Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla sektora nauki - jak się przygotować do pozyskiwania środków unijnych

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla sektora nauki - jak się przygotować do pozyskiwania środków unijnych
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Szczegóły szkolenia

Program

Program

 1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 - nowy system i zasady realizacji projektów
  • Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
  • Logika interwencji - 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie?
  • Programy krajowe i regionalne
  • Propozycje Programów na lata 2014-2020 - czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki?
   • PO Polska Cyfrowa
   • PO Inteligentny Rozwój
   • PO Infrastruktura i Środowisko
   • PO Polska Wschodnia
   • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój

   • Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
   • Rodzaje projektów

   • System wyboru projektów - projektowane zmiany
    • Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
    • Typy Beneficjentów
    • Zasady i kryteria wyboru projektów
    • Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki

    • Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2012
     • Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
     • Montaż finansowy - poziom dofinansowania, wkład własny, pomoc publiczna
     • Kwalifikowalność wydatków - istotne zmiany
     • Projekty generujące dochód
     • Trwałość projektu - istotne zmiany
     • Uproszczone formy rozliczania wydatków
     • Zaostrzenie kontroli projektów

     • Dyskusja i konsultacje z trenerką

Cele

Cele

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów naukowych, badawczych i B+R w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Prelegenci

Prelegenci

male

Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, ekspert z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. 

Obecnie doradza czołowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych i zarządzania projektami. Prowadzi szkolenia dla beneficjentów funduszy unijnych z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych oraz dla instytucji wdrażających i zarządzających z zakresu oceny, kontraktowania, rozliczania i kontrolowania projektów. 
Autorka kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, PFRON, Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management Paris (dyplom MBA) oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania (dyplom Międzynarodowego Zarządzania). 

Odbiorcy

Odbiorcy

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, badawczo-rozwojowych zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS)

 

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com