Konferencja

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym – ocena zmian na gruncie prawa autorskiego

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym – ocena zmian na gruncie prawa autorskiego
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Kolejny etap reformy szkolnictwa wyższego, sygnalizowany nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadza obszerne zmiany m.in. w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, kontroli antyplagiatowej oraz tworzenia repozytoriów prac dyplomowych.

Doniosłe praktyczne znaczenie zyskają wprowadzone zasady komercjalizacji wyników badań naukowych. Czy wpłyną one stymulująco na wzrost innowacyjności w Polsce, przyszłość pokaże.  "Uwolnienie innowacyjności" wymusi natomiast dokonanie odpowiednich zmian w funkcjonujących na uczelniach regulaminach, które powinny odnosić się  do prawa własności intelektualnej. Obowiązek poddawania kontroli antyplagiatowej wszystkich prac dyplomowych, narzuca uczelniom również konieczność stworzenia nowej procedury antyplagiatowej. Istotną kwestią jest również wprowadzanie tekstów tych prac do ogólnopolskiego repozytorium prac.

Wprowadzenie tak wielu zmian prawnych wymaga komentarzy specjalistów i praktyków. Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję z udziałem ekspertów, którzy łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Będą mieli Państwo możliwość zapoznania się zarówno z praktycznymi konsekwencjami powstania nowych regulacji (takimi jak dostosowanie do nich funkcjonujących na uczelni procedur oraz wzorów dokumentów), jak i z ich teoretycznym uzasadnieniem. Dzięki temu zastosowanie ich i osadzenie w realiach funkcjonowania instytucji akademickich okaże się łatwiejsze.

 

Szczegóły konferencji

Program

Program

09:00 rejestracja uczestników konferencji
10:00

Otwarcie programu konferencji

Małgorzata Libuda, Dyrektor Segmentu Szkolnictwo Wyższe, Wolters Kluwer

10:10

Konsekwencje zmian w PSW w praktyce wyższych uczelni

prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski

10:40

Komercjalizacja wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych pracowników uczelni publicznych - podsumowanie zmian wynikających z nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym

dr Damian Flisak, radca prawny, specjalista prawa własności intelektualnej

11:10

Repozytoria bibliotek szkół wyższych - zagadnienia ochrony praw własności intelektualnej w praktyce

dr Zbigniew Pinkalski, Kancelaria Traple Konarski Podrecki

11:40

Aspekty praktyczne plagiatu - od cytatu do plagiatu

Sybilla Stanisławska-Kloc, Uniwersytet Jagielloński

12:10 Dyskusja
12:30 Przerwa na lunch
13:30

Problematyka zarządzania prawami własności intelektualnej w szkole wyższej - pytanie o sens nowelizacji ?

Marcin Chałupka, ekspert niezależny

14:00

Sposób na system - case study. Wdrożenie zintegrowanego systemu antyplagiatowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

dr Mariusz Kuziak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14:30

Programy antyplagiatowe w znowelizowanej ustawie PSW. Konsekwencje prawne i organizacyjne obowiązkowej kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych

dr Sebastian Kawczyński, Plagiat.pl

15:00 Dyskusja
15:30 Zakończenie konferencji

Cele

Cele

Zaproszeni prelegenci omówią m.in.:

  • praktyczne propozycje dostosowania się uczelni do nowych obowiązków  wynikających z nowelizacji PSW;
  • konsekwencje wprowadzenia nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście prawa własności intelektualnej;
  • zasady opracowywania obowiązkowych procedur antyplagiatowych;
  • implementacje przepisów o sprawdzaniu antyplagiatowym oraz przekazywaniu prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych.

Prelegenci

Prelegenci

male

Marcin Chałupka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W latach 2006-2009 związany z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w latach 2007-2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestnik prac nad tworzeniem (2004-2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Członek Zespołu realizatorów projektu "Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego" w Fundacji Rektorów Polskich. Wpisany na Listę Ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. W specjalizacji realizuje szkolenia zamknięte dla uczelni oraz (we współpracy z wiodącymi firmami) prowadzi szkolenia otwarte. Autor m.in. cyklu publikacji w Forum Akademickim, komentarzy do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. Więcej na www.chalupka.pl

male

dr Damian Flisak

Doktor nauk prawnych, radca prawny, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych; tłumacz przysięgły języka niemieckiego, współautor jednego z największych słowników polsko-niemieckich; obecnie zastępca dyrektora zarządzającego Pionem Prawnym Poczty Polskiej S.A., wcześniej współpracownik kancelarii prawnych w Polsce i w Niemczech; stypendysta Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb); autor publikacji z dziedziny prawa na dobrach niematerialnych i prawa konkurencji; prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa własności intelektualnej w Polsce i za granicą.

