Konferencja

Konwent Prawa Pracy - Czas pracy i wynagrodzenia

Konwent Prawa Pracy - Czas pracy i wynagrodzenia
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

WYNAGRODZENIA to ścieżka poświęcona świadomemu planowaniu kosztów osobowych w firmie – zasadom ustalania wynagrodzeń, prawidłowego naliczania i rozliczania z ZUS i US wynagrodzeń pracowniczych, zależnościom występującym pomiędzy wyborem formy zatrudnienia a kosztami ponoszonymi przez pracodawcę. W ramach tej ścieżki przeanalizujemy również jakie problemy napotykają pracodawcy w zakresie wynagradzania pracowników oraz w sporach o wynagrodzenia z pracownikami.

CZAS PRACY to ścieżka tematyczna mówiąca o rozwiązaniach pozwalających świadomie i w zgodzie z przepisami organizować i rozliczać proces pracy, z wykorzystaniem nowych technologii oraz w taki sposób, aby ustrzec się błędów i wiążących się z nimi sankcji.

Szczegóły konferencji

Program

Program

9.00 Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę
9.15 Wynagrodzenia - ciągłość i zmiana
prof. Stanisława Borkowska, Izabela Kołodziejczyk-Olczak
- pobierz prezentację w PDF
10.00 Rozliczanie czasu pracy w świetle norm ochrony praw pracownika, w tym prawa do wypoczynku i wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
Magdalena Rycak
- pobierz prezentację w PDF
10.45 Przerwa
  Wynagrodzenia Czas pracy
11.15 Wpływ przepisów wewnętrznych dotyczących wynagrodzeń na indywidualne umowy o pracę
Adrianna Jasińska-Cichoń 
- pobierz prezentację w PDF
Od systemu czasu pracy do harmonogramu - praktyczne i prawne aspekty planowania czasu pracy
Krzysztof Lewandowski
- pobierz prezentację w PDF
12.00 Zasady ustalania wynagrodzeń a dyskryminacja w zatrudnianiu
Jarosław Marciniak
- pobierz prezentację w PDF
Zakaz planowania pracy w godzinach nadliczbowych a gospodarowanie i rozliczanie czasu pracy
sędzia Piotr Prusinowski
- pobierz prezentację w PDF
12.45 Lunch
13.45 Wybór formy zatrudnienia kluczem do redukcji kosztów
Barbara Tomaszewska
- pobierz prezentację w PDF
Ewidencja czasu pracy - nowoczesne sposoby ewidencji a ochrona dóbr osobistych pracownika i ochrona danych osobowych
Dominika Dörre-Nowak
- pobierz prezentację w PDF
14.30 Świadczenia pozapłacowe - oskładkowanie i opodatkowanie wg interpretacji organów skarbowych i ZUS
Paweł Ziółkowski
- pobierz prezentację w PDF
Czas pracy a podróż służbowa oraz szkolenia
Jarosław Masłowski
- pobierz prezentację w PDF
15.15 Przerwa
15.45 Czy pracownika zawsze obowiązuje tajemnica wynagrodzenia?
Małgorzata Skibińska
- pobierz prezentację w PDF
Zadaniowy czas pracy - czas pracy ukierunkowany na efekty
Anna Telec
- pobierz prezentację w PDF
16.30 Spory o wynagrodzenia - jakie błędy popełniają pracodawcy, przegląd orzecznictwa
sędzia Grzegorz Kochan
- pobierz prezentację w PDF
10 grzechów głównych pracodawcy - najczęstsze sposoby naruszania przepisów o czasie pracy w świetle ustaleń PIP
Joanna Kaleta
- pobierz prezentację w PDF
17.00 Zakończenie

Odbiorcy

Odbiorcy

Z uwagi na zmieniające się warunki ekonomiczne pracodawcy wciąż poszukują rozwiązań optymalizujących koszty pracy swoich pracowników oraz podejmują działania zmierzające do osiągania jak najlepszych wyników ekonomicznych przy jak najmniejszych nakładach. Wynagrodzenia oraz czas pracy to dwa główne aspekty polityki zatrudnienia, do których często sięgają pracodawcy poszukujący oszczędności. Czas pracy i wynagrodzenia podlegają równie uważnej obserwacji zarówno zainteresowanych nimi pracowników jak i Państwowej Inspekcji Pracy. W programie działania na 2012 r. PIP poinformowała, że szczególną kontrolą obejmie czas pracy oraz wynagrodzenia. Zapowiada znaczne zwiększenie działań kontrolnych w tym obszarze.

Ta sytuacja stała się punktem wyjścia do przygotowania konferencji: Konwent Prawa Pracy. Czas pracy i Wynagrodzenia i zaproponowania 12 wystąpień, skupionych w dwóch blokach tematycznych, dotyczących właśnie wspomnianego wyżej czasu pracy oraz wynagrodzeń.

WYNAGRODZENIA to ścieżka poświęcona świadomemu planowaniu kosztów osobowych w firmie – zasadom ustalania wynagrodzeń, prawidłowego naliczania i rozliczania z ZUS i US wynagrodzeń pracowniczych, zależnościom występującym pomiędzy wyborem formy zatrudnienia a kosztami ponoszonymi przez pracodawcę. W ramach tej ścieżki przeanalizujemy również jakie problemy napotykają pracodawcy w zakresie wynagradzania pracowników oraz w sporach o wynagrodzenia z pracownikami.

CZAS PRACY to ścieżka tematyczna mówiąca o rozwiązaniach pozwalających świadomie i w zgodzie z przepisami organizować i rozliczać proces pracy, z wykorzystaniem nowych technologii oraz w taki sposób, aby ustrzec się błędów i wiążących się z nimi sankcji.

W ramach tej ścieżki przedstawimy Państwu praktyczne i prawne aspekty planowania czasu pracy, zasady zlecania pracy nadliczbowej oraz jej rozliczania i rekompensaty, nowoczesne sposoby ewidencji uwzględniające zasady ochrony danych osobowych. Zastanowimy się czy i dlaczego zadaniowy czas pracy może być czasem atrakcyjnym dla przedsiębiorstwa. W ramach tej ścieżki zostaną również wskazane i omówione najczęstsze przypadki naruszenia przepisów o czasie pracy w świetle ustaleń PIP.

Do współpracy w ramach konferencji zaproszone zostało grono wybitnych ekspertów, sędziów sądów pracy, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, prawników specjalizujących się w zakresie prawa pracy.

Naszym celem jest aby Konwent Prawa Pracy był miejscem spotkania pracodawców, kierowników działów HR i kadrowych, kierowników działów księgowo–kadrowych, specjalistów ds. kadr i płac, menadżerów liniowych, miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń oraz spotkania z wybitnymi ekspertami działającymi w tym obszarze.

Mamy nadzieję, iż zapoznanie się z proponowaną przez nas problematyką pozwoli osobom zarządzającym podejmować świadome, przemyślane i najlepiej dopasowane do sytuacji podmiotu decyzje, a osobom zatrudnionym na stanowiskach merytorycznych jak najlepsze ich wykonanie – z korzyścią dla pracodawcy, w poszanowaniu praw pracownika oraz w zgodzie z przepisami prawa.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com