Szkolenie online

Jesienno - zimowe formy pomocy społecznej nowelizacje i nowe świadczenia

Jesienno - zimowe formy pomocy społecznej nowelizacje i nowe świadczenia
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Okres jesienno - zimowy, umownie przyjmowany od początku października do końca marca roku następnego, ze względu na specyficzne warunki atmosferyczne, skutkuje pogorszaniem się sytuacji bytowej i finansowej niektórych grup osób. Są to przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, osoby niepełnosprawne oraz bezrobotni trudniący się pracami sezonowymi, którzy w okresie przestoju w niektórych branżach pozostają bez dochodu.

 

Wskazana wyżej specyfika i stan faktyczny wymagają od pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej wnikliwego rozeznawania potrzeb środowisk i zaplanowania pomocy odpowiadającej uzasadnionym potrzebom oraz podejmowania wspólnych działań z instytucjami i organizacjami w celu udzielenia pomocy potrzebującym w szerszym zakresie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

  1. Podstawy prawne tytułowych zagadnień, w tym omówienie ostatnich nowelizacji wybranych przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Zakres podmiotowy omawianych świadczeń.

3. Rodzaje wsparcia:

1) praca socjalna z osobą i/lub rodziną, w tym z wykorzystaniem Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:

a) świadczeń pieniężnych:

- zasiłek celowy i specjalny celowy,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek stały,

b) świadczeń niepieniężnych:

- posiłek,

- schronienie (uwaga: nowelizacja),

- pobyt w mieszkaniu chronionym (uwaga: nowelizacja).

4. Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w OPS – na podstawie sygnalizowanych problemów.

5. Analiza wybranego orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych.

Prelegenci

Prelegenci

Michał Bochenek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich w zakresie prawa. Od kilkunastu lat pracownik i kolejno – kierownik, dyrektor w jednostce sektora finansów publicznych. Orzekał w organie wyższego stopnia. Specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, prawa pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych. Autor licznych publikacji naukowych oraz prelegent na konferencjach naukowych.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 25 września 2018 r. o godzinie 11:00. 
 

Zapisy prowadzone są do godziny 10:00 w dniu szkolenia.  


Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

 

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów:  LEX Pomoc Społeczna Optimum/Premium

 

WAŻNE
Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay). 

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com