Szkolenie online

Jak skonstruować umowę o zamówienie publiczne?

Jak skonstruować umowę o zamówienie publiczne?
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Umowy o zamówienie publiczne to nie tylko umowy zawierane w oparciu o ustawę z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. To także umowy zawierane podprogowo, do których choć nie stosujemy ww. ustawy, jednak pozostają one umowami o zamówienie publiczne, a ich zasadność i prawidłowość kontrolowana jest przez pryzmat ustawy o finansach publicznych.

Na gruncie przepisów prawa cywilnego obowiązuje jedna z podstawowych zasad prawa – zasada swobody umów. Na gruncie PZP doznaje ona jednakowoż daleko idących ograniczeń, których ramy określa właśnie ustawa Prawo zamówień publicznych. Z drugiej jednak strony, tam gdzie kończą się przepisy PZP, tam ustawodawca odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego.

Drugie ze szkoleń przeprowadzi uczestników przez etapy konstruowania umowy o zamówienie publiczne. Prowadząca szkolenie przedstawi dobre praktyki konstruowania umów i przewidywania elementów jedynie ramowo opisanych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Określenie przedmiotu zamówienia w treści umowy
 2. Opis sposobu spełnienia świadczenia
 3. Opcja
 4. Obowiązki stron
 5. Przedstawiciele stron
 6. Termin realizacji umowy
 7. Kosztorysy i harmonogramy
 8. Nadzór autorski i inwestorski
 9. Odbiory
 10. Wady
 11. Prawa autorskie
 12. Wynagrodzenie i zasady jego wypłaty
 13. Postanowienia dotyczące podwykonawców
 14. Rękojmia, gwarancja, serwis
 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 16. Ubezpieczenie
 17. Kary umowne
 18. Zmiany postanowień umowy
 19. Odstąpienie od Umowy
 20. RODO i przetwarzanie danych osobowych
 21. Postanowienia końcowe

 

 

Cele

Cele

Jak powtarza prowadząca szkolenie „Umowy są jak garnitur. Najlepsze szyje się na miarę” . Prawidłowa konstrukcja umowy często jest gwarantem jej spokojnej realizacji i wykonania. Umowy wszak pisze się „na czas wojny, nie pokoju”. A celem Prawa zamówień publicznych nie jest przecież tylko udzielenie zamówienia, lecz otrzymanie jego przedmiotu, czyli skuteczna i efektywna realizacja umowy. Bez względu na to, czy umowa dotyczy usług, dostaw czy robót budowlanych. Dlatego też nie sposób stworzyć wzoru idealnego, który można będzie zastosować do każdego z rodzajów umów. Ale można poznać zasady rządzące konstruowaniem zapisów umownych, tak by umowa jak najlepiej odpowiadała potrzebom zamawiającego.

Prelegenci

Prelegenci

Joanna Martyniuk–Placha

Wieloletni praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, zamówień publicznych a także wydatkowania środków w ramach programów Unijnych. Wieloletni radca prawny rady miasta jednego z dużych miast wojewódzkich. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia dla pracowników administracji publicznej jak i wykładowca na studiach podyplomowych.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 29 marca 2023r. o godz. 12:00. Potrwa 1,5h.

 

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 11:00 w dniu szkolenia.​

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

 1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX ( podaj login i hasło używane do logowania do posiadanego pakietu LEX)
 2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie 
 3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
 4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
 5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

 

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

 

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Zasoby (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wybierz Komentarze i publikacje. Odnośnik do nagrań to kategoria Szkolenia online.

 

 

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

 

Zamówienia Publiczne Standard/Optimum/Premium 

 

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

 

 

Osoby niebędące naszymi klientami (płatne szkolenia)

Jeśli nie jesteś użytkownikiem LEX, serdecznie zapraszamy do płatnego udziału w szkoleniu. Wystarczy, że zapiszesz się na tej stronie, a następnie zapłacisz za szkolenie metodą Dotpay- jedyna metoda płatności za szkolenie jaką realizujemy (kliknij w czerwoną ramkę na górze tej strony). Zapraszamy!

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com