinie ekspertów i ich odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i bhp.

 

Na stronach Serwisu zamieszczane są informacje o szkoleniach i konferencjach z zakresu kadr i HR, które pomagają zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w tej dziedzinie. Prezentowana jest bogata oferta publikacji Wolters Kluwer poświęconych problematyce prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz HR.

Odwiedź stronę

 

Sekcja Agencji Opieki (SAO)

Sekcja Agencji Opieki (SAO) to organizacja zrzeszająca firmy realizujące usługi opiekuńcze nad osobami starszymi na rynku niemieckim, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ). Sekcja powstała w 2010 roku z inicjatywy agencji chcących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu promowania i wspierania legalnych form zatrudniania.

Dziś Sekcja Agencji opieki, to rozpoznawalne forum wymiany informacji oraz ceniony partner w rozmowach o kształcie obecnego i przyszłego otoczenia prawno-legislacyjnego, perspektywach delegowania pracowników za granicę oraz branży opiekuńczej w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Sekcja organizuje cykliczne spotkania swoich członków, którzy wymieniają się codziennym doświadczeniem i wiedzą. Dzięki skutecznemu wsparciu prawnemu z powodzeniem rozwiązuje problemy prawne. SAO ma także na celu edukowanie społeczeństwa o zagrożeniach, jakie rodzi podjęcie nielegalnego zatrudnienia oraz przeciwdziała zjawisku pracy na czarno. Zadania Sekcji Agencji Opieki realizowane są podczas corocznych, ogólnopolskich Konferencji, biznesowych śniadań i spotkań prasowych, na których pojawiają się autorytety ze świata polityki i biznesu. Z sukcesami wpływa na kształt przepisów prawnych, również unijnych. Współpracuje z największymi branżowymi stowarzyszeniami i prawnikami z Niemiec.

SAO obecnie skupia 17 agencji, które świadczą usługi z poszanowaniem najwyższych standardów, wartości i prawa. Jest silną i rozpoznawalną marką, zarówno na polskim  jak i niemieckim rynku.

Odwiedź stronę

praca.pl

Serwis rekrutacyjny Praca.pl powstał w 2004 roku.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą skoncentrowaną na tworzeniu i dostarczaniu wysokiej jakości usług e-rekrutacyjnych. Budujemy i rozwijamy efektywne, łatwe w obsłudze narzędzia, służące maksymalnie skutecznej komunikacji Pracodawców z potencjalnymi Kandydatami.

Od kilku lat jesteśmy portalem o ugruntowanej pozycji i silnie rozpoznawalnej na rynku marce.

Nasze największe atuty to ok. 2 mln Użytkowników, tysiące aktualnych ofert pracy każdego dnia, najlepszy adres domeny spośród wszystkich portali pracy. Praca.pl wraz z serwisami partnerskimi to gwarancja dotarcia do blisko 5 mln osób aktywnie poszukujących pracy.

Obserwując dynamikę zmian na polskim rynku pracy, wciąż rozwijamy portfolio naszych produktów. Staramy się z każdym dniem być bliżej potrzeb Naszych Klientów, gwarantując najwyższą jakość świadczonych usług.

Wspólnie z naszymi Klientami tworzymy jeden z najbardziej przyjaznych, efektywnych i nowoczesnych portali pracy w Polsce.

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Agata Fiodorow

tel. +48 22 535 80 99

agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Partner merytoryczny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com