Konferencja

I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2013/2014

I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2013/2014
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

I zjazd Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 2013/2014 już za nami
Zmiany w „ustawie rekrutacyjnej” do szkół i przedszkoli oraz w projekcie Karty Nauczyciela, problemy co do oceny pracy pedagogów, a także sposoby zachęcania uczniów do udziału w lekcjach wychowania fizycznego, to zasadnicze tematy poruszane podczas dyskusji na  I zjeździe Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 2013/2014 zorganizowanego przez  czasopismo „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”, który odbył się 22 stycznia 2014 r. w Warszawie. 

Szczegóły konferencji

Program

Program

Program I zjazdu AZDS: 

09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:10 Przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji
10:10 - 11:10 Rekrutacja do szkół i przedszkoli - założenia i rozwiązania prawne nowelizacji ustawy o systemie oświaty (przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej) 
11:10 - 11:20 Dyskusja
11:20 - 12:00 Pragmatyka zawodowa nauczycieli - nowe zasady i ich konsekwencje dla dyrektora i organu prowadzącego - wynagrodzenia, awans zawodowy,  rejestracja czasu pracy - rozwiązania praktyczne (wykładowca: Iwona Kobus)
12:00 - 12:10 Dyskusja
12:10-12:20 Zmiany w "ustawie rekrutacyjnej" i Karcie Nauczyciela w oparciu o praktyczne narzędzie dyrektora szkoły i przedszkola – Prawo Oświatowe dla szkół i przedszkoli (wykładowca Lidia Marciniak)
12:20 - 12:35

Przerwa kawowa 
spotkanie z Ewą Brańską - redaktor prowadzącą "Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola. Kwartalnik"

12:35 - 13:25

 

Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące urlopów i przywilejów socjalnych - urlopy wypoczynkowe i urlopy dla poratowania zdrowia - rozwiązania praktyczne (wykładowca: Teresa Konarska)

 • Nowe zasady ustalania wymiaru i terminów urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli  zatrudnionych w placówkach feryjnych.
 • Zmiana kryteriów przyznawania urlopu zdrowotnego
 • Przejęcie postępowania dyscyplinarnego przez samorząd
 • Obligatoryjna rejestracja zajęć
 • Udział rodziców w ocenie i awansowaniu
13:25 - 13:35 Dyskusja
13:35 - 13:45 Projekt arkusza organizacyjnego w szkołach na przykładzie systemu internetowego iArkusz (wykładowca Monika Stawarz) 
13:45 - 14:15 Obiad
14:15 - 15:00

Ocena pracy nauczyciela (wykładowca: Teresa Konarska)

 • regulacje prawne związane z oceną pracy nauczycieli
 • ocena jako narzędzie polityki kadrowej
 • jak dobrze umotywować ocenę
 • negatywna ocena pracy nauczyciela i jej konsekwencje
15:00 - 15:10 Dyskusja
15:10 - 15:50

Dlaczego uczniowie unikają WF-u, jak temu zaradzić? (wykładowca: Grzegorz Więcław)

 • przyczyny unikania zajęć WF-u
 • co mówią badania
 • rozwiązania w innych krajach dotyczące wychowania fizycznego
 • jak wdrożyć je w naszych placówkach oświatowych
 • 10 pomysłów na rozwój ruchowy uczniów w szkole
15:50 - 16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prelegenci

Prelegenci

Teresa Konarska

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szef i właściciel kancelarii prawnej zajmującej się prawem pracy i prawem oświatowym. Komentator i publicysta prawny. Wieloletni wykładowca prawa pracy i prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego w WSP ZNP.

Grzegorz Więcław

Absolwent wydziału psychologii i komunikacji na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej na University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finlandia). Obecnie mieszka w rodzinnych Gliwicach i zajmuje się treningiem mentalnym w sporcie i szeroko pojętej kulturze fizycznej. Współpracuje z zawodnikami, trenerami, nauczycielami WF oraz całymi organizacjami sportowymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty. Do tego jeszcze pisze autorskiego bloga „Głowa Rządzi”, publikuje w prasie branżowej i tłumaczy książki powiązane z tematyką psychologii w sporcie. Wszystko to robi z wielkim przekonaniem i pasją do psychologii sportu.

female

Iwona Kobus

Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, były pracownik m.in. Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, administracyjnym i gospodarczym. Z doświadczeniem w zakresie wykładów i szkoleń w ww. dziedzinach. Posiada doświadczenie zawodowe w legislacji i zagadnieniach unijnych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

DYREKTOR SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

"Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" to najlepsze czasopismo dla dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, odpowiedź na zapotrzebowanie dyrektorów, pomoc w ich codziennej pracy. "Dyrektor Szkoły" to kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz polityki oświatowej. Poruszamy te zagadnienia, za które odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły, harmonogram poszczególnych artykułów dostosowując do kalendarium roku szkolnego i zadań stojących przed dyrektorem.   

