Szkolenie online

Najważniejsze zmiany w CIT w 2018 r.

Najważniejsze zmiany w CIT w 2018 r.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

W zasadzie z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym dochodzi do nowelizacji przepisów regulujących CIT. Nie inaczej będzie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zdecydowana większość zmian mających wejść w życie w tej dacie ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez wprowadzenie kolejnych rozwiązań przeciwdziałających unikaniu opodatkowania.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Wyodrębnienie w CIT nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie opodatkowania dochodów z tego źródła od opodatkowania pozostałych dochodów podatnika.
 2. Nowe regulacje dotyczące kosztów finansowania dłużnego (zastępujące dotychczasowe regulacje dotyczące niedostatecznej kapitalizacji).
 3. Nowe regulacje limitujące wartość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie od podmiotów powiązanych świadczeń niematerialnych.
 4. Zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (m.in. zwiększenie do 10.000 zł limitu wartości początkowej pozwalającej na odstąpienie od amortyzowania).
 5. Zawężenie zakresu zwolnienia od zryczałtowanego podatku u źródła od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
 6. Wprowadzenie nowego podatku od własności nieruchomości komercyjnych o dużej wartości.
 7. Zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową.
 8. Zmiany w zakresie opodatkowania podatkowych grup kapitałowych.
 9. Zmiany w zakresie zasad opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.
 10. Wprowadzenie zwolnienia z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek o małej wysokości (do 1000 zł).
 11. Nowa instytucja podawania do wiadomości publicznej indywidualnych danych wynikających z zeznań niektórych podatników CIT.
 12. Pozostałe zmiany.
   

Cele

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z praktycznymi skutkami najważniejszych zmian w CIT wchodzących w życie w 2018 r.

Korzyści

Korzyści

W zasadzie z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym dochodzi do nowelizacji przepisów regulujących CIT. Nie inaczej będzie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zdecydowana większość zmian mających wejść w życie w tej dacie ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez wprowadzenie kolejnych rozwiązań przeciwdziałających unikaniu opodatkowania.

 

Do takich zmian można zaliczyć m.in. wyodrębnienie w CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych (w celu uniemożliwienia kompensowania sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych z dochodem z działalności operacyjnej), przyjęcie nowych regulacji dotyczących kosztów finansowania dłużnego (ograniczających wysokość uwzględnianych podatkowo odsetek w celu przeciwdziałania nadmiernemu finansowaniu podatników długiem), czy też wprowadzenie limitu przy zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na nabycie od podmiotów powiązanych świadczeń niematerialnych (w celu ograniczenia zjawiska przerzucania dochodu w wyniku sztucznego zawyżania kosztów uzyskania przychodów).

 

W tym samym kierunku zmierzają również zmiany dotyczące ograniczenia kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych stanowiących uprzednio własność podatnika (a następnie zbytych i nabytych ponownie), jak również wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.

 

Przeciwdziałaniu erozji podstawy opodatkowania mają służyć także zmiany skutkujące zaostrzeniem zasad opodatkowania podatkowych grup kapitałowych oraz dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.


Z drugiej strony planowane jest wprowadzenie kilku zmian działających jednoznacznie na korzyść podatników. Jako przykład można wskazać zwiększenie do 10.000 zł limitu wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pozwalającej na odstąpienie od ich amortyzowania, zwolnienie z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek o małej wysokości (do 1000 zł), czy też kolejne zwiększenie zakresu przedmiotowego oraz limitów ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Na szkoleniu zostaną omówione wyżej wymienione oraz inne najważniejsze zmiany w CIT wprowadzane z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prelegenci

Prelegenci

Mariusz Gumola

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego. Współpracował z renomowanymi polskimi kancelariami podatkowymi i prawnymi, zdobywając praktyczne doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego, a także w reprezentowaniu podatników w kontaktach i sporach z aparatem skarbowym. Autor licznych publikacji prasowych oraz współautor kilku publikacji książkowych o tematyce podatkowej. Doradca infolinii podatkowej w Centrum Pomocy Profesjonalisty.

Organizator

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 15 listopada 2017 r. o godzinie 10:00. 
 
Zapisy prowadzone są do godziny 9:00 w dniu szkolenia.  
 
Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.
 
Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: LEX Navigator Procedury Podatkowe, Vademecum Głównego Księgowego Silver/Gold/Platinum, Vademecum Głównego Księgowego Administracja Silver/Gold, Vademecum Dyrektora Finansowego, Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Biegłego Rewidenta, Finanse Premium, Księgowość Standard/Optimum/Premium, Księgowość w Administracji Optimum, LEX Context Podatki, LEX Gamma Biznes. 


WAŻNE
Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay)

Kontakt

Kontakt

Kontakt w sprawie szkolenia:

Organizatorzy i partnerzy

Organizator

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agnieszka Koziarek, agnieszka.koziarek@wolterskluwer.com

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia online:
magdalena.karasek@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com