Szkolenie online

Obligatoryjne postanowienia umów i pułapki dla zamawiających i wykonawców

Obligatoryjne postanowienia umów i pułapki dla zamawiających i wykonawców
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie

Umowy o zamówienie publiczne to nie tylko umowy zawierane w oparciu o ustawę z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. To także umowy zawierane podprogowo, do których choć nie stosujemy ww. ustawy, jednak pozostają one umowami o zamówienie publiczne, a ich zasadność i prawidłowość kontrolowana jest przez pryzmat ustawy o finansach publicznych.

Na gruncie przepisów prawa cywilnego obowiązuje jedna z podstawowych zasad prawa – zasada swobody umów. Na gruncie PZP doznaje ona jednakowoż daleko idących ograniczeń, których ramy określa właśnie ustawa Prawo zamówień publicznych. Z drugiej jednak strony, tam gdzie kończą się przepisy PZP, tam ustawodawca odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego.

Podczas trzeciego szkolenia pogłębione zostanie zagadnienie podwykonawstwa, obligatoryjnych elementów umowy o zamówienie publiczne, kar umownych (nie tylko jako narzędzia represyjnego dla wykonawców, ale i z punktu widzenia ich późniejszego dochodzenia przez Zamawiających) oraz zaliczek i odstąpienia od umowy. Pogłębiona zostanie też tematyka gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wnoszonych w ramach zabezpieczenia należytego umowy oraz „pułapek” w ich treści, które mogą utrudniać zaspokojenie się z nich Zamawiających.

Szczegóły szkolenia

Program

Program

1. Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne

 • termin zakończenia umowy
 • warunki zapłaty wynagrodzenia;
 • łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony;

2. Obligatoryjne postanowienia umowy o roboty budowlane

3. Obligatoryjne postanowienia umowy o roboty budowlane i usługi

4. Wymóg zatrudnienia pracowników wykonawcy na umowę o pracę

5. Płatności częściowe

6. Waloryzacja wynagrodzeń

7. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

8. Zabezpieczanie należytego wykonania umowy

 • zapisy SWZ
 • badanie zabezpieczenie wnoszonego w formie gwarancji bakowej i ubezpieczeniowej
 • pułapki dla zamawiających i wykonawców

9. Zakazane postanowienia umowy (klauzule abuzywne)

 • odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie,
 • kary umowne za zachowanie niezwiązane z przedmiotem umowy
 • odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
 • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

10. Podwykonawstwo w umowach o zamówienie publiczne:

 • zasady ogólne
 • podwykonawca jako podmiot trzeci
 • elementy umowy o podwykonawstwo
 • procedura zatwierdzenia umowy o podwykonawstwo

11. Bezpośrednia zapłata

12. Zmiany umowy

 • Zmiany istotne
 • Zmiany nieistotne

13. Odstąpienie od um

 

 

Cele

Cele

Jak powtarza prowadząca szkolenie „Umowy są jak garnitur. Najlepsze szyje się na miarę” . Prawidłowa konstrukcja umowy często jest gwarantem jej spokojnej realizacji i wykonania. Umowy wszak pisze się „na czas wojny, nie pokoju”. A celem Prawa zamówień publicznych nie jest przecież tylko udzielenie zamówienia, lecz otrzymanie jego przedmiotu, czyli skuteczna i efektywna realizacja umowy. Bez względu na to, czy umowa dotyczy usług, dostaw czy robót budowlanych. Dlatego też nie sposób stworzyć wzoru idealnego, który można będzie zastosować do każdego z rodzajów umów. Ale można poznać zasady rządzące konstruowaniem zapisów umownych, tak by umowa jak najlepiej odpowiadała potrzebom zamawiającego.

Prelegenci

Prelegenci

Joanna Martyniuk–Placha

Wieloletni praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, samorządowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, zamówień publicznych a także wydatkowania środków w ramach programów Unijnych. Wieloletni radca prawny rady miasta jednego z dużych miast wojewódzkich. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia dla pracowników administracji publicznej jak i wykładowca na studiach podyplomowych.

Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 19 kwietnia 2023r. o godz. 12:00. Potrwa 1,5h.

 

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 11:00 w dniu szkolenia.​

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

 1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX ( podaj login i hasło używane do logowania do posiadanego pakietu LEX)
 2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie 
 3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
 4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
 5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

 

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

 

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Zasoby (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wybierz Komentarze i publikacje. Odnośnik do nagrań to kategoria Szkolenia online.

 

 

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

 

Zamówienia Publiczne Standard/Optimum/Premium 

 

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

 

 

Osoby niebędące naszymi klientami (płatne szkolenia)

Jeśli nie jesteś użytkownikiem LEX, serdecznie zapraszamy do płatnego udziału w szkoleniu. Wystarczy, że zapiszesz się na tej stronie, a następnie zapłacisz za szkolenie metodą Dotpay- jedyna metoda płatności za szkolenie jaką realizujemy (kliknij w czerwoną ramkę na górze tej strony). Zapraszamy!

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com