Przed Szkołą Poradnik Dyrektora Przedszkola

Kwartalnik dedykowany osobom zajmującym się edukacją elementarną -poświęcony jest edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Znajdziecie w nim Państwo:

 • informacje na temat zmian w prawie oświatowym z komentarzami ekspertów,
 • materiały związane z finansami w przedszkolu,
 • informacje o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w przedszkolu,
 • artykuły naukowców, pracowników uczelni pedagogicznych o najnowszych rozwiązaniach metodycznych, prowadzonych przez nich badaniach i płynących z nich wnioskach dla praktyki przedszkolnej i szkolnej.

Przed Szkołą stanowi forum wymiany doświadczeń praktycznych, rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych - przykładów dobrej praktyki.

Służymy radą i pomocą, a także korzystamy z doświadczeń przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego.

Przed Szkołą cieszy się zaufaniem 5000 czytelników. Jego tematyka jest dostosowywana do zgłaszanych przez Państwa potrzeb i sugestii.

Redaktorem prowadzącym jest Ewa Brańska.

Partnerzy

Partnerzy

Prawo Oświatowe

Serwis Prawo Oświatowe to informacje o przepisach prawa oświatowego, pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu.

Jest to narzędzie nieodzowne w zarządzaniu szkołą, przedszkolem i inną placówką oświatową.

www.oswiata.ABC.com.pl

Serwis Samorządowy LEX

Serwis Samorządowy Wolters Kluwer tworzony jest z myślą o wszystkich osobach, którym bliska jest tematyka samorządową. Na stronie znajdują się informacje przydatne dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego. 

W Serwisie Samorządowym zamieszczamy informację prawną związaną z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz z zadaniami realizowanymi przez organy samorządu. Tu również znajdą Państwo Aktualności, a także szersze opracowania zagadnień nurtujących środowisko samorządowców. 

Na łamach Serwisu Samorządowego publikujemy, koncentrujące się na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia, komentarze specjalistów. Znajdujące się w kategorii Sprawy Samorządowe publikacje zawierają konkretne przykłady rozwiązań, jakie mogą być zastosowane przez specjalistę w danej sytuacji. Wskazują także na doktrynalne problemy związane z danym zagadnieniem. Ich zawartość sprawia, że są użyteczne w wielu przypadkach i odpowiadają potrzebom różnych Użytkowników.

W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo opisane w przyjazny sposób najnowsze informacje z zakresu szeroko pojętego prawa samorządowego. W kategorii Omówienia zmian w prawie nasi eksperci prezentują Państwu najświeższe informacje dotyczące zmian w prawie. W kategorii Omówienie orzecznictwa codziennie prezentujemy Państwu opracowania najważniejszych orzeczeń dla samorządu terytorialnego.

Kategoria Pytania i odpowiedzi zawiera wyczerpujące odpowiedzi ekspertów na praktyczne pytania z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zamówień publicznych czy ochrony zdrowia. Poruszamy wszystkie najważniejsze tematy związane z działalnością samorządu.

Serwis internetowy to także wybrane ujednolicone akty prawne, teksty orzeczeń wraz z uzasadnieniem, przydatne wzory i glosy. W Serwisie Samorządowym znajdą Państwo również informacje o szkoleniach, konferencjach oraz o promocjach i najlepszych publikacjach branżowych z oferty księgarni Profinfo.pl. Integrujemy aktywnie środowisko samorządowców – Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl 

Progman

Progman jest częścią Wolters Kluwer, największego wydawcy publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim.

Progman oferuje kompleksowe i zintegrowane rozwiązania informatyczne dla szkół, przedszkoli, samorządów oraz innych jednostek sektora budżetowego. Szczególną uwagę zwraca na potrzeby placówek oświatowych, zwłaszcza w okresie zmian legislacyjnych oraz intensywnych reform w edukacji. Stały rozwój merytoryczny i technologiczny proponowanego oprogramowania wpływa na rosnący udział w rynku oświatowym i poszerzające się grono klientów. Jednocześnie jakość oferowanych rozwiązań i świadczonych usług, od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Miarą sukcesu marki Progman jest wiedza, doświadczenie oraz długotrwałe relacje z klientami.

Szeroki zakres oferty obejmuje systemy do:

 • obsługi finansowo-księgowej,
 • obsługi kadrowo-płacowej,
 • zarządzania majątkiem,
 • zarządzania przedszkolem,
 • organizacji oświaty,
 • analizy i wsparcia jakości kształcenia,
 • obsługi biblioteki,
 • obsługi poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • obsługi żywienia zbiorowego,
 • rozliczania opłat.

Oxford University Press Polska Spółka z o.o.

