Konferencja

I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2012/2013 „Jak zapewnić bezpieczne warunki nauki w szkole”

I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2012/2013 „Jak zapewnić bezpieczne warunki nauki w szkole”
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły konferencji

Program

Program

Jak zapewnić bezpieczne warunki nauki w szkole?

Program zjazdu: 

10.00-10.10 – Rozpoczęcie zjazdu, przywitanie gości i uczestników

10.10-10.45 – wystąpienie Tadeusza Sławeckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

10.45-11.15 - Stan bezpieczeństwa w wybranych placówkach oświatowych - procedury współpracy szkoły z Policją. – podkom. Artur Sypuła, Wydział ds Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji, Komenda Główna Policji 

11.15-11.35 – przerwa kawowa

11.35-12.35 - Przewodnik dyrektora szkoły po sytuacjach kryzysowych – aspekty prawne – Iwona Kobus, prawnik, ekspert serwisu Prawo Oświatowe
• Jakie działania zobowiązany jest podjąć dyrektor szkoły w razie sytuacji kryzysowej (wypadek w szkole nauczyciela lub ucznia, zagrożenie pożarowe, powodziowe, niebezpieczna przesyłka)?
• Zasady działania zespołu powypadkowego
• Jakie, zgodnie z prawem, należy przyjąć procedury na wypadek wystąpienia zagrożenia?
• Czy istnieją środki prawne wyłączające ryzyko?

12.35-13.30  - Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w szkole – okiem praktyka – Ewa Maksymowska, psycholog
• Sytuacje trudne i sytuacje kryzysowe
• Elementy zarządzania kryzysem: prewencja, interwencja, przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu
• Planowanie działań prewencyjnych
• Zasady prowadzenia interwencji kryzysowej
• Zewnętrzne i wewnętrzne skutki kryzysu w organizacji (jak kryzys w szkole wpływa na atmosferę w radzie pedagogicznej, władze oświatowe, zachowania rodziców, społeczność lokalną itd.)
• Jednostkowe doświadczanie kryzysu – co przeżywają ludzie (uczniowi, nauczyciele, rodzice) i jak to wpływa na ich funkcjonowanie. Możliwości łagodzenia niekorzystnych objawów.
• Poznanie zasad komunikowania kryzysowego, jako ważnego elementu ograniczającego panikę, i eskalację kryzysu
• Praca z grupą w sytuacji kryzysowej

13.30-14.00 – Bezpieczeństwo w szkole – jeden z obszarów raportu jakości pracy szkoły – warsztat –Tomasz Pieper
Zastosowanie Systemu Zarządzania Informacją do:
• planowania działań poprawiających bezpieczeństwo
• monitorowania realizacji zadań wpływających na poprawę bezpieczeństwa w szkole
• sprawozdawczości z wykonywania zadań i wypełniania procedur w sytuacjach kryzysowych
• raportowania pracy szkoły w sytuacjach kryzysowych

14.00-14.30 – przerwa obiadowa

14.30-15.00 – Tworzenie spójnego programu bezpieczeństwa dla szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy – Grażyna Houwalt, Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, koordynator ds. interwencji kryzysowej
• Realizacja założeń programu bezpieczeństwa dla m.st. Warszawy na lata 2012 – 2014 pn. „Bezpieczna Warszawa” i programu „Bezpieczna szkoła”;
• Sporządzenie procedur związanych z występowaniem sytuacji kryzysowych lub konfliktowych w szkołach m.st. Warszawy;
• Powołanie w Biurze Edukacji m.st. Warszawy Zespołu ds. interwencji kryzysowej  i grup, interwentów oświatowych i mediatorów kryzysowych;
• Szkolenia dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów i wychowawców
• Potrzeba opracowania szkolnego portfolio bezpieczeństwa;
• Potrzeba opracowania procedur dla poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

15.00-15.20 - Rok bezpiecznej szkoły - prezentacja oferty Ośrodka Rozwoju Edukacji - Anna Borkowska, Kierownik  Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 

Pobierz PDF z prezentacją >> 

15.20-16.00 - Przemoc w rodzinie a obowiązki szkoły – procedura „Niebieskie Karty” – Żaneta Urawska, prawnik pogotowia „Niebieska Linia”, obecnie referent prawny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka
• Przedstawienie podstawowych uregulowań prawnych dotyczących przemocy w rodzinie
• Omówienie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskiej Karty”
• Przedstawiciel oświaty w ramach procedury „Niebieskie Karty” a diagnoza sytuacji dziecka/dzieci w rodzinie z problemem przemocy
• Zadania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych
• Współpraca placówek oświatowych z sądem rodzinnym/karnym/kuratorami sądowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
• Sposoby podjęcia interwencji

Prelegenci

Prelegenci

Tadeusz Sławecki

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Pierwsze kroki zawodowe stawiał jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Jabłoniu w 1982 roku, trzy lata później został już dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czemiernikach, a w 1999 roku - dyrektorem Publicznego Gimnazjum w tej samej miejscowości. Jest nauczycielem dyplomowanym, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie, Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz Zarządzania Funduszami Strukturalnymi.

Odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 • Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej,
 • Zasłużony Działacz Turystyki,
 • Zasłużony Działacz LZS,
 • Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Złoty Znak ZOSP RP,
 • Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.
male

Artur Sypuła

podkomisarz Komendy Głównej Policji, Wydział ds Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji

female

Iwona Kobus

Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, były pracownik m.in. Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, administracyjnym i gospodarczym. Z doświadczeniem w zakresie wykładów i szkoleń w ww. dziedzinach. Posiada doświadczenie zawodowe w legislacji i zagadnieniach unijnych.

Ewa Maksymowska

Psycholog, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno Psychologicznej w Warszawie, superwizor Grupy Interwentów Kryzysowych Biura Edukacji miasta st. Warszawy. Prowadzi praktyczne szkolenia z zakresu oświatowych interwencji kryzysowych i rozwiązywania konfliktów dla Rad Pedagogicznych, dyrektorów placówek oświatowych i Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Polsce.  Współpracownik Wydziału Zamiejscowego w Warszawie Staropolskiej Szkoły Wyższej.

male

Tomasz Pieper

female

Grażyna Houwalt

koordynator ds. interwencji kryzysowej, Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy

female

Anna Borkowska

Kierownik  Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

Partnerzy

Partnerzy

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Kwalifikacje po europejsku

Partnerzy merytoryczni

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

www.oswiata.ABC.com.pl

Patroni instytucjonalni

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

Komenda Główna Policji

Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komenda Główna Policji jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Rzecznik Praw Dziecka

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest stowarzyszeniem o zasięgu wojewódzkim, które działa od 2000 roku. Celem działania Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów środowiska wiejskiego oraz współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich. Obecnie do Związku należą 4 gminy (na 110 gmin możliwych) z obszaru województwa podlaskiego. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji ze stroną rządową, szczeblem wojewódzkim oraz z instytucjami mającymi w zakresie swego działania sprawy mieszkańców wsi, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak  też  działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin.

Patroni medialni

Portal Edukacja.net

Bliżej przedszkola

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA zajmuje się działalnością skierowaną do nauczycieli wychowania przedszkolnego:

Miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA to profesjonalne scenariusze zajęć i artykuły wraz opracowanymi do nich pomocami dydaktycznymi, tworzone przy współpracy z autorytetami wychowania przedszkolnego i nauczycielami. Serwis blizejprzedszkola.pl to baza pomocy dydaktycznych dla nauczycieli przedszkoli, ale Użytkownicy także są twórcami tej strony – to miejsce ich aktywności, dzielenia się doświadczeniem i inspiracjami poprzez zamieszczanie relacji z przedszkolnych wydarzeń czy zapraszanie do konkursów organizowanych przez placówki.

To również Wydawnictwo BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, czyli publikacje dla nauczycieli i rodziców oraz Akademia Edukacji – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, organizująca szkolenia na zamówienia rad pedagogicznych.

Dziennik Warto Wiedzieć

Dziennik Warto Wiedzieć to ogólnopolski portal poświęcony problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego. Portal prowadzony jest w formule dziennika, a wydawcą jest Związek Powiatów Polskich (więcej o ZPP na stronie www.zpp.pl). Materiały umieszczane w Dzienniku Warto Wiedzieć kierowane są zarówno do pracowników samorządowych, radnych, jak i do innych osób zainteresowanych bliższym poznaniem zagadnień istotnych dla działania gmin, powiatów i województw.  

Portal Szkoły w Polsce

Portal www.szkolywpolsce.pl to internetowy katalog szkół wyższychszkół językowych i szkół policealnych znajdujących się na terenie całej Polski.

Nie musisz wychodzić z domu, aby znaleśźć szkołę odpowiednią dla Ciebie. Wystarczy, że skorzystasz z naszej wyszukiwarki i sprawdzisz oferty szkół w Twoim województwie lub w innym województwie.

Kliknij na wybranym województwie na mapie lub wybierz z listy rozwijanej pod mapką, aby zobaczyć listę szkół z podziałem na szkoły wyższeszkoły językowe lubszkoły policealne

 

Portal www.szkolywpolsce.pl powstał aby skutecznie połączyć przyszłych uczniów danej szkoły z najlepszą szkołą w danym regionie. Osoby szukające szkoły znajdą za naszym pośrednictwem najlepszą szkołę. W naszej bazie znajdują sie sprawdzone i renomowane szkoły w Polsce. Wszystkie dane są aktualne i sprawdzane przez naszych konsultantów. Jeśli zaś nie wiesz jaką szkołę wybrać mamy nadzieje ze nasz serwis - spis szkół pomoże Wam wybrać kierunek swojej edukacji

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

W środę 23 stycznia 2013 r. w Warszawie odbył się I Zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” (AZDS)  2012/2013. Rozpoczął się tym samym kolejny rok unikatowego kursu samokształceniowego, którego celem jest stworzenie warunków do uaktualniania wiedzy uczestników, poznawania nowych koncepcji i trendów w zarządzaniu, zmieniającego się prawa, a także wsparcie pedagogów w rozwiązywaniu praktycznych, codziennych problemów.
Tematyka przewodnia  I Zjazdu Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” oscylowała wokół hasła: „Jak zapewnić bezpieczne warunki nauki w szkole”. Zaprezentowane podczas zjazdu treści oraz praktyczne rady stały się doskonałym przewodnikiem dla nauczycieli oraz dyrektorów po tym ważnym i trudnym temacie.

 Pełna relacja z I AZDS 2013

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Partner
Partner merytoryczny
Partner merytoryczny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com