Szkolenie online

Droga publiczna jako obiekt budowlany

Droga publiczna jako obiekt budowlany
Większość inwestorów w ramach inwestycji wykonuje zjazd z drogi publicznej. Niekiedy zamierzenie budowlane wymaga usytuowania przy drodze obiektu budowlanego, który nie jest z funkcjonowaniem tej drogi bezpośrednio związany. Ponadto wykonanie zarówno zjazdu, jak i innych obiektów może wymagać zajęcia pasa drogowego, co również wiąże się z szeregiem formalności. Wszystkie te problemy stanowią przedmiot szkolenia adresowanego do projektantów, zarządców dróg oraz pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają chociaż jeden z wymienionych produktów: Serwis Budowlany, LEX Navigator Prawo Budowlane. 

 

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest jednym z podstawowych warunków uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Jednocześnie sąsiedztwo drogi publicznej oraz korzystanie z niej wymaga stosowania regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Wyjaśnienie pojęć drogi publicznej i drogi wewnętrznej.
 2. Omówienie regulacji dotyczących dróg zawartych w ustawie – Prawo budowlane i ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 3. Przedstawienie kwestii dostępu do drogi publicznej pod kątem obowiązujących regulacji prawnych.
 4. Zarządca drogi, z rozróżnieniem na poszczególne kategorie dróg.
 5. Realizacja inwestycji polegających na budowie i przebudowie zjazdu. Kwestia uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na budowę lub przebudowę zjazdu.
 6. Inwestycje w pasie drogowym: przebudowa lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanie urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych.
 7. Sytuowanie obiektów budowlanych przy drogach.
 8. Instytucja zajęcia pasa drogowego.
 9. Postępowanie w zakresie dróg publicznych przed organem administracji architektoniczno-budowlanej oraz organem nadzoru budowlanego.
 10. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. 
 11. Wybrane regulacje dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

Korzyści

Korzyści

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jest jednym z podstawowych warunków uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Jednocześnie sąsiedztwo drogi publicznej oraz korzystanie z niej wymaga stosowania regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Większość inwestorów w ramach inwestycji wykonuje zjazd z drogi publicznej. Niekiedy zamierzenie budowlane wymaga usytuowania przy drodze obiektu budowlanego, który nie jest z funkcjonowaniem tej drogi bezpośrednio związany. Ponadto wykonanie zarówno zjazdu, jak i innych obiektów może wymagać zajęcia pasa drogowego, co również wiąże się z szeregiem formalności. Wszystkie te problemy stanowią przedmiot szkolenia adresowanego do projektantów, zarządców dróg oraz pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Prelegenci

Prelegenci

Michał Bursztynowicz

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; ekspert LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska; posiada wieloletnie doświadczenie w organie administracji architektoniczno-budowlanej drugiej instancji; w pracy zawodowej zajmuje się także gospodarką nieruchomościami oraz zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami; prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego; autor publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego.

Odbiorcy

Odbiorcy

Bezpłatne szkolenie merytoryczne tylko dla klientów Wolters Kluwer - wymagana rejestracja.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

 

Szkolenie on-line odbędzie się 8 marca 2017r. o godzinie 12:00. 

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają chociaż jeden z wymienionych produktów: Serwis Budowlany, LEX Navigator Prawo Budowlane. 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agnieszka Koziarek, agnieszka.koziarek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com