male

dr Sebastian Kawczyński

Doktor nauk historycznych (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), MBA (Akademia Leona Koźmińskiego, 2010). Jeden z pomysłodawców i animatorów ruchu antyplagiatowego w Polsce. Prezes zarządu Plagiat.pl Sp. z o. o., Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL oraz Plagiat.pl - Szkoły Średnie Sp. z o. o., współzałożyciel Fundacji im. Augustine’a Jeana Fresnela. Pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Gimnazjum i Liceum im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie. Był organizatorem debat oksfordzkich w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów oraz koordynatorem projektu Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy w ICM UW. Od czerwca 2003 kieruje pierwszym polskim internetowym serwisem antyplagiatowym. Autor licznych publikacji prasowych na temat plagiatowania, pracuje nad książką nt. zwalczania plagiatów i procederu pisania prac na zamówienie w szkolnictwie wyższym.

male

dr Mariusz Kuziak

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Katedra Marketingu). Od 2009 r. pełni na uczelni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Antyplagiatowego. Odpowiedzialny za wdrożenie systemu antyplagiatowego na uczelni, nadzór nad jego funkcjonowaniem oraz czuwanie nad realizacją procedury antyplagiatowej.

male

dr Zbigniew Pinkalski

Prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej, nowych technologiach, prawie mediów i reklamy, a także w prawie sportowym i prawie konkurencji. Radca prawny w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j, doktor nauk prawnych. Autor licznych publikacji z tego zakresu zarówno w prasie branżowej oraz blogosferze, jak i w prestiżowych czasopismach branżowych. Prelegent na seminariach i konferencjach związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami.

male

dr Sybilla Stanisławska-Kloc

Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ- doktor nauk prawnych, adwokat; ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką; pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autorka monografii Ochrona baz danych oraz autorka (lub współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym: dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu), bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, plagiatu. W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności i Prawa Konkurencji w Monachium (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb). W 2014 r. powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Komisji Prawa Autorskiego. Od lat współpracuje z kancelarią prawną "Markiewicz & Sroczyński", specjalizującą się w problematyce prawa własności intelektualnej.

male

prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Kieruje Katedrą Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje się problematyką ochrony własności intelektualnej. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa własności intelektualnej. Wykonuje również zawód radcy prawnego.

Partnerzy

Partnerzy

Plagiat.pl Sp. z o.o

Plagiat.pl Sp. z o.o – lider na rynku systemów informatycznych wykrywających zapożyczenia w plikach tekstowych dedykowanych uczelniom i szkołom. Oferuje także usługi związane z ochroną własności intelektualnej dla wydawców prasy i książek, dystrybutorów filmowych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych (m.in.: NIK i organów wymiaru sprawiedliwości). Firma działa od 2003 roku, ze stworzonego przez nią i wciąż rozwijanego programu antyplagiatowego®  korzysta obecnie ponad 190 uczelni wyższych w Polsce, ponad 20 w Rumunii, a także uniwersytety z Niemiec i Kolumbii. Plagiat.pl prowadzi i wspiera działalność promocyjno-edukacyjną, jest partnerem konkursów i akcji organizowanych m.in. przez NBP, Fundację Fresnela i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Patroni medialni

LEX

LEX

Lex. pl  to portal informacyjny o prawie i prawnikach, o stanowieniu prawa i jego stosowaniu.

