Czas pracy w podmiotach leczniczych po zmianach w 2014 r.

Czas pracy w podmiotach leczniczych po zmianach w 2014 r.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych skatalogowanych w art. 214 ustawy o działalności leczniczej po 1 lipca 2014 r.:

 • podstawowe normy czasu pracy;
 • praca poza podstawowymi normami czasu pracy;
 • zgoda na wydłużenie czasu pracy;
 • regulacja ustawowa a treść aktów prawa wewnątrzzakładowego

Wprowadzenie nowych regulacji ustawowych w zakresie wydłużenia czasu pracy:

 • zakres zmian aktów wewnątrzzakładowych;
 • zakres i tryb zmian umów o pracę;
 • wpływ zmian na wysokość, charakter i zasady naliczania wynagrodzenia (wynagrodzenie godzinowe, miesięczne);
 • zmiana liczebności kadr zatrudnionych w komórkach wskazanych w art. 214 u.d.l. (wypowiedzenia, zmiana rozkładów czasu pracy, niepełny wymiar czasu pracy).

Praca w godzinach nadliczbowych:

 • praca w godzinach nadliczbowych - zasady ogólne;
 • charakter dyżuru medycznego:
  • prawo i obowiązek pełnienia dyżuru,
  • wynagrodzenie "dyżurowe";
  • równoważny czas pracy;
  • dyżur "pod telefonem" - zasady, odpoczynek, wynagrodzenie.

Czas pracy i wynagrodzenie za dyżur medyczny w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego.

 • dodatki do wynagrodzenia;
 • charakter prawny odpoczynku po dyżurze.

Dyskusja

Cele

Cele

1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników zakładów i pracowni określonych w art. 214 ustawy o działalności leczniczej ulega wydłużeniu. Czas pracy jest jedną z najważniejszych instytucji prawa pracy. Jest on nie tylko miara świadczonej przez pracowników pracy ale i podstawą dla obliczania należnego im wynagrodzenia za pracę. Szkolenie ma na celu przybliżenie zasad wprowadzania wydłużonych norm czasu, tak aby uniknąć błędów w tym zakresie.

Odbiorcy

Odbiorcy


ADRESACI SZKOLENIA:

 • Radiolodzy, lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy podmiotów leczniczych
 • osoby planujące i rozliczające czas pracy pracowników podmiotów leczniczych
 • osoby zarządzające podmiotami leczniczymi
 • podmioty działające w sferze ochrony zdrowia

 •  

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com