Jest wydziałem jednego z największych, najstarszych i najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie. Wydawnictwo istnieje od ponad 500 lat i realizuje misję Uniwersytetu Oksfordzkiego poprzez dostarczanie najwyższej jakości materiałów edukacyjnych na całym świecie, publikując ponad 4 tysiące tytułów rocznie. Miliony ludzi korzystają z prac naukowych ze wszystkich dziedzin akademickich, podręczników dla szkół i wyższych uczelni, książek dla dzieci, a także materiałów do nauki języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Wierzymy, że edukacja zmienia świat na lepsze i chcemy się do tej zmiany przyczyniać, oferując całe doświadczenie i wiedzę, jaką dysponujemy.

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera

Wyższa Szkoła Europejska, to wyjątkowe miejsce na mapie edukacyjnej nie tylko Krakowa, ale również Polski.  Powstała w 2003 roku z inicjatywy Społecznego Instytutu Znak. 2 lata później funkcje założyciela przejęło Europejskie Centrum Certyfikacji.
Na wyjątkowość uczelni składa się wiele czynników. Zależy nam, by nasi studenci byli cenionymi i poszukiwanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Dlatego też kierunki studiów i specjalności co roku dostosowujemy do wymagań rynku pracy, natomiast programy nauczania konsultujemy  z ekspertami z różnych branż. Dbamy również, by zajęcia dostarczały naszym studentom nie tylko niezbędnej wiedzy teoretycznej, ale także zwiększały ich aktywność za pomocą interaktywnych metody nauczania takich jak case study, gry strategiczne i symulacyjne. 

NO BELL – MEBLE KREATYWNE

Meble No Bell powstały dzięki pasji nauczycieli, projektantów oraz terapeutów. Są wynikiem współpracy interdyscyplinarnego zespołu, który w oparciu o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie opracował innowacyjną linię mebli wspierających zintegrowany rozwój dziecka.
Meble No Bell stanowią zdrową i kreatywną alternatywę dla mebli tradycyjnych. Łączą funkcjonalność z terapeutycznym zastosowaniem oraz nowoczesnym wyglądem.
Meble No Bell dają ponadto nieskończone możliwości aranżacji przestrzeni dydaktycznej, która podkreśli podmiotowość oraz zindywidualizuje wizerunek każdej placówki oświatowej. 

Fun-media

Funmedia to międzynarodowa i dynamicznie rozwijająca się firma, dostarczająca zaawansowane rozwiązania e-learningowe. Portfolio produktów obejmuje multimedialne kursy językowe i specjalistyczne (m.in. English123.biz, Pisz123), w tym pierwszy e-podręcznik do nauki języka angielskiego, który został wprowadzony do polskich szkół. Kursy123 są dostępne w 30 państwach (m.in. w USA i Australii), a obecnie korzysta z nich już ponad 320 000 użytkowników. Funmedia jest dwukrotnym laureatem prestiżowej nagrody European Language Label - Europejskiego znaku innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Od 2013 roku należy do PIIT. 

Patroni instytucjonalni

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

WOM Katowice

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przez ponad dwadzieścia lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zmienia oblicze polskiej edukacji. Daje możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożiwia rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” ( Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG oraz Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch. FRSE realizuje działania w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty POKL oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. „Tyle państwa ile miasta”, z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Cennik

Cennik udziału w Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" 2012/2013


Udział w AZDS już od 299 zł netto dla Prenumeratorów Czasopisma "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej" i/lub serwisu "Prawo Oświatowe".

Zostań Prenumeratorem czasopisma "Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej " i/lub serwisu "Prawo Oświatowe " a otrzymasz 25% rabatu na zajazdy Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”.

Zakup pakietu 2 lub 3 zjazdów uprawnia do 5% rabatuRabaty łączą się.

Ceny uwzględniające rabaty przedstawia poniższa tabela: 
 

Ilość zjazdów Cena podstawowa Cena podstawowa z obiadem na każdym zjeździe Cena dla prenumeratorów Dyrektora Szkoły i/lub Prawa Oświatowego Cena z dla prenumeratorów Dyrektora Szkoły i/lub Prawa Oświatowego z obiadem na każdym zjeździe
Udział w 1 zjeździe 399 zł 439 zł 299,25 zł 339,25 zł
Udział w 2 zjazdach 758 zł 838 zł 530,60 zł 610,60 zł
Udział w 3 zjazdach 1137 zł 1257 zł 795,90 zł 915,90 zł

 

Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT

Dla opłacających szkolenie/konferencję, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. 

Cena zjazdu obejmuje: udział w Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły"; materiały szkoleniowe; zaświadczenie ukończenia szkolenia; serwis kawowy.

Cena nie obejmuje: dojazdu oraz ewentualnych noclegów.

 

 

 

 

Lokalizacja - I AZDS

Golden Floor Plaza,

Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A, Budynek Millenium, XV piętroDojazd: tramwajem 9, 7, 22 w kierunku Okęcia lub Ochoty. Należy wysiąść na przystanku „Plac Zawiszy”.

Organizatorzy i partnerzy

Organizator
Organizator
DYREKTOR SZKOŁY
Organizator
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Partner
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny
Patron instytucjonalny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com