Codziennie publikujemy najświeższe informacje o pracach parlamentu i rządu, o powstających w różnych miejscach procesu legislacyjnego projektach aktów prawnych. Obszernie omawiamy nowe ustawy i rozporządzenia, informujemy co zmieniają i kogo dotyczą. Nie zapominamy o przypomnieniu, kiedy dany akt prawny wchodzi w życie, a także gdzie i kiedy został opublikowany. Poinformujemy też, gdy zostanie zmieniony. Pilnie obserwujemy również orzecznictwo najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Śledzimy także i omawiamy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Forum akademickie

Perspektywy

Od z górą 20 lat Perspektywy pomagają młodzieży w dokonywaniu wyborów edukacyjnych. Wydawnictwo służyło pomocą 22. kolejnym rocznikom maturzystów, przygotowujących się do egzaminu dojrzałości i przyszłych studiów. Coraz częściej rodzice naszych Czytelników przypominają sobie, że w Informatorach Perspektyw poszukiwali pomysłu na własną edukacyjną drogę. Dzisiaj - zarówno oni, jak i ich dzieci - korzystają przede wszystkim z informacji publikowanych w Internecie.

Aby mieć gwarancję:

•rzetelności danych ( zbieramy je systematycznie, korzystając z uchwał senatów uczelni i rad pedagogicznych oraz z wieloźródłowej informacji zewnętrznej);

•porównywalności ofert studiów w różnych uczelniach (porównywarka studiów w MegaBazie portalu Perspektywy);

•dostępu do opinii jakościowych na temat szkół wyższych i kierunków studiów (Ranking Szkół Wyższych i Ranking Kierunków Studiów, Ranking MBA), a także do obiektywnych kryteriów oceny liceów i techników(ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych).

Warto sięgać nie tylko do drukowanych publikacji, ale aktualizowanych na bieżąco zasobów informacji w serwisach portalu Perspektywy, a także docierania do nich za pomocą aplikacji mobilnych. Początek tej najnowszej możliwości daliśmy już wiosną 2012 roku, wprowadzając do nowej komunikacyjnej przestrzeni projekt Study in Poland.

Nie rezygnujemy z tradycyjnych form, czyli z Magazynu Edukacyjnego Perspektywy oraz drukowanych Informatorów, cieszących się nadal zainteresowaniem Czytelników. Każdy z nas potrafi przytoczyć opinie osób podkreślających większą wiarygodność słowa drukowanego, formę ułatwiającą lekturę, czy wreszcie przyjemność obcowania z zapachem drukarskiej farby…

W konstrukcji ofert marketingowych zawsze łączymy informację o szkole/uczelni i jej ofercie w naszych serwisach internetowych z kwintesencją informacyjną w drukowanej wersji, adresowanej do konkretnej grupy docelowej.

Rekomendujemy reklamy w naszych drukowanych informatorach edukacyjnych, do budowania wizerunku szkoły/uczelni. Okresowe akcje bannerowe w Internecie, artykuły sponsorowane, wizytówki Uczelni, wyróżnienia w MegaBazie, mailingi do maturzystów i ich nauczycieli, to standardowe formy kampanii, jakie stawiamy do dyspozycji w czasie intensywnych działań rekrutacyjnych w różnych momentach roku szkolnego/akademickiego.

Do Państwa dyspozycji stawiamy także targi edukacyjne: wiosenne, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i jesienne, Salony Maturzystów, w 18 ośrodkach akademickich kraju.

Jesteśmy przekonani, iż zróżnicowana - współczesna i tradycyjna, a przede wszystkim uniwersalna - oferta Perspektyw stanie się ważnym wsparciem w promocyjnych działaniach szkół/uczelni oraz w przygotowaniu sukcesu rekrutacji na rok 2013/14.

Perspektywy Press

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin i miejsce konferencji: 22 października 2014 r., Hotel Gromada, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, sala OPAL Koszty udziału: 440,00 zł + 23% VAT/ os *– cena podstawowa 10% rabatu dla Klientów Wolters Kluwer oraz Plagiat.pl *Dla opłacających szkolenie/konferencję, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. Oświadczenie VAT - o finansowanie ze środków publicznych - pobierz doc. Koszt udziału obejmuje: - udział w konferencji, - materiały, - serwis kawowy oraz lunch, - zaświadczenia udziału - bezpłatne wejście na strefę Kongresu Edukacja i Rozwój, więcej informacji: http://kongres-edukacja.pl/ Warunki udziału i rezygnacje Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia faksem lub elektronicznie z naszej strony internetowej i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony Wolters Kluwer S.A. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa w terminie do 14 października 2014 r., rezygnacje przyjmowane są wyłącznie w wersji pisemnej na adres e-mail: szkolenia@wolterskluwer.pl lub nr fax 022 535 81 34

Organizatorzy i partnerzy

Patron medialny
LEX
Patron medialny

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com