Szkolenie online

Jak na bazie skutecznej i optymalnej kosztowo oferty motywacyjnej i wynagrodzeniowej dla pracowników (EVP – Employee Value Proposition) realnie pozyskiwać, utrzymywać i angażować pracowników?

Jak na bazie skutecznej i optymalnej kosztowo oferty motywacyjnej i wynagrodzeniowej dla pracowników (EVP – Employee Value Proposition) realnie pozyskiwać, utrzymywać i angażować pracowników?
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Obecnie na rynku pracy mamy do czynienia z ciągle rosnącymi płacami i dużą konkurencją o kandydatów do pracy. Wiąże się to z realnymi trudnościami z pozyskiwaniem, utrzymywaniem, satysfakcją, motywowaniem, angażowaniem i fluktuacją pracowników.

Pracodawcy i ich zespoły personalne poszukują inspiracji, jak budować skuteczne systemy wynagradzania i motywacyjne - realnie budujące silną i zintegrowaną społeczność pracowników zdolną do realizacji bieżących zadań i strategii firmy, optymalnie zarządzając budżetem.

Webinar zainspiruje do znalezienia klucza na najlepszy system wynagrodzeń i motywacji pracowników, biorąc pod uwagę wyzwania biznesowe i kulturę organizacyjną organizacji oraz oczekiwania pracowników.

 

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Wprowadzenie: model ,,strategia-motywacja-wyniki”, związki pomiędzy:
  • modelem biznesowym i strategią biznesową, celami strategicznymi,
  • kulturą organizacyjną i charakterem organizacji, jej realnymi wartościami,
  • pracownikami i ich aspiracjami, wartościami oraz potrzebami,
  • efektami w postaci zrealizowanych celów, zadań, zysków,
  • systemem wynagrodzeń i motywacji.
 2. Koncepcja EVP – Employee Value Proposition:
  • EVP - koszyk wartości dla pracownika - czym jest i co się w nim znajduje?
  • Od zwykłego systemu wynagradzania, świadczeń i benefitów do EVP (czyli skutecznej i optymalnej kosztowo oferty motywacyjnej i wynagrodzeniowej dla pracowników) - etapy działań,
  • Przykład EVP z dwóch organizacji.
 3. Mapowanie Elementów istotnych z punktu widzenia EVP po stronie pracodawcy i pracownika:
  • Ocena typu modelu biznesowego i strategii biznesowej na bazie kluczowych celów organizacji, na tej podstawie typowanie wymaganej kultury organizacyjnej i wartości wspierających cele organizacyjne oraz przydatne narzędzie,
  • Badanie obecnej kultury organizacyjnej i wartości, ocena różnic ze stanem pożądanym – przykłady,
  • Inicjatywy oddziałujące na kształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej i wartości poprzez EVP – przykłady,
  • Typowe konstrukty osobowości pracowników, ich potrzeby, motywacje i wartości - wstęp do rozumienia dopasowania pracownika do stanowiska pracy i organizacji,
  • Pracownicy "pasujący" do organizacji i jej celów, jej kultury organizacyjnej i jej wartości oraz stanowiska pracy a ich sukcesy zawodowe np. w sferze wydajności, jakości, innowacyjności osobistej oraz relacji, atmosfery pracy, komunikacji i współpracy, jaką buduje z innymi pracownikami.
 4. Budowanie i odpowiednie komunikowanie EVP, czyli skutecznej i optymalnej kosztowo oferty motywacyjnej i wynagrodzeniowej dla pracowników:
  • Mapowanie potrzeb w zakresie EVP pracowników "pasujących" i "nie pasujących" do organizacji – inspiracje,
  • Zmiana EVP – typowy projekt, koszty, korzyści, ryzyka i przeciwdziałanie im,
  • Komunikacja i Employer Branding umożliwiający przyciąganie, motywowanie oraz angażowanie i gratyfikowanie odpowiednich pracowników na bazie EVP,
  • Okresowe raportowanie EVP do pracowników jako element budowania zaangażowania i marki pracodawcy.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów HR wyższego i niższego szczebla,
 • Ekspertów i Specjalistów ds. HR,
 • HR Business Partnerów, HR Generalistów,
 • Audytorów i kontrolerów oceniających obszar HR,
 • Osób, które rozpoczynają swoją drogę zawodową i zadania w kierunku HR (ZZL).

Zapraszamy również inne osoby, które są zainteresowane budową transparentnych, spójnych oraz skutecznych (optymalnych kosztowo, efektywnych i dających realne wyniki w postaci zaangażowania załogi) systemów wynagradzania i motywowania pracowników, szczególnie, jeśli stoją przed wyzwaniem opracowania, wdrożenia, poprawy lub optymalizacji rozwiązań w tym zakresie.

Szkolenie może być też pomocne dla menedżerów i właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematami fluktuacji, dobrostanu (well beingu), satysfakcji, motywacji lub zaangażowania pracowników i budową pozytywnej marki pracodawcy (employer brandingiem).

 

Cele

Cele

Szkolenie to transfer wiedzy i przykład praktycznego podejścia do budowania lub zmiany adekwatnego do potrzeb systemu wynagradzania i motywowania pracowników, w tym niełatwym i wieloaspektowym temacie.

Bonusem jest narzędzie (plik MS Excel) do analizy spójności pomiędzy:

 • tym, co się dzieje po stronie biznesowej (np. rodzaje celów, style zarządzania menedżerów, priorytety organizacji),
 • sposobem prowadzenia spraw personalnych i elementami systemu motywacji i wynagrodzeń,
 • a tym czego potrzebują kandydaci aby podjąć ofertę pracy i pracownicy, aby odczuwać satysfakcję, motywację i zaangażowanie oraz chcieć pozostawać w organizacji (będąc jednocześnie pracownikiem dopasowanym do wyzwań).

Analiza spójności daje jasne wskazówki, w którym kierunku należy utrzymywać lub zmienić system motywacji i wynagrodzeń w organizacji.

Prelegenci

Prelegenci

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.
Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów.
Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR.
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner w wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych. W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze, angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe.
Jest autorem wielu publikacji HR dla Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów).
Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN).
Jest Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego.
Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych ,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów.
W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej.
Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 25 września 2023r. o godz. 10:00. Potrwa 120 minut.

 

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 9:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

 1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX (przycisk Zaloguj się na górze tej strony).
 2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie mailem i danymi do których jest przypisana licencja Lex.
 3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
 4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
 5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

 

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

 

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Zasoby (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wybierz Komentarze i publikacje. Odnośnik do nagrań to kategoria Szkolenia online.

 

 

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

 

HR

 

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

 

Osoby niebędące naszymi klientami (płatne szkolenia)

Jeśli nie jesteś użytkownikiem LEX, serdecznie zapraszamy do płatnego udziału w szkoleniu. Wystarczy, że zapiszesz się na tej stronie, a następnie zapłacisz za szkolenie metodą Dotpay- jedyna metoda płatności za szkolenie jaką realizujemy (kliknij w czerwoną ramkę na górze tej strony). Zapraszamy!

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com